Hyppää sisältöön

Opiskelijan työnteko ja työharjoittelu

Opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla opiskelija voi tehdä

  • ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä ilman rajoituksia. 
  • lisäksi muuta ansiotyötä 30 tuntia viikossa.
    • Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Opiskelija ei voi enää tehdä rajattomasti töitä loma-aikoina tai kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta. Työnteko-oikeus muuttui, kun uusi tutkija- ja opiskelijalaki astui voimaan 15.4.2022.

Työharjoittelu

Oppilaitokseen työharjoitteluun tuleva henkilö tarvitsee työharjoittelua varten aina oleskeluluvan. Harjoittelua ei voi tehdä viisumivapaasti tai viisumilla. Oleskelulupaa ei myönnetä palkattomaan työharjoitteluun, vaan harjoittelijan täytyy saada harjoittelusta korvaus. 

Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla oleva voi tehdä rajattomasti tutkintoon sisältyvää työharjoittelua. 

Oppisopimuskoulutus

Opiskelija voi saada oleskeluluvan oppisopimuskoulutusta varten. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Työnantaja ja opiskelija tekevät oppisopimuksen, joka on kirjallinen, määräaikainen sopimus työ- tai virkasuhteesta.

Jos opiskelija suorittaa opinnoistaan enintään puolet oppisopimuksella, hän voi opiskella opiskelijan oleskeluluvalla. Jos opiskelija suorittaa opinnoista enemmän kuin puolet oppisopimuksella, hän tarvitsee työntekijän oleskeluluvan. Lue lisää oppisopimuksesta Opetushallituksen verkkosivulta.