Työ- ja opintotoiminta

Vastaanottokeskukset järjestävät erilaista opinto- ja työtoimintaa, joka on pakollista ja siitä kieltäytyminen voi johtaa saamasi taloudellisen tuen vähentämiseen.

Työ- ja opintotoiminta on eri asia kuin vastaanottokeskuksen ulkopuolella tehtävä palkkatyö. Jos haluat tehdä palkkatyötä, lue lisää turvapaikanhakijan oikeudesta tehdä töitä.

Useimmiten opintotoiminta vastaanottokeskuksessa on suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Työtoiminta sen sijaan on vastaanottokeskuksen järjestämää ja vastaanottokeskuksen alueella tapahtuvaa toimintaa, kuten siivousta ja pihatöitä.

Ennen kuin aloitat työ- ja opintotoiminnan, sinulle tehdään henkilökohtainen työ- ja opintosuunnitelma, joka sinun pitää allekirjoittaa.

Suomalaisen yhteiskunnan kurssi

Osana työ- ja opintotoimintaa jokaisen turvapaikanhakijan pitää suorittaa suomalaisen yhteiskunnan kurssi. Kurssi antaa perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta.

Oikeus perus- ja esiopetukseen

Vastaanottokeskuksessa asuvilla lapsilla on lain mukaan oikeus osallistua perusopetukseen. Kunta, jossa vastaanottokeskus sijaitsee järjestää sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Turvapaikanhakijan opiskeluoikeus

Ulkomaalaislaki ei rajoita turvapaikanhakijan opiskelua. Turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos se on oppilaitoksen omien säännösten/ohjeiden mukaista.

Opiskelupaikan saaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että turvapaikanhakija saa jäädä Suomeen. Turvapaikka-asiassa tutkitaan hakijan oikeus saada kansainvälistä suojelua. Jos turvapaikanhakija haluaa jäädä Suomeen opiskelun perusteella, täytyy hänen tehdä tällä perusteella erillinen oleskelulupahakemus ja täyttää oleskeluluvan myöntämisen edellytykset.

Valikko