Kausityö

Vuoden 2018 alusta kausityöhön Suomeen tulevien on hankittava sitä varten lupa. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta.

Kausityön täytyy perustua työsopimukseen, joka on tehty suoraan kausityöntekijän ja Suomessa olevan työnantajan välillä. Kausityölakia ei sovelleta vuokratyöhön.

Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt (tarkempi luettelo kausitöistä). Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle kolme kuukautta.

Aikaisemmin alle 3 kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät ovat voineet tehdä töitä ilman varsinaista lupaa. Jos he ovat tulleet viisumivelvollisesta maasta, heidän on kuitenkin ollut hankittava viisumi. Yli 3 kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät taas ovat hakeneet työntekijän oleskelulupaa.

Alle kolmeksi kuukaudeksi töihin tulevat:

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta.

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta. Päätöksentekoon kuuluu kaksi vaihetta: työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.
  • Myönnettävän luvan pituuden määrittää työsuhteen kesto.

Oleskelupa vaaditaan vain EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta

Jos olet EU-maan tai Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, voit työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Jos viivyt Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskelusi.

Ohje elintarvikkeiden yksityisen tuonnin rajoituksista

Eläinperäisiä elintarvikkeita ei saa tuoda vapaasti Suomeen. Lihan, lihatuotteiden, maidon ja maitotuotteiden yksityinen tuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty.

Valikko