Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä: Opiskelijat

Hakuehdot

Haluaisin tulla opiskelemaan Suomeen. Miten minun tulee toimia?

Kun olet saanut opiskelupaikan suomalaisessa oppilaitoksessa, voit hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella. Opintojesi on oltava ammattiin tai tutkintoon johtavia. Vain perustellusta syystä muihin kuin tutkintoon tai ammattiin johtaviin opintoihin voidaan myöntää oleskelulupa.

Lisäksi sinulla pitää olla riittävät varat Suomessa opiskelua varten ja voimassa oleva riittävän kattava sairausvakuutus. Hae oleskelulupaa (OLE_OPI) sähköisen asioinnin kautta.

Muista liittää mukaan tarvittavat liitteet.

Minulla on jo kotimaassani korkeakoulututkinto. Voinko silti hakeutua Suomeen opiskelemaan ja hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella?

Kyllä.

Vaihdan opiskelupaikkaa kesken luvan hakemisen, pitääkö minun tehdä uusi hakemus?

Ei pidä.

Esimerkiksi olet saanut opiskelupaikan Vaasan yliopistosta, jonne olet ilmoittanut meneväsi. Sen jälkeen saat opiskelupaikan myös Helsingin yliopistosta ja haluat mieluimmin opiskella Helsingissä.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa erikseen opiskelupaikan muutoksesta. Olennaista on, että sinulla on ammattiin tai tutkintoon johtava opiskelupaikka.

Muista, että hakiessasi myöhemmin jatkolupaa, sinulla pitää olla tehtyjä opintosuorituksia.

Olen pian valmistumassa, mutta opiskelijan oleskelulupani päättyy ennen kuin saan todistuksen. Mitä minun pitää tehdä? Millä perusteella voin hakea jatkolupaa? Pitääkö minun hakea jatkolupaa opintojen perusteella 2-3 kuukaudeksi vai voinko hakea valmistuneen jatkolupaa?

Jos valmistut ja saat todistuksen 3 kuukauden kuluessa, voit hakea jo valmistuneen jatkolupaa työn tai työnhaun perusteella. Kun saat tutkintotodistuksen, toimita se hakemuksesi liitteeksi Maahanmuuttovirastoon.

Jos valmistumiseesi on pidempi aika kuin 3 kuukautta, hae jatkolupaa opiskelun perusteella.

Suoritan osan opinnoistani Suomessa oppisopimuskoulutuksena. Tarvitsenko työntekijän oleskeluluvan vai voinko opiskella oppisopimuksella opiskelijan oleskeluluvalla?

Jos suoritat opintosi kokonaan oppisopimuksella, tarvitset työntekijän oleskeluluvan. Tarvitset työntekijän oleskeluluvan myös, jos puolet tai enemmän opiskelujen ajallisesta kestosta on oppisopimuskoulutuksena hankittavaa osaamista. Jos suoritat opinnoistasi alle puolet oppisopimuksella, et tarvitse työntekijän oleskelulupaa, vaan voit opiskella opiskelijan oleskeluluvalla.

Hakumenettely

Onko hakemukseni jo saapunut Maahanmuuttovirastoon?

Voit seurata sähköisen asioinnin palvelussa, missä vaiheessa hakemuksesi on. Jos asiointipalvelussa hakemuksesi kohdalla lukee, että se on vireillä, se on saapunut Maahanmuuttovirastoon.

Jos olet jättänyt hakemuksesi paperisena, Suomen edustusto lähettää hakemuksen kuriiripostilla Suomeen. Postin saapuminen Suomeen voi kestää useita viikkoja.

Odota rauhassa. Maahanmuuttovirasto pyytää sinulta lisäselvityksen, jos hakemuksessasi on jotakin epäselvää.

Onko lähettämäni lisäselvitys saapunut virastoon?

Viranomaisen velvollisuus on pyytää sinulta lisäselvitys, jos hän tarvitsee lisätietoa hakemuksesi ratkaisemista varten.

Jos olet saanut viranomaisen lisäselvityspyynnön ja lähettänyt pyynnön mukaiset selvitykset, odota rauhassa. Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun uudelleen yhteyttä, jos lisäselvityksen kanssa on ongelmia.

Missä vaiheessa hakemuksen käsittely on?

Sähköisen asioinnin palvelusta näet, missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on.

Jos olet jättänyt paperisen hakemuksen, et valitettavasti voi seurata tarkkaan, missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on tai onko se saapunut virastoon. Hakemus on pantu vireille, kun olet jättänyt hakemuksen ja tarvittavat liitteet sekä antanut sormenjälkesi edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Edustusto lähettää paperisen hakemuksen kuriiripostilla Suomeen. Postin saapuminen Suomeen voi kestää useita viikkoja. Tästä johtuen paperisena jätetyn hakemuksen käsittely on selvästi hitaampaa.

Hakemusruuhkan aikana voit seurata asiakastiedotteita opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittelyjonosta.

Lue lisää: Käsittelyajat

Milloin päätös valmistuu? Voinko minä tai oppilaitos kiirehtiä päätöstä?

Sinä tai oppilaitos ette voi kiirehtiä päätöstä. Täytä huolellisesti kaikki hakemuslomakkeen vaadittavat kohdat ja liitä hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet. Puutteellisten tietojen antaminen hidastaa käsittelyä, koska tällöin sinulta on pyydettävä lisäselvityksiä.

Puhelintiedustelut, sähköpostiviestit ja käynnit palvelupisteissä eivät nopeuta asiasi käsittelyä. Otamme sinuun yhteyttä, jos hakemukseesi tarvitaan lisätietoja. Hakemusten käsittelytilanteet ja keskimääräiset käsittelyajat löydät Käsittelyajat-sivulta.

Olen jättänyt hakemukseni sähköisesti. Millä tavalla saan päätöksen?

Kun hakemuksesi on käsitelty, sähköisen asioinnin palvelussa lukee, että hakemukseesi on tehty päätös.

Jos päätös on myönteinen, sinulle valmistetaan oleskelulupakortti. Sen jälkeen kortti lähetetään siihen edustustoon, jossa olet käynyt tunnistautumassa ja jättämässä sormenjälkesi.

Kun näet, että päätös on tehty, odota rauhassa. Oleskelulupakortin postittaminen voi kestää joitakin viikkoja.

Voinko saada luvan suoraan ensi vuodelle, koska opinnot ovat jo alkaneet, enkä voi osallistua tänä vuonna opetukseen?

Maahanmuuttovirasto käsittelee jokaisen hakemuksen tapauskohtaisesti. Jos luvan edellytykset täyttyvät, lupa voidaan myöntää tarvittaessa alkamaan myös seuraavan lukukauden tai -vuoden alusta. Muista huolehtia siitä, että sairausvakuutuksesi on voimassa koko Suomessa oleskelusi ajan. Sinun pitää myös pystyä osoittamaan, että toimeentulosi on turvattu.

Kuinka voi saada raukeamispäätöksen, jotta oppilaitos voi palauttaa maksetun tutkintomaksun?

Jos haluat raukeamispäätöksen, sinun pitää peruuttaa hakemuksesi. Voit tehdä tämän omalla ilmoituksella. Kirjoita viestiin, että haluat peruuttaa hakemuksen. Mainitse viestissä myös asiakasnumerosi, nimesi, ikäsi ja osoitteesi. Voit lähettää ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai postittaa sen osoitteeseen PL 10 00086 Maahanmuuttovirasto.

Kuka korvaa, kun en ole pystynyt saapumaan Suomeen koulun asettamaan takarajaan mennessä ja olen menettänyt opiskelupaikkani?

Voit keskustella oppilaitoksen kanssa lukukausimaksun palauttamisesta.

Olen tulossa Suomeen yliopistoon opiskelijaksi Erasmus Mundus –ohjelmaan. Opintojeni kesto on 1 v 9 kk ja siihen sisältyy neljän kuukauden vaihto-opiskelu Saksassa. Voinko saada oleskeluluvan heti koko ajalle ja tarvitsenko erikseen oleskeluluvan Saksaan?

Voit saada oleskeluluvan suoraan koko ajalle, jos toimeentulosi on turvattu samalta ajalta ja sinulla on riittävä vakuutus, joka on voimassa koko opintojen keston ajan. Sinun pitää ottaa yhteyttä Saksan viranomaisiin selvittääksesi, tarvitsetko Saksaan oleskeluluvan.

Tutkijat, suomen kielen opiskelijat ja avoin yliopisto

Haluan tulla Suomeen opiskelemaan suomen kieltä. Onko minun haettava opiskelijan oleskelulupaa?

Opiskelijan oleskelulupa myönnetään tutkintoon tai ammattiin johtavia opintoja varten. Jos kyseessä on lyhyt kielikurssi, ei sitä varten myönnetä opiskelijan oleskelulupaa. Ainoa poikkeus on tutkinto- tai ammattiopintojasi edeltävä kielikurssi.

Voit kuitenkin tulla opiskelemaan kieltä 90 päiväksi viisumivapauden turvin tai viisumilla, jos viisumin myöntämisen edellytykset täyttyvät. Viisumin myöntämisestä päättää Suomen edustusto ulkomailla. Lisäksi jos sinulle on myönnetty oleskelulupa jollain muulla perusteella, voit vapaasti osallistua haluamillesi suomen kielen kurssseille.

Olen tulossa tekemään suomalaiseen yliopistoon tutkimustyötä harjoitteluohjelman kautta kolmeksi kuukaudeksi. Suoritan kotimaassani alempaa korkeakoulututkintoa. Tulkitaanko minut opiskelijaksi, jolloin voin tulla harjoittelemaan viisumin turvin?

Suomen ulkomaalaislaissa henkilö, joka opiskelee ulkomailla ja tekee (työ)harjoittelua Suomessa tulkitaan harjoittelijaksi, ei opiskelijaksi. Tuolloin haetaan oleskelulupaa harjoittelua varten. Sen sijaan opiskelun perusteella Suomeen korkeintaan 90 päiväksi tuleva tarvitsee ainoastaan viisumin. Harjoittelijalle työnantaja maksaa yleensä harjoittelusta palkkaa, mikä on erona opiskelijan ja harjoittelijan välillä.

Voinko saada oleskeluluvan avoimen yliopiston kursseja suorittaakseni?

Avoimen yliopiston kursseja varten ei saa opiskelijan oleskelulupaa. Erityisiä perusteita muille kuin tutkintoon tai ammattiin johtaville opinnoille voivat olla mm:

  • hankitun ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen
  • lähtömaassa tehtävään työhön liittyvä lisäkoulutus
  • Suomesta saatava erityiskoulutus
  • opiskelijavaihto
  • suomalaiset sukujuuret
  • opintojen aloittamista edeltävä kieli- tai muu koulutus (esim. suomen kielen kurssi, kun hakija on hyväksytty oppilaitokseen opiskelijaksi ja nämä opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin).

Vakuutus

Minut on hyväksytty opiskelijaksi suomalaiseen oppilaitokseen ja haen pian oleskelulupaa. Minkälaisen sairausvakuutuksen tarvitsen?

Opintojesi kesto määrittää kuinka kattavan vakuutuksen tarvitset.

Vaihto-opiskelija tarvitsee siis kattavamman vakuutuksen kuin tutkinto-opiskelija.

Huomioi, että jos olet tutkinto-opiskelija, jonka opinnoista osa suoritetaan toisessa maassa, tarvitset kattavamman vakuutuksen.

Mistä voin hankkia hyväksyttävän sairausvakuutuksen, joka minulla on oltava opiskelijan oleskelulupaa hakiessani?

Voit hankkia vakuutuksen ulkomailla ollessasi kotimaasi vakuutusyhtiöltä tai voit tiedustella sopivaa vakuutusta kansainvälisistä vakuutusyhtiöistä.

Jokainen vakuutus ehtoineen harkitaan tapauskohtaisesti oleskelulupaharkinnan yhteydessä.

Minulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tarvitsenko silti vakuutuksen?

Et tarvitse. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC) todistat oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä.
Katso lisätietoa vakuutukset-kohdasta.

Minulla on Global Health Insurance Card (GHIC). Tarvitsenko silti vakuutuksen?

Et tarvitse.  Voimassa oleva Ison-Britannian myöntämä Global Health Insurance Card (GHIC) on riittävä osoitus vakuutuksesta. Kortin on oltava voimassa koko Suomessa oleskelusi ajan.

Minulla on KELA-kortti Suomessa. Tarvitsenko silti vakuutuksen?

Et tarvitse opiskelijan vakuutusta, jos sinulla on Suomessa kotikunta ja Kela-kortti. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta sinulla on Kela-kortti, voit kysyä Kelalta voitko saada todistuksen julkiseen terveydenhuoltoon kuulumisesta. 

Kela-kortti eli Kelan sairausvakuutus ei ole sama asia kuin oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. Kela-kortilla sinulla on oikeus saada korvausta lääkkeistä ja yksityislääkärin palkkioista. 
Jos sinulla on kotikunta Suomessa, sinulla on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. 

Asuminen ja toimeentulo

Pitääkö toimeentuloon vaaditun rahamäärän olla tarkka vai haittaako, jos jää vähän vajaaksi?

Kyllä, opiskelijan toimeentulon vaadittavan rahamäärän pitää olla tarkasti juuri se, mitä vaaditaan.

Minulla on sponsori, riittääkö se takaamaan, että minulla on riittävä toimeentulo?

Sinulla voi olla taloudellinen tukija, mutta huomioi, että sinulla pitää olla rahoja varten oma tili, joka on rekisteröity sinun nimiisi. Lisäksi toimeentuloedellytyksen täyttävä rahamäärä pitää olla tilillä kokonaisuudessaan. Sponsorisopimus, jossa tilillesi luvataan laittaa rahaa kerran kuukaudessa, ei käy.

Sukulaisten, tuttavien tai työnantajien antamia sponsorisopimuksia ei hyväksytä.

Missä maassa tilin pitää olla?

Pankkitili voi olla missä vain maassa, kunhan tilillä on käyttöoikeus Suomessa. Sinun täytyy voida nostaa tililtä rahaa Suomessa.

Tarvitseeko minun kääntää tiliotteeni?

Jos liitteet eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, käännätä ne virallisella kielenkääntäjällä ja liitä käännökset hakemukseesi.

Voinko tuoda perheen mukanani Suomeen?

Voit. Muista, että Suomeen muuttavalla perheenjäsenellä pitää olla riittävä toimeentulo, jotta hän voi saada oleskeluluvan.

Tarvittavat rahat voivat olla joko omalla tai yhteisellä tilillänne.

Katso lisätietoa perheenjäsenen luokse Suomeen -sivulta.

Kanssasi Suomeen muuttava perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa joko samaan aikaan sinun kanssasi tai vasta myöhemmin.

Miksi opiskelijan puolison toimeentulovaatimus on suurempi kuin opiskelijan?

Puolison toimeentulovaatimus on sama kuin kaikilla perhesiteen perusteella oleskelulupaa hakevilla. Tähän ei vaikuta hänen puolisonsa oleskelulupatyyppi Suomessa (esim. opiskelija tai työntekijä). Toimeentulorajat perustuvat siihen, paljonko henkilöllä pitää olla rahaa käytössään, jotta hän pystyy kustantamaan elämänsä Suomessa. Opiskelijan toimeentulovaatimus on alhaisempi kuin muilla. Se on laskettu suomalaisten opiskelijoiden saaman vuotuisen opintotuen mukaan.

Olen Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla ja haluan koko perheeni Suomeen. Mikä on toimeetuloedellytys koko perheelleni? 

Toimeentuloedellytys opiskelijan perheelle on sama kuin kaikille Suomesta oleskeluluvan saaneiden perheenjäsenille. Puolison osalta toimeentuloedellytys on 700 euroa kuukaudessa (8 400 euroa vuodessa) ja ensimmäisen lapsen osalta 500 euroa kuukaudessa (6 000 euroa vuodessa)

Lue lisää sivulta migri.fi/toimeentuloedellytys-suomesta-oleskeluluvan-saaneen-perheenjasenelle
 

Työskentely

Minulla on opiskelijan oleskelulupa. Saanko tehdä ansiotyötä?

Opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla voit tehdä rajoituksetta ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä.

Lukukausien aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta, voit tehdä ansiotyötä osa-aikaisesti, keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Työtuntimäärää viikkotasolla ei ole rajoitettu, vaan rajoitus koskee lukukauden ajanjaksoa, jolloin voit jaksottaa työntekosi kulloisenkin tilanteen mukaan. Loma-aikoina, eli kesä- ja joululomilla, voit tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti ilman tuntirajoituksia.

Olen saamassa valmiiksi tutkintoni suomalaisessa oppilaitoksessa. Opiskelijan oleskelulupani on pian päättymässä. Haluaisin etsiä töitä Suomesta. Mitä teen?

Voit hakea tilapäistä oleskelulupaa työnhakua varten jättämällä jatkolupahakemuksen Maahanmuuttovirastolle ennen opiskelijan oleskelulupasi päättymistä. Maahanmuuttovirasto voi myöntää sinulle työnhakuluvan enintään yhdeksi (1) vuodeksi. Hakuohjeet löydät täältä.

Työnhakuluvan aikana voit vapaasti hakea työtä ja työn löydettyäsi voit myös välittömästi aloittaa työnteon. Ennen kuin työnhakulupasi päättyy, voit hakea oleskelulupaa löytämäsi työn perusteella. Työnhakulupa on mahdollista myöntää vain jatkolupana ainoastaan yhden kerran ja vain Suomesta. Jotta lupa voidaan myöntää, toimeentulosi on oltava turvattu.

Olen valmistunut suomalaisesta oppilaitoksesta ja haen töitä. Minkä luvan tarvitsen tehdäkseni ansiotyötä Suomessa?

Koska olet suorittanut tutkinnon Suomessa, voit tehdä ansiotyötä ilman työntekijän oleskelulupaa. Näin ollen sinulle voidaan myöntää oleskelulupa ilman työvoimapoliittista harkintaa (lupaharkinta ilman työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöstä).

Valmistumisen ja työn perusteella haetun luvan välille ei ole asetettu aikarajaa. Olet esimerkiksi voinut valmistua Suomessa jo useita vuosia sitten ja sinulla on tutkinnon suorittaneena oikeus työperusteiseen lupaan ilman työvoimapoliittista harkintaa (työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöstä). Jotta lupa voidaan myöntää, työsopimuksesi on kuitenkin noudatettava alan työehtosopimusta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työsopimuksesi on perustuttava samoihin ehtoihin kuin alalla yleensä. Lisäksi toimeentulosi on oltava turvattu.

Voit hakea oleskelulupaa työnteon perusteella työpaikan löydettyäsi.

Lue lisää: Suomessa tutkinnon suorittanut

Valmistuin ja palasin sen jälkeen kotimaahani, jossa olen työskennellyt jonkun aikaa. Voinko vielä hakea oleskelulupaa työnhakua varten ja palata Suomeen sillä perusteella?

Voit, jos opiskelijan tai tutkijan oleskelulupasi on vielä voimassa. Jos lupasi ei ole enää voimassa, et voi hakea oleskelulupaa työnhakua varten. Lue lisää sivulta migri.fi/jatkolupa-tyonhakua-varten

Olen suorittanut Suomessa kaksi tutkintoa. Ensimmäisen tutkinnon jälkeen minulla oli oleskelulupa muulla perusteella. Sen jälkeen suoritin toisen tutkinnon. Voinko vielä hakea oleskelulupaa työnhakua varten tämän uuden tutkinnon perusteella?

Voit, jos opiskelijan tai tutkijan oleskelulupasi on vielä voimassa ja sinulla ei ole aiemmin ollut oleskelulupaa työnhakua varten. Oleskelulupa työnhakua varten myönnetään yhden kerran enintään yhdeksi vuodeksi. Lue lisää sivulta migri.fi/jatkolupa-tyonhakua-varten