Hyppää sisältöön

Opiskelijan työnteko ja työharjoittelu

Opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla opiskelija voi tehdä rajoituksetta ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä. Lukukausien aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta, voi tehdä ansiotyötä osa-aikaisesti, keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Työtuntimäärää viikkotasolla ei ole rajoitettu, vaan rajoitus koskee lukukauden ajanjaksoa, jolloin opiskelija voi jaksottaa työnteon kulloisenkin tilanteen mukaan. Loma-aikoina, eli kesä- ja joululomilla, opiskelija voi tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti ilman tuntirajoituksia.

Työharjoittelu

Jos oppilaitokseen työharjoitteluun tulevalla henkilöllä ei ole oleskelulupaa Suomessa, tarvitaan työharjoittelua varten aina oleskelulupa. Harjoittelua ei voi tehdä viisumivapaasti tai viisumilla. Oleskelulupaa ei myönnetä palkattomaan työharjoitteluun, vaan harjoittelijan täytyy saada harjoittelusta korvaus.

Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla oleva voi tehdä rajattomasti tutkintoon sisältyvää työharjoittelua.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutukseen ei voida myöntää oleskelulupaa opiskelun perusteella. Oppisopimuskoulutus poikkeaa muusta koulutuksesta siten, että se perustuu työsopimukseen osapuolten välillä. Jos kysymys ei ole laissa määrätystä kolmansien maiden kansalaisten työstä tai työharjoittelusta, tarvitsee oppisopimuskoulutukseen tuleva työntekijän oleskeluluvan.