Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä: Suomen kansalaisuus

Kansalaisuuden hakeminen

1. Paljonko kansalaisuuden hakeminen maksaa?

Käsittelymaksut löydät sivulta Käsittelymaksut ja maksaminen.

Jos haet kansalaisuutta Enter Finland -verkkopalvelussa, maksa käsittelymaksu verkossa. Jos haet kansalaisuutta paperihakemuksella, maksa käsittelymaksu samalla, kun jätät hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

2. Onko kansalaisuushakemusten ja -ilmoitusten vieraskieliset liitteet käännettävä suomen, ruotsin tai englannin kielelle? Pitääkö käännösten olla virallisia?

Jos asiakirja on jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, siitä on esitettävä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös jollakin näistä kielistä.

3. Haen Suomen kansalaisuutta. Voinko liittää puolisoni kanssahakijaksi?

Et voi. Voit hakea Suomen kansalaisuutta vain itsellesi ja huollossasi oleville alaikäisille lapsille.

4. Minulla on kansalaisuushakemus vireillä ja passini sekä oleskelulupani menevät pian vanhaksi. Mitä teen?

Hanki uusi passi ja hae oleskelulupaa ennen kuin niiden voimassaolo päättyy. Oleskeluluvan ja passin pitää olla voimassa, jotta voimme myöntää Suomen kansalaisuuden. Passin tai oleskeluluvan vanhentuminen ei ole peruste kansalaisuushakemuksen kiirehtimiselle.

5. Miksi en ole vieläkään saanut päätöstä kansalaisuushakemukseeni?

Kansalaisuushakemusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Ruuhkaa on etenkin hakemuksissa, joiden selvittämiseen joudumme pyytämään lisätietoja ja dokumentteja.
Pystymme käsittelemään nopeimmin sellaiset hakemukset, joissa asiakas on tullut Suomeen etukäteen hankitulla luvalla, hänellä on kansallinen passi ja yleiset edellytykset kansalaisuuden myöntämiseen täyttyvät.

Lue lisää asiakastiedotteesta Kansalaisuushakemusten käsittelyssä ruuhkaa.

Jos et ole vielä saanut hakemukseesi päätöstä, odota rauhassa. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme lisäselvityksiä hakemukseesi.

Asumisaika

6. Minulta vaadittu asumisaika täyttyy ensi vuonna ja aion suorittaa yleisen kielitutkinnon (YKI) ensi vuonna. Voinko jättää hakemuksen vireille jo nyt?

Kansalaisuushakemusta ei kannata jättää vireille, jos kaikki edellytykset eivät täyty tai sinulla ei ole kaikkia pakollisia liitteitä. Myös todistus kielitaidosta täytyy olla hakemuksen liitteenä, kun jätät hakemuksesi. Jos edellytykset eivät täyty tai pakollinen liite puuttuu, se hidastaa käsittelyä ja voi johtaa myös kielteiseen päätökseen.

7. Olen kuullut, että kansalaisuushakemusten käsittelytilanne on ruuhkautunut. En vielä täytä asumisaikaedellytystä, vaan vasta 2 vuoden päästä. Voinko jättää kansalaisuushakemuksen jo nyt, jotta saisin kansalaisuuden heti, kun edellytykset täyttyvät?

Kansalaisuushakemusta ei kannata jättää, jos kaikki edellytykset eivät täyty tai sinulla ei ole kaikkia pakollisia liitteitä. Jos ehdimme ottaa hakemuksesi käsittelyyn ennen kuin täytät asumisaikaedellytyksen, joudumme tekemään hakemukseesi kielteisen päätöksen.

8. Olen jättänyt kansalaisuushakemuksen, mutta siihen ei vielä ole tehty päätöstä. Voinko matkustaa ulkomaille? Miten matkat huomioidaan hakemuksen käsittelyssä? 

Voit tehdä ulkomaanmatkoja, kun olet jättänyt kansalaisuushakemuksen. Ilmoita Maahanmuuttoviraston palvelunumeroon tai sähköpostiosoitteeseen, milloin olet lähdössä matkalle, minne matkustat ja milloin palaat Suomeen. Voimme tehdä hakemukseen myönteisen päätöksen vasta, kun olet palannut Suomeen. Huomioimme myös hakemuksen jättämisen jälkeen tehdyt matkat, kun laskemme, täytätkö asumisaikaedellytyksen.

9. Minulla on kansalaisuushakemus vireillä. Olen lähdössä pitkäksi aikaa ulkomaille. Pitääkö minun ilmoittaa lähdöstäni Maahanmuuttovirastoon?

Jos matkasi kestää yli 2 viikkoa, ilmoita siitä Maahanmuuttoviraston palvelunumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Näin varmistat sen, ettei sinulle tehdä kielteistä päätöstä siksi, ettet ole vastannut sinulle mahdollisesti lähetettyyn täydennyspyyntöön.

10. Onko ulkomailla oleskelun syyllä merkitystä yhtäjaksoisen asumisajan katkeamiseen? Vaikuttaako esimerkiksi, jos suomalainen työnantajani on lähettänyt minut ulkomaankomennukselle?

Ei, ulkomailla vietetyn ajan syyllä ei ole merkitystä. Lue lisää vaadittavasta asumisajasta.

11. Vaikuttaako asumisaikaani se, että ulkomailla oleskeluni on ollu väliaikaista tai että olen ulkomailla ollessani

- maksanut veroja Suomeen
- saanut opintotukea Suomesta
- ollut kirjoilla Suomessa
- ollut kirjoilla suomalaisessa yliopistossa?

Ulkomailla oleskelemaasi aikaa ei lasketa mukaan asumisaikaan yhdestäkään mainitsemastasi syystä. Lue lisää vaadittavasta asumisajasta ja matkoista Suomen ulkopuolelle.

12. Minulla on ollut A-oleskelulupa. Unohdin hakea uutta oleskelulupaa ajoissa ja lupien voimassaoloon on tämän takia tullut 2 kuukauden katkos. Olen kuitenkin asunut koko tämän ajan Suomessa ja ollut töissä. Voin lähettää Maahanmuuttovirastoon tältä ajalta palkkakuitit. Katkeaako yhtäjaksoinen asumisaikani?

Asumisaikaan hyväksyttävän oleskelun on oltava sekä laillista että luvallista. Koska oleskelulupien voimassaoloajoissa on ollut katkos, asumisaikasi katsotaan todennäköisesti katkenneeksi. Ilman lupaa oleskeltu aika voidaan laskea mukaan asumisaikaan, jos siihen on esimerkiksi terveydentilaan liittyvä syy.

13. Minulle on myönnetty A-oleskelulupa Suomeen 20.2.2015. Olen muuttanut Suomeen 1.3.2015. Olen tehnyt Suomessa asuessani 3 matkaa, jotka kaikki ovat olleet kestoltaan 3 kuukautta. Täytän kielitaitoedellytyksen. Täytänkö asumisaikaedellytyksen?

Asumisajan laskeminen alkaa siitä päivästä, kun muutit Suomeen eli 1.3.2015, koska sinulle oli jo myönnetty jatkuva lupa (A) ennen kuin muutit Suomeen.

Koska täytät kielitaitoedellytyksen, sinulta vaaditaan 4 vuotta yhtäjaksoista asumisaikaa tai yhteensä 6 vuotta kerättyä asumisaikaa. Kerättyä asumista laskiessa huomioimme sen ajan, jonka olet asunut Suomessa sen jälkeen, kun täytit 15 vuotta.

Yhtäjaksoinen asumisaika ei katkea, jos matkoja, jotka ovat kestoltaan yli 2 kuukautta, mutta alle 6 kuukautta, on enintään 2 kappaletta viimeisen 4 vuoden aikana. Jos olet tehnyt matkoistasi korkeintaan 2 viimeisten 4 vuoden aikana, täytät asumisaikaedellytyksen.

Jos olet tehnyt kaikki mainitut 3 matkaa viimeisen 4 vuoden aikana, yhtäjaksoinen asumisesi on katkennut. Asumisaikasi voidaan laskea kerättynä.

Kerätyn asumisajan laskeminen alkaa siitä päivästä, kun muutit Suomeen eli 1.3.2015, koska sinulle oli jo myönnetty jatkuva (A) oleskelulupa ennen kuin muutit Suomeen. Koska täytät kielitaitoedellytyksen, sinun pitää olla asunut Suomessa vähintään 6 vuotta, joista viimeiset 2 vuotta ilman keskeytyksiä. Voit kuitenkin olla hakemuksesi ratkaisua edeltävän 2 vuoden aikana ulkomailla normaalia lomailua vastaavan määrän. Normaalina lomailuna pidetään 2 vuoden ajalta enintään yhteensä 4 kuukautta.

Laske kerätty asumisaikasi alkaen 1.3.2015 tähän päivään ja vähennä tästä tekemäsi matkat. Lopputulos kertoo, kuinka paljon sinulla on kerättyä asumisaikaa. Jos saat tulokseksi yli 6 vuotta, täytät asumisaikaedellytyksen.

14. Muutin Suomeen opiskelemaan. Olen asunut Suomessa B-luvalla yhteensä 6 vuotta. Minulle on myönnetty A-lupa noin puoli vuotta sitten. Täytän kielitaitoedellytyksen. Olen tehnyt vain muutamia lyhyitä ulkomaanmatkoja. Riittääkö asumisaikani Suomen kansalaisuuden saamiseen?

Sinulta edellytetään joko 4 vuoden yhtäjaksoista tai yhteensä 6 vuoden kerättyä asumisaikaa, koska täytät kielitaitoedellytyksen. Tilapäisistä (B) oleskeluluvista yhtäjaksoiseen asumisaikaan lasketaan vain puolet. Lisäksi edellytyksenä on, että kansalaisuushakemusta ratkaistaessa sinulla on pitänyt olla jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa vähintään 1 vuoden ajan välittömästi ennen kansalaisuushakemuksen ratkaisemista. Asumisaikasi ei siis vielä täyty, vaan aikaisintaan vasta noin puolen vuoden kuluttua.

15. Minulla on ensin ollut B-oleskelulupia opiskelua varten. Sen jälkeen minulle on myönnetty A-lupia työnteon perusteella yhteensä 5 vuoden ajaksi. Nyt viimeisimpänä minulle on uudestaan myönnetty B-oleskelulupa opiskeluun. Miten asumisaika lasketaan tässä tilanteessa?

Yhtäjaksoiseen asumisaikaan lasketaan mukaan puolet siitä ajasta, jonka olet asunut B-luvalla ennen kuin sait A-luvan. Sinulla pitää kuitenkin olla voimassa oleva jatkuva oleskelulupa (A-lupa) tai pysyvä oleskelulupa (P-lupa), kun haet Suomen kansalaisuutta. Sinun on pitänyt asua Suomessa jatkuvalla tai pysyvällä oleskeluluvalla (A- tai P-luvalla) vähintään 1 vuosi ennen kansalaisuushakemuksesi ratkaisemista. Jos sinulla on päätöksentekohetkellä B-oleskelulupa, asumisaikaedellytys ei täyty.

16. Olen hakenut Suomesta turvapaikkaa 1.4.2016. Sain ensin kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseeni, mutta hallinto-oikeus hyväksyi asiasta tehdyn valituksen ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle. Minulle myönnettiin turvapaikka 1.12.2016. Milloin asumisaikani on alkanut?

Koska sinulle on lopulta myönnetty turvapaikka Suomesta, asumisajan laskeminen alkaa siitä päivästä, jolloin olet tehnyt turvapaikkahakemuksen Suomessa eli 1.4.2016.

17. Lyhentääkö minulta vaadittavaa asumisaikaa se, että olen ollut aikaisemmin suomalaisen kanssa naimisissa?

Ei lyhennä. Sinulta edellytetään yhtäjaksoista 5 vuoden tai kerättyä 7 vuoden asumisaikaa. Kerätty asumisaika voi koostua useista jaksoista.

Kielitaito

18. Olen asunut Suomessa 4 vuotta ja haluan hakea Suomen kansalaisuutta. Miten osoitan kielitaitoni?

Pääsääntöinen asumisaikavaatimus on 5 vuotta. Jos olet jo ennen 5 vuoden asumisaikaa ehtinyt hankkia kansalaisuuden saamiseen vaadittavan kielitaidon, voit hakea kansalaisuutta aikaisemmin eli 4 vuoden yhtäjaksoisen Suomessa asumisen jälkeen. Sivulla Kielitaito on listattu todistukset, joilla voit osoittaa kielitaitosi.

19. Olen asunut Suomessa 10 vuotta. Täytyykö minun todistaa kielitaitoni, kun haen kansalaisuutta?

Kyllä. Kansalaisuutta haettaessa kielitaitoedellytyksen täyttyminen tulee aina todistaa.

20. Olen eläkkeellä. Pitääkö minun liittää kansalaisuushakemukseeni todistus kielitaidosta?

Kyllä. Jos haet Suomen kansalaisuutta, sinun pitää todistaa kielitaitosi.

21. Kumpi tutkinto minun pitäisi suorittaa, Yleinen kielitutkinto (YKI) vai Valtionhallinnon kielitutkinto?

Voit todistaa vaadittavan kielitaidon molemmilla tutkinnoilla ja valita itse, kumman suoritat. Lue lisää sivulta Kielitaito.

22. Riittääkö todistus yliopisto-opinnoista, ammattikorkeakouluopinnoista tai muista korkeakouluopinnoista kielitaidon osoittamiseen?

Voit osoittaa kielitaidon yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulutodistuksella, jos todistuksessasi lukee, että

 • olet suorittanut tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen (eli maturiteetin) suomen tai ruotsin kielellä tai
 • olet osoittanut sellaisen suomen tai ruotsin kielen taidon, joka vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa (ns. virkamiessuomi tai -ruotsi).

23. Riittävätkö yliopiston tai ammattikorkeakoulun järjestämät "suomen kieltä ulkomaalaisille"-opinnot kielitaidon osoittamiseen, jos olen suorittanut niitä vähintään 15 opintoviikon verran?

Eivät riitä. Voit osoittaa kielitaidon yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulutodistuksella vain, jos todistuksessa lukee, että

 • olet suorittanut tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen (eli maturiteetin) suomen tai ruotsin kielellä taikka
 • olet osoittanut sellaisen suomen tai ruotsin kielen taidon, joka vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa (ns. virkamiessuomi tai -ruotsi).

24. Onko kypsyysnäytteen suorittaminen osana korkeakoulututkintoa riittävä todistus kielen osaamisesta?

Kyllä, jos olet kirjoittanut kypsyysnäytteen suomeksi tai ruotsiksi.

25. Voinko osoittaa kielitaitoni sellaisella kielitodistuksella, jota ei ole mainittu Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla?

Et voi. Voit osoittaa kielitaidon vain jollakin Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla mainituista todistuksista.

Kielitaidon todistamiseksi ei käy mikään muu kielitodistus, vaikka taitotasosi kyseisessä todistuksessa olisi 3 tai tyydyttävä.

26. Miten 15-vuotias voi osoittaa kielitaidon, jos peruskoulu on vielä kesken?

Hakemukseen voi liittää viimeisimmän koulutodistuksen, josta näkyy suomen tai ruotsin kielen arvosana.

27. Olen suorittanut peruskoulun ja/tai lukion Ruotsissa. Käykö ruotsalainen peruskoulu- tai lukiotodistus kielitaitoedellytyksen osoittamiseen?

Ei käy. Voit osoittaa kielitaitoedellytyksen täyttymisen suomalaisella peruskoulun tai lukion päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana suomen tai ruotsin kielestä äidinkielenä tai toisena kielenä. Jos olet suorittanut ruotsalaisen peruskoulun tai lukion, sinun kannattaa suorittaa esimerkiksi yleinen kielitutkinto tai valtionhallinnon kielitutkinto, ja liittää todistus hakemukseesi.

Katso sivulta Kielitaito lisätietoja erilaisista todistuksista, joilla voit osoittaa kielitaitoedellytyksen täyttymisen.

Toimeentulo ja maksut

28. Millä tavalla minun on selvitettävä toimeentuloni, kun haen Suomen kansalaisuutta?

Sinun täytyy selvittää hakemuksessasi toimeentulolähteesi koko sinulta vaadittavalta asumisajalta. Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

 • Työtodistukset aikaisemmista työsuhteistasi. Jos sinulla ei ole työtodistuksia, ilmoita hakemuksessa työnantajasi nimi ja yhteystiedot
 • Jos olet ansiotyössä, liitä mukaan työsopimuksesi ja viimeisin palkkakuittisi
 • Jos toimeentulosi perustuu omasta yrityksestä saatavaan tuloon, liitä mukaan:
  • tilitoimiston todistus maksetuista palkoista tai yksityisotoista
  • edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase
  • korkeintaan kuusi kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • Jos toimeentulosi perustuu yhteiskunnan maksamaan tukeen, ilmoita hakemuksessasi mitä tukea olet saanut.

29. Puolisoni on Suomen kansalainen. Pitääkö minun osoittaa toimeentuloni, kun haen Suomen kansalaisuutta? Onko minulle samat Suomen kansalaisuuden edellytykset kuin muille hakijoille?

Kyllä, sinun pitää osoittaa, mistä olet saanut toimeentulon koko sinulta vaadittavalta asumisajalta. Suomen kansalaisen puolisolta vaadittu asumisaika on tavallista lyhyempi.
Jos puolisosi on Suomen kansalainen, riittää, että olet asunut Suomessa

 • viimeksi kuluneet 4 vuotta ilman keskeytyksiä (yhtäjaksoinen asumisaika) tai
 • yhteensä 6 vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen. 6 vuodesta viimeiset 2 vuotta sinun on pitänyt asua Suomessa ilman keskeytyksiä (kerätty asumisaika).

Muuten Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykset ovat samat.

30. Minulla on opintolainaa, mutta maksan lainaerät ajallaan. Onko opintolaina este kansalaisuuden saamiselle?

Ei ole, jos maksat lainaerät ajallaan.

Kansalaisuuden menettäminen

31. Menetänkö Suomen kansalaisuuden, jos haen ja saan toisen valtion kansalaisuuden?

Et menetä. Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus).

Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi useamman maan kansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen.

32. Menetin aikaisemman kansalaisuuteni samalla, kun sain Suomen kansalaisuuden. Voinko saada sen takaisin?

Suomen kansalaisuuslaki sallii monikansalaisuuden. Toisen valtion kansalaisuuden saamisesta takaisin sinun on tiedusteltava kyseisen valtion viranomaisilta. Helpoimmin tämä käy, kun otat yhteyttä tämän valtion edustustoon.

Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

33. Jos vapaudun Suomen kansalaisuudesta, mutta haluan saada sen takaisin myöhemmin, mitkä ovat kansalaisuuden takaisin saamisen edellytykset?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea Suomen kansalaisuutta kansalaisuusilmoituksella.

Et kuitenkaan voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella, jos olet menettänyt sen siksi, että olet antanut vääriä tietoja aikaisemmassa kansalaisuushakemuksessasi ja saanut kansalaisuutesi väärin perustein.

Et voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella myöskään silloin, jos olet menettänyt sen isyyden kumoamisen perusteella.

Entinen Suomen kansalainen

34. Olen entinen Suomen kansalainen. Miten voin saada takaisin menetetyn Suomen kansalaisuuteni?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea Suomen kansalaisuutta takaisin kansalaisuusilmoituksella.

35. Jos olen menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessäni 22 vuotta, miten saan kansalaisuuden takaisin?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea kansalaisuutta takaisin kansalaisuusilmoituksella. Lue lisää kansalaisuusilmoituksesta.

36. Pitääkö kansalaisuusilmoituksen liitteiden olla alkuperäisiä vai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä?

Kansalaisuusilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat pitää esittää alkuperäisinä, kun jätät hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen Suomessa tai Suomen edustustoon ulkomailla. Myös hakemuksen käsittelyn aikana sinun pitää pyydettäessä esittää asiakirjat alkuperäisinä Maahanmuuttovirastolle.

Ulkomaan viranomaisen antaman asiakirjan tulee olla laillistettu. Katso lisätietoa laillistamisesta: Laillistamisohje (dvv.fi).

37. Miksi päätöksessä lukee minun vanha nimeni?

Jos olet entinen Suomen kansalainen ja nimesi on muuttunut, voit saada päätöksen entisellä nimellä. Tämä johtuu siitä, että Maahanmuuttovirasto antaa päätöksen väestötietojärjestelmään kirjatulla nimellä.

Kansalliseen passiin tai muuhun asiakirjanäyttöön perustuva nimi merkitään sulkeisiin väestötietojärjestelmän mukaisen nimen perään. Maahanmuuttovirasto ei päätä hakijan virallisesta nimestä, vaan se kuuluu Digi- ja väestötietoviraston toimivaltaan.

Voit päivittää muuttuneet henkilötietosi lähimpään Suomen edustustoon tai Digi- ja väestötietovirastoon. Lisätietoja ulkosuomalaisille antaa Digi- ja väestötietovirasto (ddv.fi).

Kansalaisuus lapselle

38. Jos ennen 1.6.2003 syntyneen lapsen isä on Suomen kansalainen, onko myös lapsella Suomen kansalaisuus? Kuinka lapsi voi saada kansalaisuuden?

Ennen 1.6.2003 syntynyt lapsi on saanut syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos hänen isänsä on tuolloin ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Jos Suomen kansalaisen isän lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, mutta vanhemmat ovat menneet naimisiin ennen 1.6.2003, lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden avioliiton solmimisen myötä. Tämä on tapahtunut, jos lapsen isyys oli vahvistettu.

Lapsi ei ole kuitenkaan saanut kansalaisuutta vanhempien naimisiin mennessä, jos:

 • hänen huoltajansa oli avioliiton solmimisen hetkellä joku muu kuin hänen vanhempansa
 • hän oli täyttänyt 18 vuotta
 • hän oli itse mennyt naimisiin ennen vanhempien avioliittoa.

Kansalaisuuslaki muuttui 1.9.2011. Lue lisää siitä, miten lapsi saa Suomen kansalaisuuden.

39. Minun ja puolisoni kansalaisuushakemukset ovat vireillä. Meille syntyi lapsi sen jälkeen kun olimme jättäneet hakemuksemme. Miten saan myös lapselleni kansalaisuuden? Pitääkö meidän täyttää uusi hakemus? Pitääkö vastasyntyneelle hakea oleskelulupaa?

Sinun ei tarvitse täyttää uutta hakemusta. Täytä liitelomake, jolla saat lapsen mukaan kansalaishakemukseesi. Jos olet hakenut kansalaisuutta Enter Finland -verkkopalvelussa, voit täydentää hakemustasi ja liittää liitelomakkeen Enter Finlandissa. Jos hait kansalaisuutta paperihakemuksella, palauta liitelomake Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Katso ohjeet sivulta Kansalaisuus aikuiselle.

Huomioi, että vastasyntyneen lapsen pitää olla mukana Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, kun jätät hakemuksen. Jos täydennät hakemustasi verkossa, sinun täytyy silti vierailla palvelupisteessä lapsen kanssa.

Vastasyntynyt lapsi ei tarvitse oleskelulupaa, mutta oleskelulupaa pitää hakea 3 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Jos ette siis saa kansalaisuuspäätöstä 3 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä, lapselle pitää hakea oleskelulupaa.