Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: Turvapaikkahakemusten maksimikäsittelyajasta

Mitä maksikäsittelyaika tarkoittaa?

Uuden lain mukaan 20.7.2018 tai sen jälkeen jätettyjen turvapaikkahakemusten käsittely saa kestää enintään 6 kuukautta.

Mitä hakemuksia lakimuutos koskee?

Uusi käsittelyaikavelvoite koskee hakemuksia, jotka tehdään 20.7.2018 tai sen jälkeen. Käsittelyaika lasketaan siitä, kun turvapaikkahakemus on jätetty poliisille tai rajaviranomaisille.

Mitä hakemuksia lakimuutos ei koske?

Lakimuutos ei koske ennen 20.7.2018 tehtyjä hakemuksia eikä hallinto-oikeuden palauttamia asioita.

Mitä tapahtuu ennen 20.7.2018 tehdyille hakemuksille tai hallinto-oikeuden palauttamille asioille?

Ennen 20.7.2018 tehtyjen hakemusten kohdalla 6 kuukauden maksimikäsittelyaikaa ei ole. Näitä hakemuksia käsitellään kuitenkin samanaikaisesti 20.7.2018 tai sen jälkeen tehtyjen hakemusten kanssa.

Voiko 20.7.2018 tai sen jälkeen tehtyjen hakemusten käsittely kestää yli 6 kuukautta?

Lain mukaan käsittelyaika voi olla 6 kuukautta pitempi seuraavissa tapauksissa:

Päätös on tehtävä 15 kuukauden kuluessa, jos

  1. asiaan liittyy monimutkaisia tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyviä kysymyksiä;
  2. suuria määriä kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä hakee kansainvälistä suojelua samanaikaisesti, minkä vuoksi menettelyä on käytännössä erittäin vaikea saada päätökseen kuuden kuukauden määräajassa;
  3. viivästys johtuu selvästi siitä, ettei hakija ole myötävaikuttanut hakemuksensa selvittämiseen.

Päätös on tehtävä 18 kuukauden kuluessa, jos kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen asianmukaisen ja perustellun tutkinnan varmistaminen edellyttää pidempää tutkinta-aikaa.

Päätös on kuitenkin tehtävä viimeistään 21 kuukauden kuluessa, jos alkuperämaassa vallitsee epävarma tilanne eikä päätöstä sen vuoksi voida tehdä em. määräajoissa.

Mitä pitää tehdä, jos 20.7. tai sen jälkeen tehdyn hakemuksen käsittely kestää yli 6 kuukautta?

Asiakkaan ei tarvitse itse ottaa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti hakemuksen käsittelyn viivästymisestä sekä uuden käsittelyaika-arvion.

Mitä jos ennen 20.7.2018 tehdyn hakemuksen käsittelyaika-arvio on ylittynyt?

Asiakas saa käsittelyaika-arvion hakemukselleen turvapaikkapuhuttelussa. Jos puhuttelussa annettu aika-arvio on ylittynyt, odotettavissa olevan käsittelyajan voi tarkistaa Maahanmuuttoviraston verkkosivujen etusivulta käsittelyaikalaskurista: www.migri.fi.

Myös asiakkaan oikeudellinen avustaja tai vastaanottokeskuksen työntekijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon.