Hyppää sisältöön

Yli 65-vuotias hakija

Jos olet yli 65-vuotias, voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä ikäsi perusteella.

Voimassa olevan oleskelulupasi peruste ratkaisee, täytyykö sinun liittää kansalaisuushakemukseesi selvitys kielitaidostasi vai ei.

1. Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet hakijat

Jos olet yli 65-vuotias ja sinulla on Suomessa pakolaisasema tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, sinun ei tarvitse liittää kansalaisuushakemukseen selvitystä kielitaidostasi.

Varmista kuitenkin vielä oleskelulupasi peruste, ennen kuin jätät hakemuksen. Esimerkiksi perhesiteen perusteella Suomeen tullut henkilö ei ole yleensä saanut oleskelulupaa pakolaisaseman tai toissijaisen suojelun perusteella, vaikka hänen perheenjäsenensä olisi.

2. Muilla perusteilla oleskeluluvan saaneet hakijat

Jos olet yli 65-vuotias ja olet saanut oleskeluluvan muun kuin kansainvälisen suojelun perusteella, kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa kohdallasi, jos

  • hallitset vähintään suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet tai
  • olet osallistunut säännöllisesti ja pitkäaikaisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

Kansalaisuushakemukseesi täytyy tällöin liittää jompikumpi seuraavista todistuksista:

  1. Todistus, josta ilmenee, että hallitset suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet. Kielitaitoasi täytyy todistuksessa arvioida tarkasti osa-alueittain puheen ymmärtämisen ja puhumisen osalta, ja asteikkona täytyy käyttää eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukaista taitotasoasteikkoa välillä A1.1–C2.2. tai
  2. Todistus siitä, että olet osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin. Todistuksesta täytyy näkyä se ajanjakso, jolloin olet osallistunut kieliopintoihin, sekä opintojesi läsnäolomerkinnät. Opintoihin osallistumisen katsotaan olleen säännöllistä, kun olet opiskellut suomen tai ruotsin kieltä kursseilla useamman vuoden ajan ja kun opiskelu jatkuu edelleen tai on jatkunut viime aikoihin asti.

Suositus on, että todistuksen laatii sinua henkilökohtaisesti opettanut suomen tai ruotsin kielen opettaja.