Caawimaad ayaa lagugu siinaayaa haddii aad si iskaa ah dib ugu laabaneyso dalkaagii

Haddii aad si iskaa ah dib ugu laabaneyso dalkaagii, waxaad codsan kartaa caawimaadda loogu tala galey qofka si iskiis ah dib ugu laabanaaya dalkiisa.

  • Xerada qaxootiga ama Waaxda socdaalka (imaagareeshinka) waxaa ay ku siin kartaa caawimaad, haddii
  • lagu siiyay go’aan diidmo ah oo ku saabsan codsigaagii magan-galyo doonka
  • aad iska kansashey (dib uga noqotey) codsigii magan-galyo doonka
  • aad tahay dhibane ka ganacsiga dadka la soo kulmey, kaasoo aan degaan ku laheyn Finland
  • lagu siiyey magangalyo ku meelgaar ah
  • aad heshay ciqaamad ku meelgaar ah si looga hortago in dalka lagaa saaro, laakiin aadan wax degaan ah ku laheyn Finland
  • in lagaa ceshaday ama lagaa joojiyay sharcigaagii magangalyada caalamiga ah ee Finland, lana go’aamiyay in waddanka lagaa saaro (tarxiilo)
  • waxaa lagu siiyay sharciga magangalyada bani’aadminimo, laakiin ciqaamadaadii waa ay dhici rabtaa amaba waa ay dhacdey oo waqtigeedii wuu dhamaadey

In caawimaadaan lagu siiyo waxaa shardi u ah oo ku xiran, in aad tahay qof si iskiis ah uga guuraya Finland. Sidoo kale waxaa kugu waajib noqonaaya in aad kansasho (dib uga noqoto) dhammaan codsiyadaada kuu maqan ee ku saabsan arimaha ay ka midka yihiin magangalyo-doonka (ingiriisi), ciqaamadda (ingiriisi) ama baasaboorka loogu talagely dadka shihseeyaha ah (ingiriisi), ama sidoo kale aad kansasho (dib uga noqoto) racfaankii aad ka qaadatay go’aamada khuseeya arimahaas.

Waxaa lagu siinaayaa caawimaadaan loogu talagaley qofka si iskiis ah u laabanaaya, haddii aad tahay qof u baahan oo isagu aan si iskiis ah iskaga bixin karin kharashka dib u laabashada.

Caawimaad sidee ah ayaan helaayaa?

Xaggee baan ku hagaajiyaa codsiga?

Goormaan codsan karaa caawimaadda?

Caawimaadda marka loo eego dal ahaan

Macluumaad dheeraad ah:  https://voluntaryreturn.fi/so/