Valikko

Kausityö

Kausityöhön Suomeen tulevien on hankittava sitä varten lupa. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta.

Kausityön täytyy perustua työsopimukseen, joka on tehty suoraan kausityöntekijän ja Suomessa olevan työnantajan välillä. Kausityölakia ei sovelleta vuokratyöhön.

Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt (tarkempi luettelo kausitöistä). Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle kolme kuukautta. Jos työskentelet freelancerina, sinulle ei voida myöntää kausityötodistusta tai -oleskelulupaa, jos et ole solminut työsopimusta Suomessa toimivan yrityksen kanssa. Hae silloin yrittäjän oleskelulupaa.

Alle kolmeksi kuukaudeksi töihin tulevat:

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta.

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta. Päätöksentekoon kuuluu kaksi vaihetta: työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.
  • Myönnettävän luvan pituuden määrittää työsuhteen kesto.

Oleskelupa vaaditaan vain EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta

Jos olet EU-maan tai Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, voit työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Jos viivyt Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskelusi.

Verkkoseminaari kausityöstä

Maahanmuuttoviraston verkkoseminaari kausityöstä on katsottavissa Videot-sivulla. Verkkoseminaarissa muun muassa

  • tutustutaan eri kausityölupatyyppeihin
  • käydään läpi kausityöluvissa tarvittavia tietoja
  • katsotaan, kuinka kausityölupien haku onnistuu helposti Enter Finland -palvelussa

Kausityötodistus

1. Työntekijä on löytänyt työpaikan Suomesta.

2. Työntekijä jättää todistuspyynnön Enter Finland -verkkopalvelussa tai lähettää todistuspyynnön sähköpostilla, postitse tai faksilla.

3. Maahanmuuttovirasto käsittelee todistuspyynnön ja tekee päätöksen.

4a. Kielteinen päätös:

Jos työntekijä on jättänyt todistuspyynnön verkkopalvelussa, hän saa päätöksen tiedoksi palvelun kautta. Muussa tapauksessa päätös lähetetään tiedoksi työntekijän kotiosoitteeseen ulkomailla.

4b. Myönteinen päätös:

Jos työntekijä on jättänyt todistuspyynnön verkkopalvelussa, hän saa päätöksen tiedoksi palvelun kautta. Muussa tapauksessa päätös lähetetään työntekijälle tiedoksi työnantajan osoitteeseen Suomessa.

5. Työntekijä voi aloittaa työnteon.

6. Jos työntekijä haluaa uusia luvan, hän voi hakea kausityöoleskelulupaa.

Ohje elintarvikkeiden yksityisen tuonnin rajoituksista

Eläinperäisiä elintarvikkeita ei saa tuoda vapaasti Suomeen. Lihan, lihatuotteiden, maidon ja maitotuotteiden yksityinen tuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty.