Hyppää sisältöön

Säilöönotto

Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä. Ne sijaitsevat Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten yhteydessä Helsingin Metsälässä ja Joutsenon Konnunsuolla.

Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön vain lain tarkkaan määrittelemissä tilanteissa. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos henkilöllisyydestäsi on epäselvyyttä tai on perusteltua aihetta olettaa, että yrittäisit estää maasta poistamistasi. Myös henkilö, jonka epäillään syyllistyneen rikokseen tai muodostavan uhkan kansalliselle turvallisuudelle Suomessa, voidaan ottaa säilöön. Säilöönottoyksikkö on suljettu, eikä sen alueelta ole mahdollista poistua.

Säilöön ottamista koskevan päätöksen tekee poliisi tai Rajavartiolaitos. Säilöön otetulle pitää ilmoittaa välittömästi säilöön ottamisen peruste ja antaa tietoa säilöön ottamista koskevan asian käsittelystä ja mahdollisuudesta saada oikeusapua.

Säilöönottoyksiköiden ylläpitämisestä sekä käytännön toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Maahanmuuttovirasto.