Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset Suomen itärajan tilanteesta

Suomen itärajalla jätettyjen turvapaikkahakemusten määrä on kasvanut. Olemme koostaneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin turvapaikkahakemusten määrän kasvusta. Päivitämme vastauksia tilanteen kehittymisen mukaan.

Suomen itärajalla jätetyt turvapaikkahakemukset

Ketkä hakevat nyt turvapaikkaa Suomen itärajalla?

Hakijat ovat kolmansien maiden kansalaisia. Kolmannen maan kansalainen tarkoittaa Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaista.

Pääosa hakijoista on ollut Venäjällä vain lyhyen aikaa. Monen tarkoitus on tulla Venäjän kautta Euroopan unionin alueelle hakemaan turvapaikkaa. 

Olette kertoneet, että käsittelette Suomen itärajalla jätetyt turvapaikkahakemukset nopeasti. Miten tämä vaikuttaa muihin turvapaikkahakemuksiin?

Tällä hetkellä itärajalla jätettyjen hakemusten käsittely ei vaikuta muiden hakemusten käsittelyyn. 

Miksi käsittelette juuri Suomen itärajalla jätetyt hakemukset nopeasti?

Tarkistamme normaalistikin kaikkien hakemusten esitiedot, kun hakemus siirtyy Maahanmuuttovirastoon käsiteltäväksi. Nopeutettu menettely perustuu ulkomaalaislakiin. Laissa on omat, lyhyemmät aikarajat nopeutetulle menettelylle. Jos hakemus täyttää esitietojen perusteella nopeutetun menettelyn kriteerit, turvapaikanhakija kutsutaan puhutteluun normaalia nopeammin.  

Itärajan yli tulleissa turvapaikanhakijoissa on rajaviranomaisen tekemien alkutoimenpiteiden perusteella suhteellisen paljon hakijoita, joilla ei esitietojen perusteella ole perusteita kansainväliseen suojeluun.  

Jos hakemuksessa on esitietojen perusteella esitetty kansainväliseen suojeluun liittyviä perusteita, hakemus ohjautuu käsittelyyn samalla tavalla kuin muut turvapaikkahakemukset. Puhuttelemme itärajan yli tulleet turvapaikanhakijat samalla tavalla kuin muutkin hakijat ja selvitämme perusteet turvapaikkahakemukselle puhuttelussa.

Onko itärajalla hakemuksen jättäneillä turvapaikanhakijoilla oikeus turvapaikkapuhutteluun ja oikeusavustajaan?

Kyllä on. Järjestämme näille hakijoille turvapaikkapuhuttelun mahdollisimman nopeasti.

Rajaviranomainen tai poliisi antaa turvapaikanhakijalle Tietoa turvapaikanhakijalle -esitteen, kun hakija tekee turvapaikkahakemuksen. Esitteessä kerrotaan oikeudesta avustajaan. Myös vastaanottokeskukset kertovat aina turvapaikanhakijoille oikeudesta oikeusapuun ja miten ja mistä hakija voi hankkia avustajan.

Videossamme Oikeusapu turvapaikkaprosessissa kerrotaan turvapaikanhakijoille oikeudesta avustajaan ja miten hän voi hankkia avustajan itselleen. Video löytyy usealla eri kielellä Youtube-kanavaltamme. Video on saatavilla myös verkkosivullamme Videot turvapaikanhakijoille.

Itärajan sulkeminen

Valtioneuvosto on päättänyt sulkea Suomen itärajan.

Saanko nyt oleskelulupakorttiani Venäjälle?

Oleskelulupakortit toimitetaan Venäjälle ulkoministeriön diplomaattikuriirilla. Niin kauan, kun diplomaattikuriiri pääsee Venäjälle, oleskelulupakortteja voidaan toimittaa Venäjälle. Oleskelulupakorttien toimituksissa voi kuitenkin olla viivettä.

Olen Venäjällä ja oleskelulupakorttini on lähetetty Suomeen. Miten voin noutaa oleskelulupakorttini?

Voit pyytää toista henkilöä noutamaan kortin puolestasi. Hänen pitää näyttää DB Schenkerin lähettämä saapumisilmoitus ja asiakasnumerosi. Lue lisää oleskelulupakortin toimituksesta sivulta Oleskelulupakortti

Pääsenkö enää Suomesta Venäjälle?

Rajavartiolaitos vastaa Suomen rajan valvonnasta. Seuraa Rajavartiolaitoksen tiedotusta itärajan tilanteesta (raja.fi).

Pääsenkö oleskelulupakortilla Venäjältä Suomeen?

Rajavartiolaitos vastaa Suomen rajan valvonnasta. Seuraa Rajavartiolaitoksen tiedotusta itärajan tilanteesta (raja.fi).

Yleistä turvapaikan hakemisesta

Miten turvapaikkahakemus käsitellään?

Turvapaikkaa voi hakea vain Suomen valtion alueella. Turvapaikkaa ei voi hakea esimerkiksi lähettämällä kirjeen tai sähköpostia Maahanmuuttovirastoon. Turvapaikkaa ei voi hakea myöskään Suomen ulkomailla olevassa edustustossa.

Tutkimme kaikki turvapaikkahakemukset yksilöllisesti ja huomioimme päätöksenteossa ajantasaisen tilanteen ja maatiedon turvapaikanhakijan kotimaassa.

Onko turvapaikanhakijalla oikeus tehdä töitä Suomessa?

Turvapaikanhakija voi työskennellä vain, jos työnteko-oikeus on voimassa. Kun turvapaikanhakija hankkii työpaikan, hänen pitää selvittää, onko hänen työnteko-oikeutensa alkanut ja edelleen voimassa.

Turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on hakenut turvapaikkaa. Raja on kolme kuukautta, jos turvapaikanhakija on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Raja on kuusi kuukautta, jos hakija ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Lue lisää turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta sivulta Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus.

Miten turvapaikanhakijoiden asuminen järjestetään?

Turvapaikanhakija ohjataan Suomessa vastaanottokeskukseen.

Miten Suomen vastaanottokapasiteetti riittää, jos maahantulijoiden määrä nousee erityisen paljon?

Vastaanottojärjestelmän kapasiteettia pystytään nostamaan tai laskemaan tarpeen mukaan. Vastaanottokeskuksia voidaan avata lyhyelläkin varoitusajalla.

Muuttuviin tilanteisiin varautuminen on normaalia viranomaistoimintaa.

Miten kielteisen päätöksen saaneet palautetaan lähtömaahan?

Käännytyksestä ja palautuksista vastaa poliisi.