Hyppää sisältöön

Yli 65-vuotias hakija

Voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä, jos olet täyttänyt 65 vuotta. Sinun pitää silti joissain tapauksissa liittää hakemukseen selvitys kielitaidosta.

Sinun ei tarvitse liittää hakemukseesi selvitystä kielitaidosta, jos täytät seuraavat ehdot:

 • olet täyttänyt 65 vuotta ja 
 • sinulla on Suomessa pakolaisasema, toissijainen suojeluasema tai oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella.

Sinun pitää liittää hakemukseesi selvitys suullisesta kielitaidosta, jos täytät seuraavat ehdot:

 • olet täyttänyt 65 vuotta ja 
 • sinulla ei ole pakolaisasemaa, toissijaista suojeluasemaa tai oleskelulupaa humanitaarisen suojelun perusteella.

Liitä hakemukseesi toinen seuraavista todistuksista:

 1. Todistus, jossa on arvioitu, kuinka hyvin ymmärrät ja puhut suomen tai ruotsin kieltä. 
  • Arvioinnin pitää olla eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) asteikon mukainen (A1.1.–C2.2.).
  • Pyydä todistus suomen tai ruotsin kielen opettajalta. 
 2. Todistus siitä, että olet osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.
  • Todistuksesta täytyy näkyä, milloin olet osallistunut kieliopintoihin, sekä opintojesi läsnäolomerkinnät. Läsnäolomerkintä tarkoittaa merkintää siitä, että olet ollut paikalla oppitunneilla.

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa, jos täytät toisen seuraavista vaatimuksista:

 • Osaat vähintään suomen tai ruotsin kielen kuullun ymmärtämisen ja puhumisen alkeet.
  • Ymmärtämisen ja puhumisen alkeiskielitaitosi on vähintään tasolla A1.3.

Tai

 • Olet osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin.
  • Opintoihin osallistuminen on ollut säännöllistä, jos olet opiskellut suomen tai ruotsin kieltä kursseilla useamman vuoden ajan ja kun opiskelu jatkuu edelleen tai on jatkunut viime aikoihin asti.