Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä: Suomen kansalaisuus

Kansalaisuuden hakeminen

1. Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?

Lue lisää käsittelymaksuista

Sinun pitää maksaa käsittelymaksu samalla, kun jätät hakemuksen. Jos haet kansalaisuutta Enter Finland -verkkopalvelussa, voit maksaa maksun ennen kuin lähetät hakemuksen.

2. Minulla on kansalaisuushakemus vireillä ja oleskelulupani menee pian vanhaksi. Mitä teen?

Sinun pitää uusia oleskelulupasi. Oleskeluluvan vanhentuminen ei ole riittävä syy kansalaisuushakemuksen kiirehtimiselle. Jos oleskelet Suomessa ilman oleskelulupaa, syyllistyt ulkomaalaisrikkomukseen ja poliisi voi antaa sinulle sakkoja.

3. Minulla on kansalaisuushakemus vireillä ja passini menee pian vanhaksi. Mitä teen?

Passin pitää olla voimassa koko kansalaisuushakemuksesi käsittelyn ajan. Jos passisi vanhenee hakemuksesi käsittelyn aikana, sinun pitää uusia se. Passin vanheneminen ei ole riittävä syy kansalaisuushakemuksen kiirehtimiselle. Jos oleskelet Suomessa ilman passia, syyllistyt ulkomaalaisrikkomukseen ja poliisi voi antaa sinulle sakkoja.

Toimeentulo

4. Millä tavalla minun on selvitettävä toimeentuloni, kun haen Suomen kansalaisuutta?

Sinun pitää selvittää hakemuksessasi, mistä saat toimeentulon Suomessa elämistä varten. Sinun täytyy todistaa, mistä olet saanut toimeentulosi koko sinulta vaadittavalta asumisajalta. Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

 • Työsopimus, jos olet ansiotyössä. Toimita työsopimukset myös aikaisemmista työsuhteistasi viiden viime vuoden ajalta.
 • Jos toimeentulosi perustuu omasta yrityksestä saatavaan tuloon, liitä mukaan:
  • Kirjanpitäjän tai tilitoimiston todistus maksetuista palkoista tai yksityisotoista. Jos sinulla ei ole kirjanpitäjää tai tilitoimistoa, liitä omaan kirjanpitoon perustuva todistus yksityisotoista ja -sijoituksista.
  • Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase
  • Korkeintaan kuusi kuukautta vanha kaupparekisteriote
  • Mahdollinen starttirahapäätös
 • Jos toimeentulosi perustuu etuuteen (esimerkiksi ansiosidonnainen päiväraha) toimita todistus sinulle myönnetystä etuudesta ja viimeisin maksupäätös. Kelan etuuksista ei tarvita liitteitä, koska Maahanmuuttovirasto saa ne Kelasta.

Asumisaika

5. Olen ollut aikaisemmin naimisissa suomalaisen kanssa. Onko vaadittu asumisaikani tämän takia lyhyempi?

Ei ole. Sinulta edellytetään yhtäjaksoista viiden vuoden tai kerättyä seitsemän vuoden asumisaikaa. Kerätty asumisaika voi koostua useista eri ajanjaksoista, jolloin olet asunut Suomessa. Lue lisää vaadittavasta asumisajasta.

6. Onko ulkomailla vietetyn ajan syyllä merkitystä yhtäjaksoisen asumisajan katkeamiseen? 

Sillä ei ole merkitystä, miksi olet asunut ulkomailla paitsi, jos kyse on painavasta henkilökohtaisesta syystä. Asumisajan katkaisee esimerkiksi se, että suomalainen työnantajasi on lähettänyt sinut ulkomaille, jos poissaolo on liian pitkä.

Lue lisää asumisajan laskemisesta ja matkoista ulkomaille

7. Asumisaikani täyttyy ensi vuonna ja aion suorittaa yleisen kielitutkinnon ensi vuonna. Voinko hakea kansalaisuutta jo nyt?

Kansalaisuushakemusta ei kannata hakea, jos kaikki edellytykset eivät täyty tai sinulla ei ole kaikkia pakollisia liitteitä. Tarvitset todistuksen kielitutkinnon suorittamisesta hakemukseesi, jotta voit todistaa kielitaitosi. Jos edellytykset eivät täyty tai pakollinen liite puuttuu, se hidastaa käsittelyä ja voi johtaa myös kielteiseen päätökseen.

Kielitaito

8. Olen asunut Suomessa neljä vuotta ja haluan hakea Suomen kansalaisuutta. Miten todistan kielitaitoni?

Jos sinulla on kansalaisuuden saamiseen vaadittava kielitaito, voit hakea kansalaisuutta, kun olet asunut Suomessa neljä vuotta ilman keskeytystä.  

Lue lisää, millaisilla todistuksilla voit todistaa kielitaidon.  

9. Olen asunut Suomessa 10 vuotta. Täytyykö minun todistaa kielitaitoni, kun haen kansalaisuutta?

Kyllä. Kansalaisuutta haettaessa kielitaitoedellytyksen täyttyminen pitää aina todistaa.

Jossain tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa

10. Kumpi tutkinto minun pitäisi suorittaa, Yleinen kielitutkinto (YKI) vai Valtionhallinnon kielitutkinto?

Voit todistaa vaadittavan kielitaidon molemmilla tutkinnoilla. Voit valita itse, kumman tutkinnon suoritat. Lue lisää miten voit todistaa kielitaidon

11. Onko kypsyysnäytteen suorittaminen osana korkeakoulututkintoa riittävä todistus kielen osaamisesta?

Kyllä, jos kypsyysnäyte on kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi.

12. Voinko osoittaa kielitaitoni sellaisella kielitodistuksella, jota ei ole mainittu Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla?

Et voi. Kielitaidon voi osoittaa vain verkkosivuillamme mainituilla todistuksilla.

13. Miten kielitaito 15-vuotiaan kohdalla osoitetaan, jos peruskoulu on vielä kesken?

Hakemukseen voi liittää viimeisimmän koulutodistuksen, josta näkyy suomen tai ruotsin kielen arvosana.

14. Olen suorittanut peruskoulun ja/tai lukion Ruotsissa. Käykö ruotsalainen peruskoulu- tai lukiotodistus kielitaitoedellytyksen osoittamiseen?

Ei käy. Voit todistaa kielitaidon suomalaisella peruskoulun tai lukion päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana suomen tai ruotsin kielestä äidinkielenä tai toisena kielenä. 
Jos olet suorittanut ruotsalaisen peruskoulun tai lukion, sinun kannattaa suorittaa esimerkiksi yleinen kielitutkinto tai valtionhallinnon kielitutkinto. Lue lisää, miten voit todistaa kielitaidon

15. Olen täysi-ikäinen enkä osaa lukea tai kirjoittaa millään kielellä. Millainen todistus minun pitää toimittaa?

Pyydä Suomessa sinua opettaneelta opettajalta todistus siitä, että olit luku- ja kirjoitustaidoton, kun tulit Suomeen. 

Toimita lisäksi todistus, jossa on arvioitu sinun suomen tai ruotsin kielen puhumisen ja ymmärtämisen taso (eurooppalaisen viitekehyksen mukainen asteikko) tai todistus, siitä, että olet osallistunut säännöllisesti suomen tai ruotsin kielen opintoihin. Lue lisää kielitaitoedellytyksestä poikkeamisesta

16. Haluan hakea poikkeamista kielitaitoedellytyksestä, koska minulla on sairaus. Millainen todistus minun pitää toimittaa?

Pyydä sinua hoitaneelta lääkäriltä todistus, jossa lääkäri kertoo, onko sairautesi sellainen, että se estää pysyvästi kielitaidon oppimisen. Lisäksi lääkärin pitää todistuksessa kertoa, miten sairaus estää kielen oppimista ja miten sairautta on hoidettu. Maahanmuuttovirasto ei voi suositella ketään lääkäriä, joten ole yhteydessä omaan lääkäriisi. 

Toimita myös todistukset kaikilta kielikursseilta, joille olet osallistunut Suomessa. 

Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

17. Jos vapaudun Suomen kansalaisuudesta, miten voin saada sen myöhemmin takaisin?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea Suomen kansalaisuutta kansalaisuusilmoituksella. Lue lisää, miten voit hakea kansalaisuutta ilmoituksella

Et kuitenkaan voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella, jos olet menettänyt sen siksi, että olet antanut vääriä tietoja aikaisemmassa kansalaisuushakemuksessasi ja saanut kansalaisuutesi väärin perustein.

Et voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella myöskään silloin, jos olet menettänyt sen isyyden kumoamisen perusteella.

18. Menetänkö Suomen kansalaisuuden, jos saan toisen valtion kansalaisuuden?

Et menetä. Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus).

Jos sinulla on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus, Suomen kansalaisuus ei välttämättä säily automaattisesti, kun täytät 22 vuotta. Lue lisää Suomen kansalaisuuden säilyttämisestä 22-vuotiaana.  

Entinen Suomen kansalainen

19. Pitääkö kansalaisuusilmoituksen liitteiden olla alkuperäisiä vai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä?

Kansalaisuusilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat tulee esittää alkuperäisinä, kun jätät hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen Suomessa tai Suomen edustustoon ulkomailla. Myös hakemuksen käsittelyn aikana sinun tulee pyydettäessä esittää asiakirjat alkuperäisinä Maahanmuuttovirastolle.

Ulkomaan viranomaisen antaman asiakirjan tulee olla laillistettu. Lue lisätietoja laillistamisesta Digi- ja väestötietoviraston sivuilta (dvv.fi).

20. Pitääkö hakemusten ja ilmoitusten vieraskieliset liitteet kääntää suomen, ruotsin tai englannin kielelle? Pitääkö käännösten olla virallisia?

Kyllä, jos asiakirja on jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännöksen pitää olla auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä. Voit etsiä auktorisoituja kääntäjiä Opetushallituksen sivuilta (oph.fi).

21. Olen entinen Suomen kansalainen. Miten voin saada Suomen kansalaisuuden takaisin?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea Suomen kansalaisuutta kansalaisuusilmoituksella. Lue lisää, miten voit hakea kansalaisuutta ilmoituksella

22. Jos olen menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessäni 22 vuotta, miten saan kansalaisuuden takaisin?

Entisenä Suomen kansalaisena voit hakea kansalaisuutta kansalaisuusilmoituksella. Lue lisää, miten voit hakea kansalaisuutta ilmoituksella.

Lapsi

23. Lapsi on syntynyt ennen 1.6.2003, ja lapsen isä on Suomen kansalainen. Onko myös lapsella Suomen kansalaisuus? 

Jos lapsen isä on ollut lapsen syntyessä Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa, on lapsi saanut syntyessään Suomen kansalaisuuden.

Jos vanhemmat eivät olleet avioliitossa, kun lapsi syntyi, mutta he menivät naimisiin ennen 1.6.2003, lapsi sai Suomen kansalaisuuden automaattisesti vanhempien avioliiton solmimisen yhteydessä. Tässä tapauksessa lapsen isän on pitänyt myös vahvistaa isyys. Jos vanhemmat ovat menneet naimisiin vasta lapsen syntymän ja 1.6.2003 jälkeen, lapsi ei ole saanut Suomen kansalaisuutta vanhempien avioliiton solmimisen yhteydessä. 

Lapsi ei ole myöskään saanut kansalaisuutta, kun vanhemmat ovat menneet naimisiin, jos:

 • vanhemmat eivät olleet lapsen huoltajia, kun he menivät naimisiin 
 • lapsi oli täyttänyt 18 vuotta
 • lapsi oli itse mennyt naimisiin ennen, kun vanhemmat menivät naimisiin 

Lue lisää, miten lapsi saa Suomen kansalaisuuden.

24. Olen hakenut puolisoni kanssa Suomen kansalaisuutta ja meille syntyi lapsi sen jälkeen, kun olimme jättäneet hakemuksen. Miten saan myös lapselleni kansalaisuuden? Pitääkö meidän täyttää uusi hakemus? 

Sinun ei tarvitse täyttää uutta hakemusta. Voit lisätä lapsen kanssahakijaksi hakemukseesi. Täytä lapsesta liitelomake KAN_LIITELOMAKE.

 • Jos olette hakeneet kansalaisuutta Enter Finland -verkkopalvelussa, voit täyttää lapsen liitelomakkeen ja liittää sen Enter Finland palveluun. Varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Myös lapsen tulee olla mukana, kun vierailet palvelupisteessä.
 • Jos olette hakeneet kansalaisuutta paperilomakkeella, täytä lapsen liitelomake ja varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Myös lapsen tulee olla mukana Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, kun jätät liitelomakkeen. 

25. Olen hakenut puolisoni kanssa Suomen kansalaisuutta ja meille syntyi lapsi sen jälkeen, kun olimme jättäneet hakemuksen. Pitääkö vastasyntyneelle hakea oleskelulupaa?

Oleskelulupahakemus syntyneelle lapselle pitää jättää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on syntynyt. Jos ette saa kansalaisuuspäätöstä pian lapsen syntymän jälkeen, lapselle pitää hakea oleskelulupaa.

Päätöksen saaminen

26. Miksi en ole vieläkään saanut päätöstä kansalaisuushakemukseeni?

Kansalaisuushakemusten käsittely on ruuhkautunut. Ruuhkaa on etenkin hakemuksissa, jotka vaativat enemmän selvittämistä tai olemme lähettäneet hakemukseen liittyen lisäselvityspyynnön. Pystymme käsittelemään nopeimmin sellaiset hakemukset, joissa asiakas on tullut Suomeen etukäteen hankitulla luvalla, hänellä on kansallinen passi ja yleiset edellytykset kansalaisuuden myöntämiseen täyttyvät. 

Voit tarkistaa hakemuksesi jonopaikan Kamu-chatbotilta. Kamu tarkistaa hakemuksesi edistymisen niiden hakemusten joukossa, joilla on sama asiatyyppi ja käsittelyperuste. Lue lisää Kamu-chatbotista.

Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme lisäselvityksiä hakemukseesi.

27. Menetin toisen valtion kansalaisuuteni samalla, kun sain Suomen kansalaisuuden. Voinko saada sen takaisin?

Suomen kansalaisuuslaki sallii monikansalaisuuden. Toisen valtion kansalaisuuden saamisesta takaisin sinun on tiedusteltava kyseisen valtion viranomaisilta. Tähän liittyen voit olla yhteydessä esimerkiksi kyseisen maan edustustoon. Edustustojen yhteystiedot löydät Ulkoministeriön sivuilta (um.fi).

28. Mitä minun pitää tehdä oleskelulupakortille, kun olen saanut Suomen kansalaisuuden?

Toimita oleskelulupakorttisi Maahanmuuttovirastolle postitse (PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto). Maahanmuuttovirasto mitätöi korttisi, eikä se ole enää voimassa.

29. Minulle on myönnetty Suomen kansalaisuus, miten saan Suomen passin?

Suomen passin myöntää poliisi. Jos sinulla on Suomen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja tai muukalaispassi, voit saada Suomen passin vasta, kun olet vienyt muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjasi poliisille. Katso poliisin toimipisteiden yhteystiedot, lisätietoja ja ohjeita passin hakemiseen osoitteesta www.poliisi.fi

30. Hain Suomen kansalaisuutta ilmoituksella. Miten Suomen kansalaisuuden saaminen merkitään väestötietojärjestelmään?

Suomen kansalaisuus merkitään saaduksi väestötietojärjestelmään siitä päivästä lähtien, kun jätit ilmoituksen, jos olet täyttänyt tuolloin kaikki edellytykset kansalaisuuden saamiseksi. Jos et täyttänyt kaikkia edellytyksiä jättäessäsi ilmoitusta, merkitään Suomen kansalaisuus alkavaksi siitä päivästä, kun edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi jos jätit ilmoituksen vireille 1.1.2023 ja kaikki edellytykset täyttyivät jo tuolloin, Suomen kansalaisuus merkitään väestötietojärjestelmään saaduksi 1.1.2023.

Kansalaisuuslain uudistaminen

31. Vaikuttaako valmisteilla oleva kansalaisuuslain uudistaminen jo tällä hetkellä kansalaisuuden hakemiseen?

Ei vielä, koska muutokset eivät ole tulleet vielä voimaan. Kansalaisuuslain uudistamista valmistelee Sisäministeriö. Voit seurata kansalaisuuslain muutosten valmistelua ja voimaantuloa Sisäministeriön sivuilta (intermin.fi).

Sinun ei kannata hakea kansalaisuutta liian aikaisin, jos kansalaisuuden saamisen ehdot eivät vielä täyty. Hae Suomen kansalaisuutta vasta sitten, kun kaikki tällä hetkellä voimassa olevat kansalaisuuden saamisen edellytykset täyttyvät. Varmista, että hakemuksessa on kaikki pakolliset liitteet.

32. Olen hakenut Suomen kansalaisuutta ja odotan päätöstä. Vaikuttaako tuleva kansalaisuuslain uudistus hakemukseeni?

Hallituksen esityksen mukaan uutta lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen jätettyihin hakemuksiin. Laki on tulossa voimaan näillä näkymin 1.10.2024. Tähän voi tulla muutoksia, koska lain valmistelu on vielä käynnissä. Voit seurata kansalaisuuslain muutosten valmistelua ja voimaantuloa Sisäministeriön sivuilta (intermin.fi).