Yleistiedoksianto

Jos päätöstä ei ole voitu antaa tiedoksi asiakkaalle muulla tavoin, Maahanmuuttovirasto voi antaa päätöksen tiedoksi myös yleistiedoksiantona.

Yleistiedoksiannossa Maahanmuuttovirasto julkaisee listan niiden asiakkaiden asiakasnumeroista, joille ei ole voitu toimittaa päätöstä. Lista asiakasnumeroista on Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla vähintään 7 päivää.

Jos näet listalla oman asiakasnumerosi, voit soittaa listalla kerrottuun palvelunumeroon, josta saat lisätietoja.

Yleistiedoksianto perustuu hallintolain muuttamisesta annettuun lakiin (432/2019), 62 §, 62 a–62 b §.