Hyppää sisältöön

Kausityö

Vuoden 2018 alusta kausityöhön Suomeen tulevien on hankittava sitä varten lupa. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta.

Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt (tarkempi luettelo kausitöistä). Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle kolme kuukautta.

Aikaisemmin alle 3 kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät ovat voineet tehdä töitä ilman varsinaista lupaa. Jos he ovat tulleet viisumivelvollisesta maasta, heidän on kuitenkin ollut hankittava viisumi. Yli 3 kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät taas ovat hakeneet työntekijän oleskelulupaa.

Alle kolmeksi kuukaudeksi töihin tulevat:

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta.

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta. Päätöksentekoon kuuluu kaksi vaihetta: työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.
  • Myönnettävän luvan pituuden määrittää työsuhteen kesto.

Oleskelupa vaaditaan vain EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta

Jos olet EU-maan tai Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, voit työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Jos viivyt Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskelusi.

Valikko