Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterinpitäjän on tietosuoja-asetuksen mukaan toteutettava asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on myös helpotettava kyseisten oikeuksien käyttämistä.

Tällä sivulla kerromme sinulle henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi sekä miten voit käyttää oikeuksiasi Maahanmuuttovirastossa. 

Pääsy omiin tietoihin 

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi Maahanmuuttoviraston henkilörekistereissä. Maahanmuuttovirastolla on rekisterinpitäjänä velvollisuus toimittaa sinulle pyynnöstäsi jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista tai vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja ei käsitellä. Et voi päästä katselemaan tietojasi suoraan Maahanmuuttoviraston järjestelmistä.

Voit tarkastaa omat tietosi toimittamalla tätä koskevan kirjallisen pyynnön Maahanmuuttoviraston toimipisteeseen tai kirjaamoon. Jos teet pyynnön sähköpostitse, suosittelemme käyttämään salattua sähköpostia: https://securemail.migri.fi/ .

Kirjaamon yhteystiedot:
Maahanmuuttovirasto
Postiosoite: PL 10, 00086 
Sähköposti: migri@migri.fi (virallinen sähköposti kirjaamoon)
Salattu sähköposti: https://securemail.migri.fi/

Tarkastusoikeuden käyttämisen yhteydessä sinun on todistettava henkilöllisyytesi. Henkilöllisyytesi voidaan tarkistaa asioidessasi Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai postissa, kun noudat kirjattuna kirjeenä lähetetyn vastauksen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen 

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. Maahanmuuttovirasto voi kieltäytyä oikaisemasta tai täydentämästä tietojasi. Virasto antaa sinulle tällöin valituskelpoisen päätöksen kieltäytymisestä.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai muuttamista lähettämällä oikaisu- tai muutospyyntö osoitteeseen (Maahanmuuttovirasto, PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto) ja sähköpostitse viraston kirjaamon osoitteeseen migri@migri.fi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta ongelmasta, ota ensisijaisesti yhteyttä Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaavaan. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut ovat osoitteessa tietosuoja.fi. Verkkosivuilla on ohjeet ilmoituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle.