Hyppää sisältöön

Työ- ja opintotoiminta

Vastaanottokeskukset järjestävät erilaista opinto- ja työtoimintaa, joka on pakollista ja siitä kieltäytyminen voi johtaa saamasi taloudellisen tuen vähentämiseen.

Työ- ja opintotoiminta on eri asia kuin vastaanottokeskuksen ulkopuolella tehtävä palkkatyö. Jos haluat tehdä palkkatyötä, lue lisää turvapaikanhakijan oikeudesta tehdä töitä.

Useimmiten opintotoiminta vastaanottokeskuksessa on suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Työtoiminta sen sijaan on vastaanottokeskuksen järjestämää ja vastaanottokeskuksen alueella tapahtuvaa toimintaa, kuten siivousta ja pihatöitä.

Ennen kuin aloitat työ- ja opintotoiminnan, sinulle tehdään henkilökohtainen työ- ja opintosuunnitelma, joka sinun pitää allekirjoittaa.

Suomalaisen yhteiskunnan kurssi

Osana työ- ja opintotoimintaa jokaisen turvapaikanhakijan pitää suorittaa suomalaisen yhteiskunnan kurssi. Kurssi antaa perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta.

Lisätietoa kurssista

Oikeus perus- ja esiopetukseen

Vastaanottokeskuksessa asuvilla lapsilla on lain mukaan oikeus osallistua perusopetukseen. Kunta, jossa vastaanottokeskus sijaitsee järjestää sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Turvapaikanhakijan opiskeluoikeus

Lue lisää: