Hyppää sisältöön

Hakemuksen peruuttaminen

Voit peruuttaa hakemuksesi milloin tahansa turvapaikkaprosessin aikana. Jos peruutat hakemuksen, sen käsittely päättyy ja virasto tekee päätöksen hakemuksen raukeamisesta. Raukeamispäätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

  • Peruuta hakemuksesi kirjallisella ilmoituksella. Voit kirjoittaa sen omalla äidinkielelläsi.
  • Toimita ilmoitus henkilökohtaisesti virkailijalle Maahanmuuttovirastoon, poliisille, rajaviranomaiselle tai vastaanottokeskuksessa sen johtajalle tai apulaisjohtajalle.
  • Ilmoituksesta on yksiselitteisesti käytävä ilmi, että tarkoituksenasi on peruuttaa hakemus. Päivää ja allekirjoita ilmoitus.
  • Kun jätät ilmoituksen viranomainen:
    • kutsuu paikalle kaksi esteetöntä todistajaa. Todistajat voivat olla Maahanmuuttoviraston tai vastaanottokeskuksen virkamiehiä tai raja- ja poliisiviranomaisia.
    • kysyy sinulta, mikä on kantasi mahdolliseen maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon.

Kun Maahanmuuttovirasto tekee raukeamispäätöksen, virasto voi samalla päättää myös maasta poistamisesta ja määrätä sinulle maahantulokiellon. Maasta poistamisesta ja maahantulokiellosta päätetään vain, jos niille on lain mukainen peruste.

Kun olet saanut raukeamispäätöksen, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea matkalle kotimaahasi.