Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: Automaatio

Automaattinen päätös

Mikä on automaattinen päätös?

Automaattinen päätös tarkoittaa sitä, että järjestelmämme tekee myönteisen päätöksen hakemukseesi automaattisesti, jos hakemuksesi täyttää tietyt vaatimukset. Järjestelmämme tekee automaattisen päätöksen vain silloin, kun se on lain mukaan mahdollista. Automaatio perustuu Maahanmuuttoviraston määrittämiin sääntöihin, jotka perustuvat lakiin. Niiden avulla järjestelmämme tarkastaa, täyttääkö hakemuksesi laissa määritetyt edellytykset. 

Katso kaikki automaattisen päätöksen vaatimukset sivulta Käyttöönottopäätökset

Miten automaatio toimii?

Hyödynnämme automaatiota päätöksenteossa ja hakemusten käsittelyssä. Esimerkiksi hakemukset ohjautuvat automaation avulla erilaisiin käsittelypolkuihin, mikä tehostaa käsittelyä ja parantaa asiakaspalvelua. Automaation lisäksi hakemuksen käsittelyyn ja päätöksentekoon sisältyy myös viranomaisen tekemiä vaiheita.

Automaatio perustuu Maahanmuuttoviraston määrittämiin sääntöihin, jotka perustuvat lakiin. Niiden avulla järjestelmämme tarkastaa, täyttääkö hakemuksesi laissa määritetyt edellytykset. Automaattisessa päätöksessä ei käytetä tekoälyä.

Olette ennenkin kertoneet, että käytätte automaatiota. Miten nyt käyttöön otettu automaatio eroaa aiemmin käytössänne olleesta automaatiosta?

Maahanmuuttovirastolla on ollut useita vuosia käytössä niin kutsuttu avustava automaatio, joka tarkastaa hakemuksen edellytykset automaattisin säännöin eri hakemusperusteissa. Edellytys voi täyttyä automaattisesti, jos se ei vaadi asiantuntijamme harkintaa. Jos edellytys vaatii harkintaa, se ohjautuu asiantuntijallemme tarkistettavaksi. Kun kaikki hakemuksen edellytykset ovat täyttyneet, siihen muodostuu automaattinen päätösehdotus. Asiantuntijamme vahvistaa erikseen päätösehdotuksen. 

Vaikka käytössä on ollut niin kutsuttua avustavaa automaatiota useita vuosia, automaattista päätöstä ei ole aiemmin voitu ottaa käyttöön yleislainsäädännön puuttumisen vuoksi. Nyt kun lainsäädäntö mahdollistaa automaattiset päätökset, Maahanmuuttovirasto etenee vaiheittain tunnistamalla eri lupaprosesseista tapauksia, joissa automaattisia päätöksiä voidaan ottaa käyttöön. Nämä ovat hakemuksia, jotka pitää viranomaisen etukäteen tekemän arvion mukaan ratkaista aina samalla tavalla.

Kenelle automaattisia päätöksiä tehdään?

Olemme ottaneet automaattisen päätöksen käyttöön lokakuussa 2023. Voit saada automaattisen päätöksen tällä hetkellä seuraaviin hakemuksiin tietyissä tapauksissa:

  • ensimmäinen opiskelijan oleskelulupa.

Miksi automaattisia päätöksiä ei tehdä kaikille opiskelijoille?

Otamme automaattisia päätöksiä käyttöön vaiheittain. Aloitamme toiminnon ensin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla ja kaikkien oppilaitosten vaihto-opiskelijoilla, koska heidän hakemuksensa vaativat harvemmin tapauskohtaista harkintaa.

Tarkoituksemme on laajentaa automaattista päätöksentekoa myös muihin opiskelijoiden tyyppitapauksiin.

Yliopistoon tulee noin 25 % kaikista Suomeen vuosittain tulevista opiskelijoista. Kun osa opiskelijoista saa päätöksen automaattisesti, asiantuntijoidemme aikaa vapautuu muiden opiskelijoiden hakemusten käsittelyyn. Näin automaattinen päätös lyhentää myös muiden opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittelyaikoja.

Voiko perheenjäseneni saada automaattisen päätöksen?

Perheenjäsenet eivät voi saada automaattista päätöstä lainsäädännön vuoksi. Tämän vuoksi hakijat, jotka hakevat yhtä aikaa perheenjäsenten kanssa, on rajattu automaattisten päätösten ulkopuolelle.

Huomioimme käsittelyssä samaan aikaan hakevat perheenjäsenet ja pyrimme tekemään päätökset samaan aikaan päähakijan kanssa.