Hyppää sisältöön

Oppilaitoksen rooli oleskelulupaprosessissa

Kun oppilaitokseesi on tulossa ulkomaalainen opiskelija EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, opiskelija tarvitsee oleskeluluvan, jos opiskelut kestävät yli 90 päivää. Lyhyempää opiskelua varten opiskelija voi saapua Suomeen viisumilla tai viisumivapaasti.

Jos opiskelija tulee opiskelijaa koskevan lain (719/2018) mukaisia liikkuvuustoimenpiteitä sisältävään koulutusohjelmaan, merkintä tällaisesta ohjelmasta on hyvä sisällyttää jo hyväksymiskirjeeseen. Opiskelijan oleskelulupakorttiin tulee tällöin merkintä koulutusohjelmasta.

Jos EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalla opiskelijalla on oleskelulupa muuhun jäsenvaltioon, hän voi liikkua Suomeen, kun hän opiskelee liikkuvuustoimenpiteitä sisältävässä koulutusohjelmassa. Katso tarkemmat tiedot liikkumisilmoituksen tekemisestä.

Oleskelulupa voidaan myöntää koko opintojen ajaksi  

Oleskeluluvan myöntäminen opiskelun perusteella edellyttää, että

  • opiskelija on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun tutkintoon johtaviin opintoihin ja hän on suorittanut korkeakoulun vaatimat maksut tai
  • opiskelija on hyväksytty muuhun oppilaitokseen kuin korkeakouluun, jos opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin tai opiskelijalla on perusteltu syy muihin opintoihin

Tämän lisäksi opiskelijalla pitää olla

  • riittävät varat toimeentulonsa turvaamiseen koko opintojen ajaksi
    • hakemuksessa riittävät varat täytyy selvittää ensimmäisen vuoden osalta 
  • riittävä sairausvakuutus
  • voimassaoleva passi.

Jos opinnot eivät vaadi Suomessa oleskelua, vaan ne suoritetaan pääosin etänä verkossa, opiskelijan oleskelulupaa voida myöntää. Lue lisää opiskelijan oleskeluluvan edellytyksistä

Opiskelijan on haettava oleskelulupaa itse

Ulkomailla olevan opiskelijan pitää hakea oleskelulupaa Suomen edustustossa maassa, jossa hän laillisesti oleskelee. Joillakin edustustoilla on käytössään ajanvaraus. Lisätietoa löydät edustustojen omilta verkkosivuilta.

Lupaa kannattaa hakea Enter Finlandin kautta. Perinteiset paperilomakkeella tehdyt hakemukset lähetetään Suomeen kuriiripostilla, mikä voi kestää joskus useita viikkoja.

Jos hakijalle myönnetään oleskelulupa, hän saa oleskelulupakortin. Ulkomailla olevan opiskelijan oleskelulupakortti lähetetään Suomen edustustoon, joka luovuttaa kortin hakijalle. 

Asiakastiedotteet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakastiedotteet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää hyväksymiskirjeeseensä linkin ohjeeseen. 

Löydät asiakastiedotteet täältä (vain englanniksi):

Asiakasohjeet opiskelijoille

Maahanmuuttovirastolle ilmoitettavat tiedot oppilaitoksen opiskelijoista

Maahanmuuttovirastoon on hyvä toimittaa listat niistä opiskelijoista, jotka eivät ole aloittaneet opintojaan tai ovat keskeyttäneet ne, sekä niistä opiskelijoista, jotka eivät maksa lukuvuosimaksujaan oppilaitoksen edellyttämällä tavalla. Ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen: migri@migri.fi.

Maahanmuuttoviraston oikeus saada tietoja perustuu lakiin ulkomaalaisrekisteristä (8 § 1 mom. 13 kohta).

Käsittelyajat ja niistä tehtävät tiedustelut

Oleskelulupahakemuksesta annetaan tietoja lähinnä hakijalle itselleen. Hakija voi helpoiten seurata hakemuksensa tilaa Enter Finland -palvelussa. Oppilaitos voi saada tietoja opiskelijoidensa oleskeluluvista kuten esimerkiksi siitä, onko heidän opiskelijalleen myönnetty oleskelulupa vai ei.

Käsittelyajan laskeminen alkaa siitä, kun hakija käy tunnistautumassa edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Käsittelyajan laskeminen päättyy päätöksen tekoon. Jos oleskelulupapäätös on myönteinen, kestää oleskelulupakortin valmistaminen ja postittaminen noin kaksi viikkoa. Lue lisää käsittelyajoistamme.