Hyppää sisältöön

Yli 65-vuotias hakija

Jos olet täyttänyt 65 vuotta, voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä. Sinun pitää joissain tapauksissa kuitenkin liittää hakemukseen selvitys kielitaidostasi.

Sinun ei tarvitse liittää kansalaisuushakemukseen selvitystä kielitaidostasi

 • jos olet täyttänyt 65 vuotta ja 
 • sinulla on Suomessa pakolaisasema, toissijainen suojeluasema tai oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella.

Liitä hakemuksen selvitys suullisesta kielitaidosta

 •  jos olet yli 65-vuotias ja 
 • sinulla ei ole pakolaisasemaa, toissijaista suojeluasemaa tai oleskelulupaa humanitaarisen suojelun perusteella.

Kielitaidon vaatimuksesta voidaan poiketa kohdallasi, jos

 • hallitset vähintään suomen tai ruotsin kielen kuullun ymmärtämisen ja puhumisen alkeet tai
 • olet osallistunut säännöllisesti ja pitkäaikaisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

Liitä hakemukseesi toinen seuraavista:

 1. Todistus, jossa on arvioitu, kuinka hyvin ymmärrät ja puhut suomen tai ruotsin kieltä. 
  • Asteikko pitää olla eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukainen (A1.1.–C2.2.) 
 2. Todistus siitä, että olet osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.
  • Todistuksesta täytyy näkyä se ajanjakso, jolloin olet osallistunut kieliopintoihin, sekä opintojesi läsnäolomerkinnät. Läsnäolomerkintä tarkoittaa merkintää siitä, että olet ollut paikalla oppitunneilla. 
  • Opintoihin osallistuminen on ollut säännöllistä, kun olet opiskellut suomen tai ruotsin kieltä kursseilla useamman vuoden ajan ja kun opiskelu jatkuu edelleen tai on jatkunut viime aikoihin asti.