Hyppää sisältöön
Oleskelulupa

Aplikimi i punëtorit për leje qëndrimi

Gjuhët që përdoren në Zyrën e Emigracionit janë finlandishtja, suedishtja dhe anglishtja. Edhe pse kjo faqe është e shkruar në një gjuhë tjetër, ju duhet të dërgoni të gjitha shpjegimet dhe dokumentet e nevojshme të bashkëngjitura në finlandisht, suedisht ose anglisht.

Për aplikimin tuaj për leje qëndrimi është e nevojshme të bashkëngjiten dokumentet e mëposhtme:

  • pasaporta e vlefshme (duhet të paraqitet kur bëhet aplikimi për leje qëndrimi)
  • një fotografi pasaporte në përputhje me udhëzimet e policisë për fotografitë ose kodin identifikues të fotografisë i dërguar nga studio për fotografim
  • një kopje me ngjyra e faqes së të dhënave personale të pasaportës dhe e të gjitha faqeve tjera me shënime kufitare
  • dëshmia e qëndrimit të ligjshëm në vendin ku e dorëzoni aplikimin. Lexoni më shumë në faqen Vizita në ambasadën e Finlandës.
  • ormulari MP_1 (nëse veç je në Finlandë dhe po aplikon për lejen e parë të qëndrimit)

Punëdhënësi duhet të plotësojë të dhënat në aplikimin tënd

Pasi  e ke dërguar aplikacionin tënd në Enter Finland, punëdhënësi juaj duhet të plotësojë në aplikacionin tënd kushtet e punës dhe dokumentet tjera të nevojshme në Enter Finland për punëdhënësin. Lexo informata në lidhje me bashkëngjitjet e plotësuara nga punëdhënësi në faqen Plotësimi i kushteve të punës.

Nëse punëdhënësi juaj nuk mund të përdorë Enter Finland për punëdhënësin, ai mund të plotësojë një formular në letër për Kushtet e punës. Bashkëngjite këtë formular në aplikimin tënd në Enter Finland.

Nëse aplikimi për leje qëndrimi bëhet duke aplikuar me letër, bashkëngjite në aplikimin tënd formularin e plotësuar nga punëdhënësi juaj për kushtet e punës.