Hyppää sisältöön

Opiskelijan työnteko ja työharjoittelu

Opiskelija voi tehdä oleskeluluvalla palkkatöitä keskimäärin 30 tuntia viikossa millä tahansa alalla. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa.

  • Esimerkiksi loma-aikoina opiskelija voi tehdä töitä täysipäiväisesti millä tahansa alalla. Hänen pitää vain huolehtia, että vuoden lopussa hänen keskimääräinen työntekoaikansa on ollut 30 tuntia viikossa

Kuukaudessa opiskelija saa tehdä töitä siis keskimäärin 120 tuntia ja vuodessa yhteensä 1560 tuntia.

Opiskelija voi tehdä tutkintoon kuuluvat työharjoittelut ja lopputyön ilman rajoituksia. Niiden suorittamista ei siis lasketa 30 tunnin viikkorajoitukseen, jos jo sopimusvaiheessa on sovittu, että niistä saa opintopisteitä. Jos työt kirjataan vasta jälkikäteen opintoihin kuuluvaksi harjoitteluksi, lasketaan ne 30 mukaan tunnin rajoitukseen.

Opiskelijan työnantaja tarkistaa, kuinka paljon hän saa tehdä töitä oleskeluluvalla. Opiskelijan ja työnantajan täytyy molempien pitää huolta siitä, että tuntimäärät eivät ylity. Työnteon määrää valvoo Työsuojeluhallinto (tyosuojelu.fi).

Jos opiskelija on saanut oleskeluluvan ennen lakimuutosta, joka tuli voimaan 15.4.2022, hänellä on sama työnteko-oikeus kuin uusillakin oleskeluluvilla. Hän saa siis työskennellä keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Työharjoittelu

Oppilaitokseen työharjoitteluun tuleva henkilö tarvitsee työharjoittelua varten aina oleskeluluvan. Harjoittelua ei voi tehdä viisumivapaasti tai viisumilla. Oleskelulupaa ei myönnetä palkattomaan työharjoitteluun, vaan harjoittelijan täytyy saada harjoittelusta korvaus. 

Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla oleva voi tehdä rajattomasti tutkintoon sisältyvää työharjoittelua. 

Oppisopimuskoulutus

Opiskelija voi saada oleskeluluvan oppisopimuskoulutusta varten. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Työnantaja ja opiskelija tekevät oppisopimuksen, joka on kirjallinen, määräaikainen sopimus työ- tai virkasuhteesta.

Opintojen ajallinen kesto vaikuttaa siihen, mitä lupaa opiskelijan pitää hakea

Opintojen ajallinen kesto lasketaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS), joka on tehty oppilaitoksen kanssa.

Jos tutkinnosta suoritetaan ajallisesti yli puolet oppisopimuksella, pitää opiskelijan hakea oleskelulupaa työnteon (TTOL) perusteella. Tällöin työnteko-oikeus määräytyy työntekijän oleskeluluvan mukaisesti. Lue lisää työntekijän oleskeluluvasta.

Jos opiskelija suorittaa ajallisesti korkeintaan puolet tutkintoon johtavista opinnoistaan oppisopimuksella, hänen pitää hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella. Opiskelija voi tehdä täysipäiväisesti oppisopimukseen kuuluvaa työtä. Lisäksi hän voi tehdä muita palkkatöitä 30 tuntia viikossa.

Jos opiskelija on suorittanut tutkintoaan ensin oppilaitoksessa opiskelijan oleskeluluvalla, mutta myöhemmin pääosa jäljellä olevista opinnoista suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, pitää hänen hakea työntekijän oleskelulupaa.

 Lue lisää oppisopimuksesta Opetushallituksen verkkosivulta (oph.fi).