Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä: Suomen kansalaisuus

Millä tavalla minun on selvitettävä toimeentuloni, kun haen Suomen kansalaisuutta?

Sinun täytyy selvittää hakemuksessasi toimeentulolähteesi koko sinulta vaadittavalta asumisajalta. Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

 • Työtodistukset aikaisemmista työsuhteistasi. Jos sinulla ei ole työtodistuksia, ilmoita hakemuksessa työnantajasi nimi ja yhteystiedot
 • Jos olet ansiotyössä, liitä mukaan työsopimuksesi ja viimeisin palkkakuittisi
 • Jos toimeentulosi perustuu omasta yrityksestä saatavaan tuloon, liitä mukaan:
  • tilitoimiston todistus maksetuista palkoista tai yksityisotoista
  • edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase
  • korkeintaan kuusi kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • Jos toimeentulosi perustuu yhteiskunnan maksamaan tukeen, ilmoita hakemuksessasi mitä tukea olet saanut.

Paljonko kansalaisuuden hakeminen maksaa?

Käsittelymaksut löydät käsittelymaksut-sivulta.

Käsittelymaksu on maksettava samalla, kun jätät hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Jos haet kansalaisuutta sähköisesti, maksu peritään sähköisessä palvelussa.

Menetänkö Suomen kansalaisuuden, jos haen ja saan toisen valtion kansalaisuuden?

Et menetä. Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus).

Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi useamman maan kansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen.

Menetin aikaisemman kansalaisuuteni samalla, kun sain Suomen kansalaisuuden. Voinko saada sen takaisin?

Suomen kansalaisuuslaki sallii monikansalaisuuden. Toisen valtion kansalaisuuden saamisesta takaisin sinun on tiedusteltava kyseisen valtion viranomaisilta. Helpoimmin tämä käy, kun otat yhteyttä tämän valtion edustustoon.

Minulla on kansalaisuushakemus vireillä ja passini / oleskelulupani menee pian vanhaksi. Mitä teen?

Sinun täytyy uusia passisi ja oleskelulupasi normaalisti. Passin tai oleskeluluvan vanhentuminen ei ole peruste kansalaisuushakemuksen kiirehtimiselle.

Miksi en ole vieläkään saanut päätöstä kansalaisuushakemukseeni?

Kansalaisuushakemusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Ruuhkaa on etenkin hakemuksissa, joiden selvittämiseen joudumme pyytämään lisäselvitystä. Pystymme käsittelemään nopeimmin sellaiset hakemukset, joissa asiakas on tullut Suomeen etukäteen hankitulla luvalla, hänellä on kansallinen passi ja yleiset edellytykset kansalaisuuden myöntämiseen täyttyvät. Lue lisää asiakastiedotteesta Kansalaisuushakemusten käsittelyssä ruuhkaa.

Voit tarkistaa hakemuksesi jonopaikan Kamu chatbotilta. Kamu tarkistaa hakemuksesi edistymisen niiden hakemusten joukossa, joilla on sama asiatyyppi ja käsittelyperuste. Lue lisää sivulta migri.fi/chat.

Jos et ole vielä saanut hakemukseesi päätöstä, odota rauhassa. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme lisäselvityksiä hakemukseesi.

Asumisaika

Lyhentääkö minulta vaadittavaa asumisaikaa se, että olen ollut aikaisemmin suomalaisen kanssa naimisissa?

Ei lyhennä. Sinulta edellytetään yhtäjaksoista viiden vuoden tai kerättyä seitsemän vuoden asumisaikaa. Kerätty asumisaika voi koostua useista eri ajanjaksoista, jolloin olet asunut Suomessa. Lue lisää vaadittavasta asumisajasta.

Minulla on kansalaisuushakemus vireillä. Olen lähdössä pitkäksi aikaa ulkomaille. Pitääkö minun ilmoittaa lähdöstäni Maahanmuuttovirastoon?

Jos matkasi kestää yli kaksi viikkoa, ilmoita siitä Maahanmuuttoviraston palvelunumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Näin varmistat sen, ettei sinulle tehdä kielteistä päätöstä siksi, ettet ole vastannut sinulle mahdollisesti lähetettyyn täydennyspyyntöön.

Onko sillä merkitystä yhtäjaksoisen asumisajan katkeamiseen, miksi olen ollut ulkomailla? Vaikuttaako esimerkiksi, jos suomalainen työnantajani on lähettänyt minut ulkomaankomennukselle?

Ei, ulkomailla vietetyn ajan syyllä ei ole merkitystä.

Lue lisää vaadittavasta asumisajasta.

Vaikuttaako asumisaikaani se, että ulkomailla oleskeluni on ollut luonteeltaan väliaikaista tai että olen ulkomailla ollessani

- maksanut veroja Suomeen
- saanut opintotukea Suomesta
- ollut kirjoilla Suomessa
- ollut kirjoilla suomalaisessa yliopistossa?

Ulkomailla oleskelemaasi aikaa ei lasketa mukaan asumisaikaan yhdestäkään mainitsemastasi syystä.

Lue lisää vaadittavasta asumisajasta ja matkoista Suomen ulkopuolelle.

Asumisaikani täyttyy ensi vuonna ja aion suorittaa yleisen kielitutkinnon ensi vuonna. Voinko jättää hakemuksen vireille jo nyt?

Kansalaisuushakemusta ei kannata jättää vireille, jos kaikki edellytykset eivät täyty tai sinulla ei ole kaikkia pakollisia liitteitä. Myös todistus kielitaidosta täytyy olla hakemuksen liitteenä, kun jätät hakemuksesi. Jos edellytykset eivät täyty tai pakollinen liite puuttuu, se hidastaa käsittelyä ja voi johtaa myös kielteiseen päätökseen.

Kielitaito

Olen asunut Suomessa neljä vuotta ja haluan hakea Suomen kansalaisuutta. Miten osoitan kielitaitoni?

Pääsääntöinen asumisaikavaatimus on viisi vuotta. Jos olet jo ennen viiden vuoden asumisaikaa ehtinyt hankkia kansalaisuuden saamiseen vaadittavan kielitaidon, voit hakea kansalaisuutta aikaisemmin eli neljän vuoden yhtäjaksoisen Suomessa asumisen jälkeen.

Lue tarkemmin kielitaidon osoittamisen tavoista.

Olen asunut Suomessa kymmenen vuotta. Täytyykö minun todistaa kielitaitoni, kun haen kansalaisuutta?

Kyllä. Kansalaisuutta haettaessa kielitaitoedellytyksen täyttyminen tulee aina todistaa.

Kumpi tutkinto minun pitäisi suorittaa, Yleinen kielitutkinto (YKI) vai Valtionhallinnon kielitutkinto?

Voit todistaa vaadittavan kielitaidon molemmilla tutkinnoilla ja valita itse, kummanko suoritat. Lue lisää kielitaito-sivulta.

Riittääkö todistus yliopisto-opinnoista, korkeakouluopinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista kielitaidon osoittamiseen?

Voit osoittaa kielitaidon yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutodistuksella, jos todistuksessasi lukee, että

 • olet suorittanut tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen (eli maturiteetin) suomen tai ruotsin kielellä tai
 • olet osoittanut sellaisen suomen tai ruotsin kielen taidon, joka vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa (ns. virkamiessuomi tai -ruotsi).

Riittävätkö yliopiston tai korkeakoulun järjestämät "suomen kieltä ulkomaalaisille"-opinnot kielitaidon osoittamiseen, jos olen suorittanut niitä vähintään 15 opintoviikon verran?

Eivät riitä. Voit osoittaa kielitaidon yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutodistuksella vain, jos todistuksessa lukee, että

 • olet suorittanut tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen (eli maturiteetin) suomen tai ruotsin kielellä taikka
 • olet osoittanut sellaisen suomen tai ruotsin kielen taidon, joka vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa (ns. virkamiessuomi tai -ruotsi).

Onko kypsyysnäytteen suorittaminen osana korkeakoulututkintoa riittävä todistus kielen osaamisesta?

Kyllä, jos kypsyysnäyte on kirjoitettu joko suomeksi tai ruotsiksi.

Voinko osoittaa kielitaitoni sellaisella kielitodistuksella, jota ei ole mainittu Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla?

Et voi. Kielitaidon voi osoittaa vain jollakin Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla mainituista todistuksista.

Kielitaidon todistamiseksi ei käy mikään muu kielitodistus, vaikka taitotasosi kyseisessä todistuksessa olisi kolme tai tyydyttävä.

Miten kielitaito 15-vuotiaan kohdalla osoitetaan, jos peruskoulu on vielä kesken?

Hakemukseen voidaan liittää viimeisin koulutodistus, josta näkyy suomen tai ruotsin kielen arvosana.

Olen suorittanut peruskoulun ja/tai lukion Ruotsissa. Käykö ruotsalainen peruskoulu- tai lukiotodistus kielitaitoedellytyksen osoittamiseen?

Ei käy. Kielitaitoedellytyksen täyttymisen voit osoittaa suomalaisella peruskoulun tai lukion päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana suomen tai ruotsin kielestä äidinkielenä tai toisena kielenä. Jos olet suorittanut ruotsalaisen peruskoulun tai lukion, sinun kannattaa suorittaa esimerkiksi yleinen kielitutkinto tai valtionhallinnon kielitutkinto, ja liittää todistus hakemukseesi. Katso täältä lisätietoja erilaisista todistuksista, joilla voit osoittaa kielitaitoedellytyksen täyttymisen.

Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

Jos vapaudun Suomen kansalaisuudesta, mutta haluan saada sen takaisin myöhemmin, mitkä ovat kansalaisuuden takaisin saamisen edellytykset?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea Suomen kansalaisuutta kansalaisuusilmoituksella.

Et kuitenkaan voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella, jos olet menettänyt sen siksi, että olet antanut vääriä tietoja aikaisemmassa kansalaisuushakemuksessasi ja saanut kansalaisuutesi väärin perustein.

Et voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella myöskään silloin, jos olet menettänyt sen isyyden kumoamisen perusteella.

Entinen Suomen kansalainen

Pitääkö kansalaisuusilmoituksen liitteiden olla alkuperäisiä vai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä?

Kansalaisuusilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat tulee esittää alkuperäisinä, kun jätät hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen Suomessa tai Suomen edustustoon ulkomailla. Myös hakemuksen käsittelyn aikana sinun tulee pyydettäessä esittää asiakirjat alkuperäisinä Maahanmuuttovirastolle.

Ulkomaan viranomaisen antaman asiakirjan tulee olla laillistettu. Laillistamisen osalta löytyy lisätietoa osoitteesta dvv.fi/laillistusohje.

Onko hakemusten ja ilmoitusten vieraskieliset liitteet käännettävä suomen, ruotsin tai englannin kielelle? Pitääkö käännösten olla virallisia?

Jos asiakirja on jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, siitä on esitettävä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös jollakin näistä kielistä.

Olen entinen Suomen kansalainen. Miten voin saada takaisin menetetyn Suomen kansalaisuuteni?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea Suomen kansalaisuutta takaisin kansalaisuusilmoituksella.

Jos olen menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessäni 22 vuotta, miten saan kansalaisuuden takaisin?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea kansalaisuutta takaisin kansalaisuusilmoituksella lomakkeella KAN_7. Lue lisää kansalaisuusilmoituksen tekemisestä.

Lapsi

Jos ennen 1.6.2003 syntyneen lapsen isä on Suomen kansalainen, onko myös lapsella Suomen kansalaisuus? Kuinka lapsi voi saada kansalaisuuden?

Ennen 1.6.2003 syntynyt lapsi on saanut syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos hänen isänsä on tuolloin ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa.

Jos Suomen kansalaisen isän lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, mutta vanhemmat ovat menneet naimisiin ennen 1.6.2003, lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden avioliiton solmimisen myötä. Tämä on tapahtunut, jos lapsen isyys oli vahvistettu.

Lapsi ei ole kuitenkaan saanut kansalaisuutta vanhempien naimisiin mennessä, jos:

 • hänen huoltajansa oli avioliiton solmimisen hetkellä joku muu kuin hänen vanhempansa
 • hän oli täyttänyt 18 vuotta
 • hän oli itse mennyt naimisiin ennen vanhempien avioliittoa.

Kansalaisuuslaki muuttui 1.9.2011. Lue lisää siitä, miten lapsi saa Suomen kansalaisuuden.

Minun ja puolisoni kansalaisuushakemukset ovat vireillä. Meille syntyi lapsi sen jälkeen kun olimme jättäneet hakemuksen. Miten saan myös lapselleni kansalaisuuden? Pitääkö meidän täyttää uusi hakemus? Tai pitääkö vastasyntyneelle hakea oleskelulupaa?

Sinun ei tarvitse täyttää uutta hakemusta. Täytä KAN1_A-liitelomake, jolla saat lapsen mukaan kansalaishakemukseesi. Jos olet hakenut kansalaisuutta sähköisesti, voit täydentää hakemustasi ja liittää KAN1_A-lomakkeen sähköisen asioinnin kautta. Jos hait kansalaisuutta paperisesti, palauta liitelomake Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Huomioi, että vastasyntyneen lapsen tulee olla mukana Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, kun jätät hakemuksen. Jos täydennät hakemustasi sähköisesti, sinun täytyy silti vierailla palvelupisteessä lapsen kanssa.

Vastasyntynyt lapsi ei tarvitse oleskelulupaa, mutta oleskelulupahakemus tulee panna vireille kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Jos ette siis saa kansalaisuuspäätöstä pian lapsen syntymän jälkeen, lapselle pitää hakea oleskelulupaa.