Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset Afganistanin tilanteesta

Olemme koostaneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Afganistanin tilanteesta. Päivitämme vastauksia tilanteen kehittymisen mukaan.

Kieliversiot:

Olen hakenut perheenyhdistämistä Afganistanissa asuville perheenjäsenilleni ja he ovat käyneet tunnistautumassa Suomen Teheranin edustustossa. Milloin he saavat päätökset? Voinko lähettää kiirehtimispyynnön?

Afganistanilaisten perheenyhdistämistä koskevat hakemukset ovat tilapäisesti ruuhkautuneet. Käsittelemme kiireellisinä ilman huoltajaansa oleskelulupaa hakevien alaikäisten lasten hakemukset sekä Suomessa jo oleskeluluvalla asuvien alaikäisten lasten (perheenkokoajien) perheiden hakemukset. Sinun ei tarvitse lähettää niistä erikseen kiirehtimispyyntöä. Muut hakemukset käsittelemme saapumisjärjestyksessä. Jos tarvitsemme hakemukseesi lisäselvitystä, otamme sinuun yhteyttä.

Ruuhkan takia emme välttämättä pysty ratkaisemaan asiakkaan hakemusta ennen kuin hänen Iranin-viisuminsa voimassaoloaika päättyy. Viisumin voimassaoloajan päättyminen ei myöskään ole riittävä peruste kiirehtimispyynnölle.

Olen Afganistanissa oleva Suomen kansalainen tai minulla on oleskelulupa Suomeen. Kuinka voin päästä Suomeen?

Ulkoministeriö vastaa ulkomailla olevien Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten mahdollisesta avustamisesta.

Lue ulkoministeriön sivuilta vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin maahantulosta ja konsulipalveluista Afganistanissa

Kuinka voin auttaa perheenjäsentäni pääsemään Suomeen?

Tilanne Afganistanissa on vaikea, ja ymmärrämme huolen perheenjäsenistä. Valitettavasti meillä ei tällä hetkellä viranomaisena ole käytettävissä poikkeuskeinoja, joilla voimme poiketa lakisääteisistä lupaprosesseista:

Tehdäänkö perheenyhdistämisiä Afganistanista? 

Kyllä. Teemme perheenyhdistämispäätöksiä Maahanmuuttovirastossa jatkuvasti sitä mukaa, kun hakemuksissa on kaikki niiden ratkaisemiseksi vaadittavat tiedot.

Afganistanin turvallisuustilanne ja koronatilanne vaikuttaa valitettavasti mahdollisuuksiin asioida Suomen edustustoissa ulkomailla. Lisätietoa edustustojen toiminnasta löydät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Missä voin tunnistautua oleskelulupahakemusta varten? Mihin voin olla yhteydessä tunnistautumisesta? 

Ensimmäistä oleskelulupaa varten sinun on tunnistauduttava ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Jos olet ulkomailla, sinun on haettava ensimmäistä oleskelulupaa tai käytävä tunnistautumassa maassa, jossa oleskelet laillisesti.
Edustustojen toiminnasta vastaa Suomen ulkoministeriö. Lisätietoa edustustoista löydät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Miten voin varata ajan edustustoon?

Ulkoministeriö vastaa edustustojen toiminnasta. Lisätietoa edustustojen toiminnasta ja ajan varaamisesta löydät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Olen hakenut ensimmäistä oleskelulupaa ulkomailla enkä pääse asioimaan New Delhin edustustossa, voinko asioida jossain muussa edustustossa?

Sinun on haettava ensimmäistä oleskelulupaa tai käytävä tunnistautumassa maassa, jossa oleskelet laillisesti. Maahanmuuttovirasto ei voi valitettavasti vaikuttaa siihen, missä edustustossa oleskeluluvan hakijan on asioitava. Asiointipaikasta päättää Suomen ulkoministeriö. Asiointipaikasta saat lisätietoja ulkoministeriön ja Suomen edustustojen verkkosivuilta.

Voinko tehdä oleskelulupahakemuksen sukulaiseni puolesta? Voiko oleskeluhakemuksen tehdä sähköpostin kautta? 

Oleskelulupaa on haettava henkilökohtaisesti. Et siis voi hakea oleskelulupaa esimerkiksi puolisollesi tai sukulaisellesi.

Oleskelulupaa ei valitettavasti voi hakea sähköpostilla.

Minulla ei ole voimassaolevaa passia. Voinko laittaa oleskelulupahakemuksen kuitenkin vireille?

Sinulle voidaan myöntää oleskelulupa vain, jos sinulla on mahdollisuus matkustaa Suomeen ja oleskella Suomessa laillisesti. Tätä varten sinulla pitää olla passi tai muu matkustusasiakirja, jolla voit matkustaa Suomeen ja joka on voimassa koko oleskeluluvan voimassaolon ajan. 
Matkustusasiakirjoja ovat esimerkiksi passi, muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja.

Olen tullut Suomeen yksin alaikäisenä. Ulkomailla asuva huoltajani on hakenut oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Onko hänen täytettävä toimeentuloedellytys? 

Huoltajaltasi ei edellytetä turvattua toimeentuloa, jos 

Huoltajasi toimeentulon tulee olla turvattu muutoin kuin yhteiskunnan maksamilla etuuksilla, jos  

Huoltajasi toimeentulon tulee olla turvattu myös, jos 

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu vaatii sitä. Voit liittää hakemukseen vapaamuotoisen selvityksen, jos huoltajaltasi ei mielestäsi pitäisi edellyttää turvattua toimeentuloa. 

Olen tullut Suomeen yksin alaikäisenä. Ulkomailla asuva siskoni on hakemassa oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Onko hänen täytettävä toimeentuloedellytys? 

Ulkomailla olevalta siskolta tai veljeltä ei edellytetä turvattua toimeentuloa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

Turvapaikanhakijat

Olen Afganistanissa ja haluan hakea turvapaikkaa Suomesta. Mitä teen?

Voit hakea turvapaikkaa Suomesta vain Suomessa henkilökohtaisesti Suomen poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona. Turvapaikan hakemista varten ei ole erillistä lomaketta, jonka voisit täyttää etukäteen.

Et voi hakea turvapaikkaa esimerkiksi lähettämällä kirjeen tai sähköpostia Maahanmuuttovirastoon. Et voi hakea turvapaikkaa Suomen ulkomailla olevassa edustustossa.

Lue lisää: Turvapaikka Suomesta.

Olen afganistanilainen turvapaikanhakija. En ole vielä saanut päätöstä hakemukseeni. Mitä hakemukselleni nyt tapahtuu?

Kun käsittelemme hakemustasi, arvioimme, voitko saada turvapaikan, toissijaisen suojeluaseman tai muun oleskeluluvan. Teemme turvapaikkahakemukseen myönteisen päätöksen, jos luvan myöntämiselle on olemassa perusteet. Päätöksenteossa käytetään aina ajantasaista maatietoa. 

Päätöksenteossa tarvittavan, ajantasaisen maatiedon saatavuuteen vaikuttavat Afganistanin turvallisuustilanteessa tapahtuvat muutokset.

Talibanin valtaannousu elokuussa 2021 ja Afganistanin hallintaolosuhteissa ja turvallisuustilanteessa tapahtuneet muutokset vaikuttivat merkittävästi maatiedon saatavuuteen. Tämän takia päätöksenteko afganistanilaisten asiakkaiden hakemuksiin keskeytettiin väliaikaisesti. Olemme nyt saaneet kerättyä riittävästi ajantasaista maatietoa Afganistanin eri alueiden tilanteesta ja päätöksentekoa on voitu jatkaa normaalisti.

Maahanmuuttovirasto on antanut uuden soveltamisohjeen afganistanilaisten turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten ratkaisemiseen.

Olen turvapaikanhakija muualta kuin Afganistanista. Miten Afganistanin tilanne vaikuttaa turvapaikkahakemukseni käsittelyaikaan?  

Afganistanin tilanne ei vaikuta turvapaikkahakemuksesi käsittelyaikaan. Lue lisää turvapaikkahakemuksen käsittelyajasta: Päätöksen odottaminen.  

Olen afganistanilainen turvapaikanhakija. Saavatko uudemmat turvapaikanhakijat päätöksen aikaisemmin kuin päätöstä jo pidempään odottaneet?  

Pyrimme tekemään päätökset ensin niille turvapaikanhakijoille, jotka ovat odottaneet päätöstä pisimpään. Lue lisää turvapaikkahakemuksen käsittelyajasta: Päätöksen odottaminen

Käännyttääkö poliisi tällä hetkellä kielteisen päätöksen saaneita Afganistaniin?

Suomi palauttaa afganistanilaisia tällä hetkellä Afganistaniin vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Olen saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseeni ja minut on päätetty käännyttää Afganistaniin. Mitä voin nyt tehdä?

Suomi palauttaa afganistanilaisia tällä hetkellä Afganistaniin vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Päätöksessäsi on kerrottu, voiko siitä valittaa. Useimmissa tapauksissa turvapaikkahakemukseen tehdystä päätöksestä voi valittaa. 

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on silloin saamasi päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle. Voit valittaa päätöksestäsi, jos valitusaikaa on vielä jäljellä. Jos valitusaika on jo umpeutunut, päätöksesi on tullut lainvoimainen, etkä voi enää valittaa siitä. 

Jos olet saanut lainvoimaisen päätöksen hakemukseesi, lain mukaan voit tehdä uusintahakemuksen. Jos sinulla on vielä mahdollisuus valittaa edellisestä päätöksestä, päätöksesi ei ole lainvoimainen. Uusintahakemus pitää tehdä heti, kun siihen on peruste tai tarve. Uusintahakemus tehdään poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. 

Olen valittanut turvapaikkahakemukseeni tehdystä päätöksestäni hallinto-oikeuteen. En ole vielä saanut päätöstä valitukseeni. Mitä nyt tapahtuu?

Hallinto-oikeus tekee päätöksen valitukseesi. Jos sinulla on kysyttävää asiasi käsittelystä, ota yhteys oikeudelliseen avustajaasi. Tiedusteluihin vastaa se taho, jossa asiaasi tällä hetkellä käsitellään, esimerkiksi hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus.

Hallinto-oikeus tietää Maahanmuuttoviraston uusista linjauksista. Jos uudet linjaukset vaikuttavat päätöksen, hallinto-oikeus palauttaa hakemuksesi Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Jos olet jo saanut lainvoimaisen päätöksen, voit hakea uudelleen turvapaikkaa.

Hallinto-oikeus hyväksyi valitukseni turvapaikkahakemukseeni tehdystä kielteisestä päätöksestä ja palautti asian Maahanmuuttovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. Voinko nyt saada oleskeluluvan, kun Afganistanin turvallisuustilanne on muuttunut?

Hallinto-oikeus on voinut muuttaa Maahanmuuttoviraston päätöstä tai määrätä, että Maahanmuuttovirasto tutkii asiasi uudelleen. 

Jos hallinto-oikeus on määrännyt luvan myönnettäväksi, Maahanmuuttovirasto myöntää sinulle luvan. Maahanmuuttovirastolla on myös mahdollisuus hakea hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

Jos hallinto-oikeus on palauttanut asian uudelleen tutkittavaksi, Maahanmuuttovirasto arvioi uudelleen, onko sinulla perusteita turvapaikkaan, toissijaiseen suojeluasemaan tai muuhun oleskelulupaan Suomessa. Sinut voidaan kutsua uuteen turvapaikkapuhutteluun, jos Maahanmuuttovirasto tarvitsee lisätietoa asiasi ratkaisemiseksi. Maahanmuuttovirasto huomioi uudet linjaukset päätöksenteossa.

Voiko turvapaikkahakemukseni käsittelyaika pidentyä tässä tilanteessa?

Talibanin valtaannousu elokuussa 2021 ja Afganistanin hallintaolosuhteissa ja turvallisuustilanteessa tapahtuneet muutokset vaikuttivat merkittävästi maatiedon saatavuuteen. Tämä vaikutti hakemusten käsittelyaikoihin. Maahanmuuttovirastolla on nyt kuitenkin riittävästi maatietoa Afganistanin eri alueita koskien. Jos et ole saanut vielä Maahanmuuttoviraston päätöstä hakemukseesi, saat päätöksen lähikuukausien aikana.

Minulle on annettu ilmoitus vastaanottopalveluideni päättymisestä. Jatkuvatko vastaanottopalveluni Afganistanin tilanteen takia?  

Ole yhteydessä vastaanottokeskukseesi. Vastaanottokeskuksesi voi olla yhteydessä ilmoituksen tehneeseen poliisilaitokseen. Poliisi voi perua ilmoituksen, jolloin vastaanottopalvelusi jatkuvat. Vastaanottokeskuksen johtaja voi myös päättää vastaanottopalvelujen jatkamisesta kohtuulliseksi ajaksi erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Suomi palauttaa afganistanilaisia tällä hetkellä Afganistaniin vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Et voi tällä hetkellä palata vapaaehtoisen paluun tuella Afganistaniin.   

Minulle on annettu ilmoitus vastaanottopalveluideni päättymisestä. Voinko hakea uudestaan turvapaikkaa Afganistanin tilanteen takia?  

Jos olet saanut lainvoimaisen päätöksen hakemukseesi, lain mukaan voit tehdä uusintahakemuksen. Jos sinulla on vielä mahdollisuus valittaa edellisestä päätöksestä, päätöksesi ei ole lainvoimainen. Uusintahakemus pitää tehdä heti, kun siihen on peruste tai tarve. Uusintahakemus tehdään poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle.   

Haluan palata Afganistaniin, koska olen huolissani perheestäni. Pääsenkö Suomesta avustetun vapaaehtoisen paluun kautta Afganistaniin?  

Et voi tällä hetkellä palata vapaaehtoisen paluun tuella Afganistaniin. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM on keskeyttänyt toistaiseksi vapaaehtoisen paluun järjestelyt Afganistaniin.

Olen afganistanilainen turvapaikanhakija. En ole vielä saanut päätöstä hakemukseeni. Mitä hakemukselleni nyt tapahtuu?

Kun käsittelemme hakemustasi, arvioimme, voitko saada turvapaikan, toissijaisen suojeluaseman tai muun oleskeluluvan. Teemme turvapaikkahakemukseen myönteisen päätöksen, jos luvan myöntämiselle on olemassa perusteet.