Hyppää sisältöön

Säilöönotto

Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä, yksi Helsingin Metsälässä ja toinen Konnunsuolla Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä.

Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön vain lain tarkkaan määrittelemissä tilanteissa. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos henkilöllisyydestäsi on epäselvyyttä tai on perusteltua aihetta olettaa, että yrittäisit estää maasta poistamistasi. Myös henkilö, jonka voidaan olettaa syyllistyvän rikokseen Suomessa, voidaan ottaa säilöön. Säilöönottoyksikkö on suljettu, eikä sen alueelta ole mahdollista poistua.

Säilöön ottamisesta päättää poliisi tai rajavartija. Säilöön otetulle pitää ilmoittaa välittömästi säilöön ottamisen peruste ja antaa tietoa säilöön ottamista koskevan asian käsittelystä ja mahdollisuudesta saada oikeusapua.

Säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Maahanmuuttovirasto.