Kausityö

Jos olet tulossa Suomeen kausityöhön, sinun  täytyy hakea sitä varten lupa. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta.

Kausityön täytyy perustua työsopimukseen, joka on tehty suoraan kausityöntekijän ja Suomessa olevan työnantajan välillä. Kausityölakia ei sovelleta vuokratyöhön. Vuokratyötä varten sinun  täytyy hakea työntekijän oleskelulupaa (TTOL) lomakkeella OLE_TY1.

Jos asut vakituisesti EU-maassa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, sinuun ei sovelleta kausityölakia. Jos haluat tehdä Suomessa kausityötä, sinun täytyy hakea työntekijän oleskelulupaa (TTOL) lomakkeella OLE_TY1.

Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt (tarkempi luettelo kausitöistä). Metsämarjojen poimijana sinun ei tarvitse hakea työllesi lupaa, jos työsi kestää alle kolme kuukautta. Jos työskentelet freelancerina, sinulle ei voida myöntää kausityötodistusta tai -oleskelulupaa, jos et ole solminut työsopimusta Suomessa toimivan yrityksen kanssa. Hae silloin yrittäjän oleskelulupaa.

Alle kolmeksi kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Jos tulet viisumivelvollisesta maasta, hae Suomen edustustosta kausityöviisumia.
  • Jos tulet viisumivapaasta maasta, hae Maahanmuuttovirastolta kausityötodistusta. Kausityötodistus osoittaa työnteko-oikeutesi. Jotta oleskelusi Suomessa on laillista, sinulla pitää myös olla käytettävissä viisumivapaita päiviä todistuksen voimassaolon ajan. Kausityötodistus ei pidennä viisumivapaan oleskelun aikaa Suomessa.
  • Jos tulet metsämarjojen poimijaksi, sinun ei tarvitse hakea sitä varten lupaa. Jos tulet viisumivelvollisesta maasta, sinun on kuitenkin hankittava viisumi Suomen edustustosta.

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta.

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta. Päätöksentekoon kuuluu kaksi vaihetta: työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.
  • Myönnettävän luvan pituuden määrittää työsuhteen kesto.

Oleskelupa vaaditaan vain EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta

Jos olet EU-maan tai Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, voit työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Jos viivyt Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskelusi.

Ajankohtaista koronatilanteesta: migri.fi/koronavirus 

Hakemiseen liittyvät ohjeet löydät sivuilta migri.fi/olet-suomessa ja migri.fi/et-ole-suomessa

Käsittelemme kaikki kausityöhakemukset kiireellisenä

Odota päätöstä. Jotta kausityöntekijä saisi päätöksensä nopeammin, vastaamme kesäaikana ainoastaan sellaisia hakemuksia koskeviin tiedusteluihin, joista puuttuu tarvittavaa selvitystä. Saamme päivittäin kymmeniä tilannetiedusteluja, joihin vastaaminen vie paljon aikaa päätöstenteolta. Päivitämme kausityön jonotilannetta kerran viikossa verkkosivuillamme. Seuraa asiakastiedotteitamme.

Käsittelemme hakemukset pääosin niiden vireilletulojärjestyksessä. Pyrimme tekemään päätökset kuitenkin ennen sovitun työsuhteen alkamisajankohtaa. 

Jos olet työnantaja ja et ole vielä syöttänyt työehtoja työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa, tee se nyt. Näin voit nopeuttaa päätöksentekoa. Lue lisää asiakastiedotteestamme: Työnantaja - onko yritykseesi tulossa kausityöntekijöitä? Voit nopeuttaa päätöksentekoa Enter Finlandissa.

Turvapaikanhakijan kausityöoikeus

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta kausityössä koskeva laki muuttui tilapäisesti 29.6.2020 alkaen. Laki on voimassa 31.10.2020 asti. Lue lisää sivulta migri.fi/tyo-oikeus.

Verkkoseminaari kausityöstä

Maahanmuuttoviraston verkkoseminaari kausityöstä on katsottavissa Videot-sivulla. Verkkoseminaarissa muun muassa

  • tutustutaan eri kausityölupatyyppeihin
  • käydään läpi kausityöluvissa tarvittavia tietoja
  • katsotaan, kuinka kausityölupien haku onnistuu helposti Enter Finland -palvelussa

Kausityötodistus

1. Työntekijä on löytänyt työpaikan Suomesta.

2. Työntekijä jättää todistuspyynnön Enter Finland -verkkopalvelussa tai lähettää todistuspyynnön sähköpostilla, postitse tai faksilla.

3. Maahanmuuttovirasto käsittelee todistuspyynnön ja tekee päätöksen.

4a. Kielteinen päätös:

Jos työntekijä on jättänyt todistuspyynnön verkkopalvelussa, hän saa päätöksen tiedoksi palvelun kautta. Muussa tapauksessa päätös lähetetään tiedoksi työntekijän kotiosoitteeseen ulkomailla.

4b. Myönteinen päätös:

Jos työntekijä on jättänyt todistuspyynnön verkkopalvelussa, hän saa päätöksen tiedoksi palvelun kautta. Muussa tapauksessa päätös lähetetään työntekijälle tiedoksi työnantajan osoitteeseen Suomessa.

5. Työntekijä voi aloittaa työnteon.

6. Jos työntekijä haluaa uusia luvan, hän voi hakea kausityöoleskelulupaa.