Valikko

Oleskelulupakortti

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa, saat oleskelulupakortin. Saat kortin noin neljän viikon kuluttua siitä, kun sinulle on tehty päätös.

Jos olet jättänyt hakemuksesi Suomessa, saat kortin kirjeenä postitse Suomessa. Korttia ei voi noutaa palvelupisteestä. Jos olet jättänyt hakemuksesi ulkomailla, saat kortin Suomen edustuston kautta. Huom! Jos et ole saanut oleskelulupakorttiasi kuuden viikon sisällä päätöksesi valmistumisesta, lähetä sähköpostilla selvitys tilanteesta osoitteeseen [email protected].

Oleskelulupakortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Kortin tietoturvan vuoksi kortti on uusittava viiden vuoden välein.

Oleskelulupakortissa lukee, kauanko oleskelulupasi on voimassa. Jos lupasi vanhenee, et voi hakea sille jatkoa hakemalla uutta oleskelulupakorttia. Hae silloin jatkolupaa.

Jos sinulla on pysyvä oleskelulupa ja korttisi voimassaolo on umpeutumassa, sinun ei tarvitse hakea uudelleen pysyvää lupaa. Hae silloin uutta korttia. Pysyvä oleskelulupakortti on uusittava viiden vuoden välein.

Oleskelulupakortin merkinnät

1. Lupa on voimassa korttiin merkityn ajan. Jos kyseessä on pysyvä oleskelulupa, kortissa on merkintä: PYSYVÄ/PERMANENT.

2. Lupatyyppi tai luvan peruste:

  • A = jatkuva oleskelulupa
  • B = tilapäinen oleskelulupa
  • P = pysyvä oleskelulupa
  • P-EU tai P-EY = pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa

3. Mainittu ulkomaalaislain pykälä kertoo työnteko-oikeuden laajuuden. TTOL tarkoittaa työntekijän oleskelulupaa. Sen jälkeen luetellaan ammattialat, jolla luvanhaltija voi työskennellä.

4. Maahanmuuttoviraston asiakasnumero.

5. Päivä, jota ennen kortti pitää uusia.

Oleskelulupakortti edestä

Oleskelulupakortti takaa