Hyppää sisältöön

Oleskelulupatyypit

Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko jatkuvana (A-lupa) tai tilapäisenä (B-lupa) oleskelulupana. Oleskelulupatyyppi merkitään oleskelulupakorttiin kirjaintunnuksella.

Määräaikaiset oleskeluluvat

A-lupa

A-lupa on määräaikainen, eli tietylle ajanjaksolle myönnettävä oleskelulupa. A-lupa on jatkuva oleskelulupa. Jatkuva oleskelulupa on tarkoitettu pidempiaikaista Suomeen muuttamista varten. Voit saada A-luvan esimerkiksi silloin, kun saat oleskeluluvan erityisasiantuntijana, tai kun muutat Suomeen asuaksesi perheenjäsenesi kanssa, joka on Suomen kansalainen.

B-lupa 

B-lupa on määräaikainen, eli tietylle ajanjaksolle myönnettävä oleskelulupa. B-lupa on tilapäinen oleskelulupa. Tilapäinen oleskelulupa on tarkoitettu tilapäistä Suomeen muuttamista varten. Voit saada B-luvan esimerkiksi silloin, kun muutat Suomeen tilapäisen työn, työharjoittelun tai vaihto-opiskelun takia. 

Tilapäinen suojelu 

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Lue lisää tilapäisen suojelun oleskeluluvasta sivulta Tilapäinen suojelu.

Pysyvät oleskeluluvat

P-lupa

P-lupa on pysyvä lupa. Voit hakea pysyvää oleskelulupaa, jos olet asunut Suomessa 4 vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa) ilman katkoja oleskelulupiesi voimassaolossa. Sinun pitää täyttää myös muut pysyvän oleskeluluvan edellytykset.

P-EU tai P-EY-lupa

P-EU tai P-EY-lupa on kolmannen maan kansalaiselle myönnettävä pysyvä EU-oleskelulupa. Voit hakea pysyvää EU-oleskelulupaa, jos olet asunut Suomessa 5 vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa) ilman katkoja oleskelulupiesi voimassaolossa. Sinun pitää täyttää myös muut pysyvän EU-oleskeluluvan edellytykset.

Etsitkö näitä?

Oleskeluluvan voimassaolo

Myönnetyn oleskeluluvan pituuteen vaikuttaa Suomessa oleskelun tarkoitus. Ensimmäinen lupa myönnetään enintään vuodeksi. Pituus voi olla lyhyempikin, jos olet esimerkiksi kausityöntekijä ja työsuhteesi kestää alle vuoden. Jos sinulla on oleskelulupa työnteon perusteella, jatkoluvan pituuteen vaikuttaa työsuhteesi kesto. Jos sinulla on oleskelulupa perhesiteen perusteella, jatkolupaan vaikuttaa perheenkokoajan oleskeluluvan kesto. Jatkolupa myönnetään kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

Lue lisää tilapäisen suojelun oleskeluluvan kestosta sivuilta Tilapäinen suojelu.

Oleskelulupamerkinnät

Suomi otti käyttöön biometriset oleskelulupakortit vuoden 2012 alusta lähtien. Oleskelulupakortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä.

Oleskelulupatarroja matkustusasiakirjoihin ei enää myönnetä, mutta niitä voi edelleen käyttää tarran voimassaoloajan loppuun saakka.

Oleskelulupakorttien ulkonäkö ja merkintöjen sijainnit vaihtelevat oleskelulupatyypistä ja kortin myöntämisajankohdasta riippuen. Jokaisesta oleskelulupakortista löytyy aina

  1. Lupatyyppi tai luvan peruste.
  2. Kortin viimeinen voimassaolopäivä eli päivä, jota ennen oleskelulupa tai -kortti pitää uusia.
  3. Maahanmuuttoviraston asiakasnumero.
  4. Tieto työnteko-oikeudesta.