Yleistiedoksianto

Jos päätöstä ei ole voitu toimittaa asiakkaalle muulla tavoin, Maahanmuuttovirasto voi antaa päätöksen tiedoksi myös yleistiedoksiantona. 

Yleistiedoksianto toteutetaan siten, että Maahanmuuttovirasto julkaisee listan niiden asiakkaiden asiakasnumeroista, joille ei ole voitu toimittaa päätöstä (hallintolaki (432/2019) 62, 62 a-62 b §). Lista asiakasnumeroista on Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla vähintään seitsemän päivää. Jos näet listalla oman asiakasnumerosi, soita viraston yleiseen asiakaspalvelunumeroon 0295 419 600 (arkipäivisin klo 8.30-15.30) saadaksesi lisätietoja.