Hyppää sisältöön

Perhe

Tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomesta. Perheenjäsen voi olla myös itse oikeutettu tilapäiseen suojeluun

Lasten koulunkäynti, varhaiskasvatus ja harrastukset

Kaikilla Suomessa olevilla 6–17-vuotiailla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua. Saat vastaanottokeskusta apua koulupaikan saamisessa lapsellesi. Koulunkäynti on maksutonta. Ahvenanmaalla oppivelvollisuus päättyy perusopetuksen 9. luokkaan.

Voit myös tarvittaessa hakea alle 6-vuotiaalle lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa kunnasta. Kunnan tulee tarjota varhaiskasvatusta lapsellesi, jos olet kokopäivätyössä tai opiskelet kokopäiväisesti. 

Suomessa on paljon erilaisia järjestöjä ja muita tahoja, jotka tarjoavat lapsille harrastustoimintaa. Voit kysyä lisää vastaanottokeskuksen työntekijöiltä. Myös kirjastossa ja kouluissa ilmoitetaan usein lasten harrastusmahdollisuuksista.

Sinulla on kotikunta

 Kotikunta tarkoittaa, että siirryt vastaanottopalveluiden asiakkaasta jonkin tietyn kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden asiakkaaksi ja kuntalaiseksi. Kotikunta määräytyy sen mukaan, missä asut.

Kun sinulla ja lapsellasi on kotikunta, lapsesi on oppivelvollinen, eli hänen on osallistuttava Suomen koulutusjärjestelmän mukaiseen koulutukseen.

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus saada alle kouluikäiselle lapsellesi varhaiskasvatuspaikka, vaikka molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista olisi kotona.

Opetushallituksen sivuilta löydät tietoa siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen ja opiskeluun.

Lue lisää

Jos sinulle syntyy Suomessa lapsi, kun olet hakenut tai saanut tilapäistä suojelua

Jos olet hakenut tilapäistä suojelua Suomesta ja sinulle syntyy Suomessa lapsi tilapäisen suojelun hakemuksen käsittelyn aikana tai päätöksen saamisen jälkeen, ilmoita lapsen syntymästä heti Maahanmuuttovirastoon. Oman vastaanottokeskuksesi työntekijä voi auttaa sinua ilmoituksen tekemisessä.

Lapsen syntymästä ilmoittaminen on tärkeää, jotta Maahanmuuttovirasto voi panna vireille lapsellesi tilapäisen suojelun hakemuksen ja vastaanottokeskus voi merkitä lapsesi vastaanottokeskuksen asiakkaaksi. Maahanmuuttovirasto ei saa tietoa lapsen syntymästä muuta kautta.

Jos majoitut vastaanottokeskuksessa

1. Täytä ilmoitus lapsen syntymästä yhdessä vastaanottokeskuksen työntekijän, esimerkiksi terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän kanssa

2. Vastaanottokeskuksen työntekijä lähettää ilmoituksen lapsesi syntymästä ja kopion lapsesi syntymätodistuksesta Maahanmuuttovirastoon. 

  • Alkuperäinen syntymätodistus jää sinulle.

Jos asut yksityismajoituksessa:

Voit ilmoittaa lapsen syntymästä Maahanmuuttovirastoon oman vastaanottokeskuksesi kautta, vaikka asut yksityismajoituksessa. 

  • Voit ottaa yhteyttä vastaanottokeskukseen puhelimitse tai voit käydä ilmoittamassa asiasta. Löydät oman vastaanottokeskuksesi yhteystiedot verkkosivuiltamme migri.fi/vastaanottokeskukset.

Voit kuitenkin halutessasi ilmoittaa myös itse lapsen syntymästä Maahanmuuttovirastoon. Toimi näin:

1. Tee ilmoitus lapsen syntymästä lomakkeella Ilmoitus lapsen syntymästä Maahanmuuttovirastoon (pdf).

2. Lähetä lomake ja kopio lapsesi syntymätodistuksesta valokuvana tai skannattuna Maahanmuuttovirastoon salattuna sähköpostina osoitteeseen migri@migri.fi. Käytä salatun sähköpostin lähettämiseen palvelua securemail.migri.fi.

  • Alkuperäinen syntymätodistus jää sinulle.

Lue lisää