Hyppää sisältöön
Turvapaikka Suomesta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Oletko ihmiskaupan uhri?

Voit soittaa numeroon +358 2954 63177 (24h)
tai laittaa sähköpostia osoitteeseen ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi

Saat apua, vaikka et olisi laillisesti maassa.

Mitä on ihmiskauppa?

Ihmiskauppa on vakava ihmisen henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskaupan uhri joutuu alistumaan tilanteeseen, jossa häntä käytetään hyväksi, eikä hän pääse tilanteesta pois. Ihmiskauppias voi painostaa uhria esimerkiksi uhkaamalla uhria tai hänen läheisiään väkivallalla, uhkaamalla oleskeluluvan menettämisellä tai vaatimalla maksamaan kohtuuttoman suuren velan.

Ihmiskauppaa voi olla esimerkiksi pakottaminen prostituutioon tai tekemään raskasta työtä ilman kunnollista palkkaa tai vapaapäiviä.

Taustalla on usein järjestäytynyt rikollisuus, mutta tekijöinä voivat olla myös uhrille läheiset ihmiset.

Epäilen ihmiskauppaa, kehen olen yhteydessä?

Jos epäilet kohdanneesi ihmiskauppaa, voit olla yhteydessä poliisiin tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Kiireisissä vaara- ja hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä auttaa ja tukee ihmiskaupan uhria. Auttaminen suunnitellaan aina uhrin yksilölliset tarpeet huomioiden.

Hänelle voidaan tarjota

  • majoitus,
  • neuvontaa ja ohjausta, sisältäen myös oikeudellista neuvontaa,
  • sosiaalipalveluita,
  • terveydenhuoltopalveluita,
  • taloudellista tukea ja
  • tulkki- ja käännöspalveluita.

Jos ihmiskaupan uhrilla ei ole Suomessa kotikuntaa eli hän on esimerkiksi oleskeluluvan hakija, auttamisjärjestelmä järjestää auttamisen.

Jos ihmiskaupan uhrilla on kotikunta Suomessa, kotikunta järjestää auttamisen. Molemmissa tapauksessa uhri ohjataan ensin auttamisjärjestelmän piiriin.

Miten auttamisjärjestelmään pääsee?

Viranomainen, järjestötyöntekijä tai muu ihmiskaupan uhria avustava henkilö on yhteydessä auttamisjärjestelmään ja esittää auttamisjärjestelmään ottamista.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiantuntijat päättävät sen jälkeen otetaanko henkilö auttamisjärjestelmän asiakkaaksi. Auttamisjärjestelmän työntekijät arvioivat uhrin avun ja tuen tarpeen ja sopivat tukitoimista yhdessä uhrin kanssa. Tukitoimia ei anneta, jos ihmiskaupan uhri ei niitä halua.

Auttamisjärjestelmään voidaan lisäksi ottaa ihmiskaupan uhrin alaikäiset, Suomessa olevat lapset, jos he ovat avun tarpeessa.

Lisätietoa auttamisjärjestelmästä

Lisätietoa auttamisjärjestelmän toiminnasta ja ihmiskaupan uhrien auttamisesta Suomessa löydät sivustolta ihmiskauppa.fi.

Tilastot ja raportit

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee puolivuosittain tilannekatsausraportin auttamisjärjestelmän työstä.