Hyppää sisältöön

Toimeentuloedellytys Suomesta oleskeluluvan saaneen perheenjäsenelle

Sinulta edellytetään, että toimeentulosi Suomessa on turvattu muutoin kuin yhteiskunnan maksamilla etuuksilla.

Toimeentulosi on oltava turvattu esimerkiksi Suomessa asuvan perheenjäsenesi palkkatuloilla tai yritystoiminnasta saatavilla tuloilla.

Toimeentulo lasketaan nettotuloista eli tuloista, jotka jäävät verotuksen ja työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksujen jälkeen.

Toimeentuloedellytys ei koske kaikkia perheenjäseniä. Tarkista, koskeeko toimeentuloedellytys sinua.

Osa sosiaalietuuksista lasketaan tuloiksi

Tietyt sosiaalietuudet vähentävät vaadittavan toimeentulon määrää. Näitä etuuksia sanotaan kustannuksia korvaaviksi sosiaaliturvaetuuksiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • lapsilisä
  • lapsen hoitotuki
  • elatustuki
  • opintoraha
  • asumistuki.

Seurustelukumppani ei ole perheenjäsen

Kun haet oleskelulupaa seurustelusuhteen tai avioitumistarkoituksen perusteella, Suomessa asuvan seurustelukumppanisi tuloja ei oteta huomioon, koska teidän ei Suomen lain mukaan katsota olevan perheenjäseniä.

Toimeentuloedellytyksen täyttymiseen vaadittavien varojen (1. aikuinen/1000 €/kk) pitää olla vapaassa käytössäsi esimerkiksi omalla pankkitililläsi.

Suuntaa antavat euromäärät hakijan toimeentulon turvaamiseksi Suomessa

Henkilö €/kk €/vuosi
1. aikuinen 1 000 12 000
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 700 8 400
1. alaikäinen perheenjäsen 500 6 000
2. alaikäinen perheenjäsen 400 4 800
3. alaikäinen perheenjäsen 300 3 600
4. alaikäinen perheenjäsen 200 2 400
5. alaikäinen perheenjäsen 100 1 200
6. alaikäisestä perheenjäsenestä eteenpäin 0 0

 

Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 600 euroa kuukaudessa (1 000€+700€+500€+400€).

Jos perheessä on esimerkiksi yksinhuoltaja ja 4 alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 400 euroa kuukaudessa (1 000€+500€+400€+300€+200€).

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu vaatii sitä.

Jos sinulta ei mielestäsi pitäisi edellyttää turvattua toimeentuloa, liitä oleskelulupahakemukseesi tarvittavat perusteet ja selvitykset.