Hyppää sisältöön

Oppilaitoksen rooli oleskelulupaprosessissa

Kun oppilaitokseesi on tulossa ulkomaalainen opiskelija EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, tarvitsee opiskelija oleskeluluvan, jos opiskelut kestävät yli 90 päivää. Lyhyempää opiskelua varten opiskelija voi saapua Suomeen viisumilla tai viisumivapaasti.

Jos opiskelija tulee opiskelijaa koskevan lain (719/2018) mukaisia liikkuvuustoimenpiteitä sisältävään koulutusohjelmaan, merkintä tällaisesta ohjelmasta on hyvä sisällyttää jo hyväksymiskirjeeseen. Opiskelijan oleskelulupakorttiin tulee tällöin merkintä koulutusohjelmasta.

Jos EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalla opiskelijalla on oleskelulupa muuhun jäsenvaltioon, hän voi liikkua Suomeen, kun hän opiskelee liikkuvuustoimenpiteitä sisältävässä koulutusohjelmassa. Katso tarkemmat tiedot liikkumisilmoituksen tekemisestä täältä.

Oleskeluluvan myöntäminen opiskelun perusteella edellyttää, että

  • opiskelija on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun tutkintoon johtaviin opintoihin ja hän on suorittanut korkeakoulun vaatimat maksut tai
  • opiskelija on hyväksytty muuhun oppilaitokseen kuin korkeakouluun, jos opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin tai opiskelijalla on perusteltu syy muihin opintoihin
  • opiskelijalla on riittävät varat toimeentulonsa turvaamiseen
  • opiskelijalla on riittävä sairausvakuutus
  • opiskelijalla on voimassaoleva passi.

Lue lisää opiskelijan oleskeluluvan edellytyksistä täältä.

Oleskeluluvan hakeminen

Opiskelijan on haettava oleskelulupaa itse. Ulkomailla olevan opiskelijan pitää hakea oleskelulupaa Suomen edustustossa maassa, jossa opiskelija laillisesti oleskelee. Joillakin edustustoilla on käytössään ajanvaraus. Parhaiten tietoa tästä löydät edustustojen omilta verkkosivuilta.

Sähköisen asioinnin kautta opiskelija saa päätöksen nopeimmin. Verkossa täytetyt hakemukset liikkuvat sähköisissä työjonoissa viranomaistaholta toiselle maailmanlaajuisesti eikä papereita tarvitse lähettää postitse. Myös päätös toimitetaan hakijalle sähköiseen asiointipalveluun. Perinteiset paperilomakkeella tehdyt hakemukset lähetetään Suomeen kuriiripostilla, mikä voi kestää joskus useita viikkoja.

Jos hakijalle myönnetään oleskelulupa, hän saa oleskelulupakortin. Oleskelulupakorttia ei voida toimittaa hakijalle sähköisesti. Ulkomailla olevalle opiskelijalle oleskelulupakortti tilataan Suomen edustustoon, joka luovuttaa kortin hakijalle.

Asiakastiedotteet opiskelijoille

Maahanmuuttovirasto on laatinut englanninkieliset asiakastiedotteet Suomeen hyväksytyille opiskelijoille. Oppilaitos voi liittää tiedotteen hyväksymiskirjeeseensä.

Löydät asiakastiedotteet täältä (vain englanniksi):

Asiakasohjeet opiskelijoille

Maahanmuuttovirastolle ilmoitettavat tiedot oppilaitoksen opiskelijoista

Maahanmuuttovirastoon on hyvä toimittaa listat niistä opiskelijoista, jotka eivät ole aloittaneet opintojaan tai ovat keskeyttäneet ne, sekä niistä opiskelijoista, jotka eivät maksa lukuvuosimaksujaan oppilaitoksen edellyttämällä tavalla. Ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen: [email protected].

Maahanmuuttoviraston oikeus saada tietoja perustuu lakiin ulkomaalaisrekisteristä (8 § 1 mom. 13 kohta).

Käsittelyajat ja niistä tehtävät tiedustelut

Oleskelulupahakemuksesta annetaan tietoja lähinnä hakijalle itselleen. Hakija voi helpoiten seurata hakemuksensa tilaa Enter Finland -palvelussa. Oppilaitos voi saada tietoja opiskelijoidensa oleskeluluvista kuten esimerkiksi siitä, onko heidän opiskelijalleen myönnetty oleskelulupa vai ei.

Tarkempia tietoja käsittelyajoistamme löydät täältä. Käsittelyajan laskeminen alkaa siitä, kun hakija käy tunnistautumassa edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Käsittelyajan laskeminen päättyy päätöksen tekoon. Jos oleskelulupapäätös on myönteinen, kestää oleskelulupakortin valmistaminen ja postittaminen noin kaksi viikkoa.