Hyppää sisältöön
Turvapaikka Suomesta

Ilman huoltajaa Suomessa olevan lapsen majoittuminen

Ilman huoltajaa Suomessa olevat turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat lapset majoittuvat lähtökohtaisesti lapsille tarkoitetuissa vastaanottokeskuksissa, eli niin sanotuissa alaikäisyksiköissä. Alaikäisyksiköt ovat kooltaan pienempiä kuin aikuisten ja perheiden vastaanottokeskukset ja niissä on enemmän henkilöstöä. Niiden toiminnassa korostuu hoito- ja kasvatustyö. Lapselle määrätään aina edustaja.

Sukulaistensa kanssa maahan tullut lapsi voi majoittua yhdessä myös turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevien sukulaistensa kanssa vastaanottokeskuksessa.

Voiko ilman huoltajaa oleva lapsi asua yksityismajoituksessa?

Ilman huoltajaa Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeva lapsi voi majoittua yksityismajoitukseen, jos se arvioidaan lapsen edun kannalta hyväksi ratkaisuksi. Laki edellyttää, että yksityismajoituksesta tehdään sosiaalityöntekijän selvitys ja vastaanottokeskuksen johtajan hallintopäätös.

Majoittajan on kyettävä turvaamaan lapsen iän ja kehitystason mukainen hoito, kasvatus ja huolenpito.

Yksityismajoituksessa majoittuva ilman huoltajaa oleva lapsi saa vastaanottopalvelut ja käyttörahaa siitä alaikäisyksiköstä, jonka asiakkaaksi hänet on rekisteröity. Yksityismajoituksessa asumista tai sen järjestämistä ei tueta taloudellisesti.