Hyppää sisältöön

Kun lapsi täyttää 18 vuotta

Jos kansalaisuushakemuksessa kanssahakijana oleva lapsi täyttää 18 vuotta eikä hakemukseen ole tehty vielä päätöstä, lapsen on täydennettävä kansalaisuushakemus itseään koskevaksi.

Täydentäminen tarkoittaa sitä, että kanssahakeva lapsi täyttää kansalaisuushakemuslomakkeen KAN_1. Lomakkeen voi lähettää postitse tai sen voi jättää Maahanmuuttoviraston palvelu- tai toimipisteeseen, jossa on postilaatikko täydennyspyyntöihin vastaamista varten.

18 vuotta täyttäneen kanssahakijan hakemus on maksuton, kun se toimitetaan viraston antamassa määräajassa.

Maahanmuuttovirasto lähettää täysi-ikäiseksi tulleelle kanssahakijalle kirjeen, jossa häntä kehotetaan täydentämään hakemus itseään koskevaksi. Kirjeessä kerrotaan samalla määräaika.