Hyppää sisältöön

Kausityötodistus

Hae kausityötodistusta, jos olet viisumivapaan maan kansalainen ja olet tulossa kausityöhön Suomeen enintään 90 päivän ajaksi. Jos olet viisumivapaan maan kansalainen, voit oleskella Suomessa 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Sinun pitää itse varmistua siitä, että sinulla on viisumivapaita päiviä koko kausityötodistuksen ajan. Kausityötodistus ei pidennä viisumivapaan oleskelun aikaa Suomessa.

Jos tulet viisumivelvollisesta maasta, hae Suomen edustustosta kausityöviisumia. Jos kausityösi kestää yli 90 päivää, hae kausityöoleskelulupaa. Löydät hakemuksen sivulta migri.fi/kausityooleskelulupa. Hae kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa työsuhteesi todellisen keston mukaan. Jos kausityösi Suomessa kestää kokonaisuudessaan yli 90 päivää, älä pyydä kausityötodistusta, vaan hae oleskelulupaa.

Jos oleskelet Suomessa oleskeluluvalla tai sinulla on vireillä oleskelulupahakemus Suomeen, et voi saada kausityötodistusta. Kausityötodistus on tarkoitettu vain niihin tilanteisiin, joissa olet tulossa viisumivapaasti Suomeen kausityöhön korkeintaan 90 päivän ajaksi. Jos sinulle on myönnetty oleskelulupa työnteon perusteella ja haluat jatkaa työskentelyä Suomessa sen jälkeen, kun oleskelulupasi on päättynyt, sinun pitää hakea jatkolupaa.

Kausityötodistus on aina työnantajakohtainen eli voit työskennellä vain sille työnantajalle, joka on merkitty kausityötodistukseesi. Jos haluat lisätä voimassaolevaan kausityötodistukseen uuden kausityönantajan, voit hakea työnantajan lisäämistä (migri.fi/uusi-tyonantaja).

Saat päätöksen kausityötodistukseen korkeintaan 90 päivän kuluessa siitä, kun olet lähettänyt Maahanmuuttovirastolle asianmukaisesti täytetyn hakemuksen ja kaikki kausityölaissa edellytetyt selvitykset.

 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1 kuukautta

 • Sähköinen käsittelymaksu

  75 €

 • Paperihakemuksen käsittelymaksu

  250 €

Ennen kuin jätät hakemuksen, lue, missä tilanteessa voit hakea kausityölupaa ja minkälainen työ on kausityötä. Kaikki sesonkityö ei ole kausityötä. Kausityölupa tarkoittaa kausityöviisumia, kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa.

Tee näin

1

Varmista, että täytät kausityön edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki ajantasaiset hakemusta koskevat liitteet. Käännätä ne tarvittaessa.

3

Täytä hakemus TOD_P_KAUSI.

4

Maksa hakemus hakemuksen käsittelymaksu etukäteen Maahanmuuttoviraston tilille lomakkeen ohjeiden mukaan. Jos työnantajasi maksaa käsittelymaksun puolestasi, pyydä häntä toimittamaan maksutosite ja liitä se mukaan hakemukseesi.

5

Lähetä hakemus Maahanmuuttovirastoon lomakkeen ohjeiden mukaan.

6

Odota päätöstä, Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä.

Edellytykset

Sinun pitää täyttää seuraavat edellytykset:

1

Sinulla on voimassa oleva passi, joka on voimassa kolme kuukautta kausityöluvan päättymisen jälkeen.

2

Työsi on kausityötä tietyllä toimialalla ja kestää enintään 90 päivää. Kausityölain mukaisia kausitöitä ovat esimerkiksi maatalous- ja puutarha-alan työt, metsänhoitotyöt ja matkailun alaan kuuluvat työt. Katso tarkempi luettelo kausitöistä.

3

Sinulla pitää olla allekirjoitettu työsopimus tai sitova työtarjous.

 • Sinulla pitää olla työpaikka valmiina ennen kuin voit hakea kausityötodistusta. Jos olet saanut työnantajalta työtarjouksen, työnantajan tulee vahvistaa, että hän varmasti palkkaa sinut töihin. Yleensä tämä tehdään solmimalla työsopimus.
 • Jos haet kausityötodistusta useamman työnantajan palvelukseen, anna hakemuksessa tiedot ja liitteet jokaisesta työnantajasta.

 • Jos työnantajasi on vuokratyöyritys, liitä hakemukseen myös toimeksiantosopimus vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä.

4

Sinulla on asianmukainen majoitus. Asumisolosuhteiden tulee täyttää Suomessa yleisesti tunnustetut asumisen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Asunnon on oltava lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla varustettu. Siellä pitää olla myös lämmintä vettä peseytymiseen ja riittävä nukkumatila.

Toimeentuloedellytys

Toimeentulosi pitää olla turvattu.

Kun haet kausityötodistusta,

 • sinun pitää tulla Suomessa toimeen ansiotyöstä saamallasi tulolla koko kausityötodistuksen voimassaolon ajan
 • palkkasi on oltava vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota sinun työsuhteeseesi sovelletaan.

Jos työehtosopimusta ei ole, bruttopalkkasi on oltava vuonna 2023 vähintään 1 331 euroa kuukaudessa. Tämä on työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus, josta säädetään työttömyysturvalaissa (1290/2002).

Työnteko-oikeus

 • Et voi aloittaa työskentelyä ennen kuin olet saanut kausityötodistuksen.
 • Kausityötodistus on aina työnantajakohtainen eli voit työskennellä vain sille työnantajalle, joka on merkitty kausityötodistukseesi. 
  Jos haluat lisätä voimassaolevaan kausityötodistukseen uuden kausityönantajan, voit hakea työnantajan lisäämistä
 • Tarkista työnteko-oikeutesi sivulta Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana, jos haet oleskelulupaa, kun kausityötodistuksesi on vielä voimassa ja haluat jatkaa työskentelyä Suomessa sen jälkeen, kun kausityötodistuksesi voimassaolo on päättynyt. 

Yleiset liitteet

 • Kopio passisi henkilötietosivusta sekä kaikista niistä sivuista, joilla on merkintöjä. Passin pitää olla voimassa kolme kuukautta kausityöluvan päättymisen jälkeen.

Hakemuskohtaiset liitteet

Kun haet lupaa Enter Finlandissa, voit antaa työnantajalle luvan täydentää hakemustasi työnantajan Enter Finlandissa. Työnantajan pitää täydentää hakemukseesi seuraavat tiedot:

 • Tiedot työehdoista
  • Jos Enter Finlandin käyttö ei ole mahdollista, toimita hakemuksesi mukana työnantajan täyttämä ja allekirjoittama liitelomake TY6_plus.
  • Jos työnantajasi on vuokratyöyritys, hakemukseen tulee liittää vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen sopimus.

Työnantaja voi myös maksaa hakemuksesi työnantajan Enter Finlandissa.

 • Jos Enter Finlandin käyttö ei ole mahdollista, toimita hakemuksesi liitteenä kopio maksukuitista. Todistuspyynnöstä peritään maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu. Maksa käsittelymaksu ennen todistuspyynnön lähettämistä Maahanmuuttoviraston tilille:

DanskeBank FI59 8129 9710 0117 35 tai

Nordea FI86 1804 3000 0154 04

Kirjoita maksun viestiosaan nimesi ja sana ”Kausityötodistus”. 

Tilinumeromme muuttuivat vuonna 2020, mutta olemme edelleen saaneet vanhalle tilille paljon kausityötodistuksia koskevia hakemusmaksuja. Tarkista, että käytät varmasti uusimpia tilinumeroitamme.

Hakemukset

Pyyntö kausityötodistuksen saamiseksi, TOD_P_KAUSI

Täytä sähköinen hakemus