Hyppää sisältöön

Kausityö

Jos olet tulossa Suomeen kausityöhön, sinun pitää hakea sitä varten lupa. Kausityölupia ovat kausityöviisumi, kausityötodistus tai kausityöoleskelulupa. Työsi kesto vaikuttaa siihen, mitä kausityölupaa sinun pitää hakea.

Kausityö tarkoittaa työtä maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta 12 kuukauden ajanjaksolla.

Kausityölain mukaisia kausitöitä ovat esimerkiksi maatalous- ja puutarha-alan työt, metsänhoitotyöt ja matkailun alaan kuuluvat työt. Katso luettelo kausitöistä sivulta Mikä on kausityötä?

Et voi saada kausityölupaa metsämarjojen poimintaan, vaan sinun pitää hakea työntekijän oleskelulupaa. Työntekijän oleskeluvan edellytyksenä on, että teet poimintaa työsuhteessa. 

Kausityölakia sovelletaan myös vuokratyöhön.

Kun olet Suomessa kausityöoleskeluluvalla, perheenjäsenillesi ei voida myöntää oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Työsi kesto vaikuttaa siihen, mitä lupaa sinun pitää hakea

Alle 3 kuukaudeksi töihin tulevat:

 • Jos tulet viisumivelvollisesta maasta, hae Suomen edustustosta kausityöviisumia. Lue lisää kausityöviisumista kausityöviisumista ulkoministeriön verkkosivuilta (um.fi)
 • Jos tulet viisumivapaasta maasta, hae kausityötodistusta Maahanmuuttovirastolta. Kausityötodistus osoittaa työnteko-oikeutesi. Jotta oleskelusi Suomessa on laillista, sinulla pitää myös olla käytettävissä viisumivapaita päiviä todistuksen voimassaolon ajan. Kausityötodistus ei pidennä viisumivapaan oleskelun aikaa Suomessa.
 • Jos poimit metsämarjoja työsuhteessa, hae työntekijän oleskelulupaa (TTOL). Työsuhde tarkoittaa, että sinulla on työnantaja ja olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen työnteosta ja palkasta. 

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

 • Hae kausityöoleskelulupaa Maahanmuuttovirastolta. Päätöksentekoon kuuluu 2 vaihetta: työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen. Työsuhteen kesto määrittää myönnettävän luvan pituuden.

Työnantajan lisääminen kausityölupaan:

 • Jos haluat lisätä voimassaolevaan kausityölupaan uuden kausityönantajan, voit hakea työnantajan lisäämistä. Lue lisää sivulta Työskentely uudelle työnantajalle.

Et tarvitse kausityölupaa, jos

 • olet tulossa viisumivapaasti Suomeen poimimaan metsämarjoja korkeintaan 90 päivän ajaksi ja poiminta ei tapahdu työsuhteessa. Jos sinulla on työsopimus metsämarjojen poimimista varten, sinun pitää hakea työntekijän oleskelulupaa (TTOL).
 • olet EU-maan tai Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen. Voit työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Jos viivyt Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskelusi
 • olet Ison-Britannian kansalainen ja olet oleskellut pysyväisluonteisesti Suomessa ennen 31.12.2020. Jos olet tullut Suomeen 1.1.2021 tai sen jälkeen, sinun pitää hakea kausityölupaa.

Et voi saada kausityölupaa, jos

 • työskentelet freelancerina ja et ole solminut työsopimusta Suomessa toimivan yrityksen kanssa.
 • vakinainen asuinpaikkasi on toisessa EU-maassa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. 
 • olet lähetetty työntekijä.
 • olet tulossa Suomeen metsämarjojen poimijaksi.
 • sinulla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Työnteko-oikeus

Et voi aloittaa työskentelyä Suomessa ennen kuin sinulle on myönnetty kausityölupa. Lue lisää työnteko-oikeudesta sivulta Kausityötodistus tai Kausityöoleskelulupa.

Kausityöntekijän sosiaaliturva ja terveydenhuolto

Kausityöntekijänä et saa automaattisesti oikeutta käyttää Suomessa julkista terveydenhuoltoa. Sinun pitää hakea erikseen Kelalta oikeutta sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon. Lue lisää  kausityöntekijän oikeudesta Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

Kausityöhakemusten käsittelytilanne

Ratkaisemme kausityöhön liittyvät hakemukset siinä järjestyksessä, jossa hakemukset on jätetty. Huomioimme kuitenkin töiden alkamisajankohdan, jos hakemus on jätetty hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua.  Pyrimme käsittelemään samalle työnantajalle tehdyt hakemukset samanaikaisesti. Odota päätöstä. Erillinen kiirehtimispyyntö ei nopeuta hakemuksen käsittelyä, koska kaikki kausityöhakemukset ovat kiireellisiä.

Päivitämme tiedot käsittelytilanteesta kausityösesongin aikana joka tiistai. Kausityösesonki alkaa maaliskuussa.

Kausityötodistusta hakeneet

 • Vuoden 2024 alusta alkaen vireille on tullut 1 597 kausityötodistuspyyntöä
 • Tällä hetkellä ei ole käsittelyä odottavia todistuspyyntöjä
 • Vuonna 2024 päätös on tehty 1 537 kausityötodistuspyyntöön

Kausityöoleskelulupaa (kesto 3–9 kuukautta) hakeneet

 • Vuoden 2024 alusta alkaen vireille on tullut 1 248
  kausityöoleskelulupahakemusta
 • Tällä hetkellä käsittelyä odottavat 5.7.2024 vireille laitetut hakemukset
 • Vuonna 2024 päätös on tehty 1 236 kausityöoleskelulupahakemukseen

Oletko kausityöntekijän työnantaja? 

Lue kausityönantajille laaditut ohjeet.