Hyppää sisältöön

Työ- ja opintotoiminta

Vastaanottokeskukset järjestävät erilaista opinto- ja työtoimintaa, joka on pakollista ja siitä kieltäytyminen voi johtaa saamasi taloudellisen tuen vähentämiseen.

Työ- ja opintotoiminta on eri asia kuin vastaanottokeskuksen ulkopuolella tehtävä palkkatyö. Jos haluat tehdä palkkatyötä, lue lisää turvapaikanhakijan oikeudesta tehdä töitä.

Useimmiten opintotoiminta vastaanottokeskuksessa on suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Työtoiminta sen sijaan on vastaanottokeskuksen järjestämää ja vastaanottokeskuksen alueella tapahtuvaa toimintaa, kuten siivousta ja pihatöitä.

Ennen kuin aloitat työ- ja opintotoiminnan, sinulle tehdään henkilökohtainen työ- ja opintosuunnitelma, joka sinun pitää allekirjoittaa.

Suomalaisen yhteiskunnan kurssi

Osana työ- ja opintotoimintaa jokaisen turvapaikanhakijan pitää suorittaa suomalaisen yhteiskunnan kurssi. Kurssi antaa perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta.

Lisätietoa kurssista

Oikeus perus- ja esiopetukseen

Vastaanottokeskuksessa asuvilla lapsilla on lain mukaan oikeus osallistua perusopetukseen. Kunta, jossa vastaanottokeskus sijaitsee järjestää sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Turvapaikanhakijan opiskeluoikeus

Ulkomaalaislaki ei rajoita turvapaikanhakijan opiskelua. Turvapaikanhakijana voit hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos se on oppilaitoksen omien säännösten/ohjeiden mukaista.

Opiskelupaikan saaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että saat jäädä Suomeen. Turvapaikka-asiassa tutkitaan oikeutesi saada kansainvälistä suojelua.

Sinun pitää peruuttaa turvapaikkahakemuksesi, jos haluat hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella 1.9.2018 jälkeen

Voit oman harkintasi mukaan peruuttaa turvapaikkahakemuksesi, jos haluat hakea oleskelulupaa jollakin seuraavista perusteista:

  • opiskelu
  • tieteellinen tutkimus
  • työharjoittelu
  • vapaaehtoistoiminta.

Muista, että turvapaikkahakemuksesi käsittely päättyy ja Maahanmuuttovirasto tekee hakemukseen raukeamispäätöksen, jos peruutat hakemuksesi.

Jos olet hakenut ennen 1.9.2018, voit saada oleskeluluvan ilman turvapaikkahakemuksen peruuttamista

Jos olet hakenut oleskelulupaa opiskelun perusteella ennen 1.9.2018 ja sinulla on vireillä turvapaikka-asia, johon ei ole tehty lainvoimaista päätöstä tai olet jo saanut kansainvälistä suojelua, voit saada oleskeluluvan ilman turvapaikkahakemuksen peruuttamista. Opiskelijan oleskelulupahakemukseesi tehdään päätös ennen 1.9.2018 lakimuutosta voimassa olleen lain mukaan.