Hyppää sisältöön
Tilapäinen suojelu

Kotikunnan palvelut verrattuna vastaanottopalveluihin

Kotikunta tarkoittaa, että siirryt vastaanottopalveluiden asiakkaasta jonkin tietyn kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden asiakkaaksi ja kuntalaiseksi. Kotikunta määräytyy sen mukaan, missä asut.

Kun olet saanut kotikunnan, sinulla on samat oikeudet, palvelut ja velvollisuudet kuin Suomessa vakituisesti asuvilla. Siitä on hyötyä, jos aiot toistaiseksi jäädä Suomeen. Jos et hae kotikuntaa, voit jatkaa elämääsi Suomessa vastaanottopalveluiden asiakkaana.

Voit hakea kotikuntaa verkossa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. Hae kotikuntaa Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla (dvv.fi).

Lue, miten kotikunnan palvelut eroavat vastaanottojärjestelmän palveluista:

 

Sinulla on kotikunta

Saat vastaanotto-palveluita

Asuminen

Voit vapaasti valita, missä kunnassa asut. Jos olet jo hankkinut asunnon Suomessa, kotikunnan saaminen ei välttämättä vaikuta asumiseesi lainkaan. Jos olet aiemmin asunut vastaanottokeskuksessa tai vastaanottokeskuksen järjestämässä majoituksessa, sinun pitää nyt järjestää ja maksaa majoitus itse. Jos tulosi ovat pienet, voit saada Kelasta asumistukea. Lue lisää sivulta Yleinen asumistuki (kela.fi).

Vastaanottokeskus tukee sinua siihen saakka, että voit muuttaa omaan asuntoon. Vastaanottokeskus voi esimerkiksi neuvoa sinua vuokra-asunnon etsimisessä.

Voit majoittua vastaanottokeskuksessa tai vastaanottokeskuksen järjestämässä asunnossa. Et voi valita keskusta, jossa majoitut, vaan sinut ohjataan keskukseen, jossa on tilaa. Jos sinulla on säännölliset tulot, vastaanottokeskus voi periä sinulta maksua vastaanottokeskuksessa asumisesta. Voit myös järjestää asumisen itse, jolloin sinun pitää myös maksaa asuminen itse.

Toimeentulo

Voit tehdä töitä ilman rajoituksia. Voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon, jos haet töitä tai tarvitset tukea työllistymiseen. TE-toimistosta saat ilmaista apua työnhakuun. Voit hakea Kelan etuuksia, kuten lapsilisää ja asumistukea. Voit saada Kelasta myös perustoimeentulotukea, jos olet taloudellisen tuen tarpeessa ja et voi muilla tavoin turvata toimeentuloasi. Lisätietoja löydät Kelan verkkosivulta Toimeentulotuki (kela.fi). Voit tehdä töitä ilman rajoituksia. Saat apua vastaanottokeskuksesta ja TE-palveluista, jos haet töitä tai tarvitset tukea työllistymiseen. Voit saada vastaanottorahaa, jos sinun tai perheenjäsentesi tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan ja vaatteisiin. Lisätietoa vastaanottorahasta ja vastaanottorahan määrät löydät sivulta Vastaanottoraha.

Terveydenhuolto

Sinulla on oikeus samantasoisiin terveyspalveluihin kuin kuntalaisella. Terveydenhuollostasi huolehtii hyvinvointialue. Sinulla on oikeus samantasoisiin terveyspalveluihin kuin kuntalaisella. Terveydenhuollostasi huolehtii se vastaanottokeskus, jossa olet kirjoilla.

Sosiaalipalvelut

Oikeutesi erilaisiin sosiaalipalveluihin laajenee huomattavasti: esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi voit saada kotipalveluita, joilla tuetaan kotona selviytymistä.

Sinulla on oikeus välttämättömiin sosiaalipalveluihin. Vastaanottokeskus arvioi tarpeesi palveluihin ja järjestää palvelut.

Kotoutumiseen ja työllisyyteen liittyvät palvelut

Voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon, jos haet töitä tai tarvitset tukea työllistymiseen. TE-toimistosta saat ilmaista apua työnhakuun. Kotikunta mahdollistaa pääsyn kuntien työllisyyskokeiluihin. 

Sinulla on oikeus työllistymistä edistäviin sosiaalipalveluihin. TE-toimisto ja kunta voivat laatia sinulle kotoutumissuunnitelman ja tarjota kotoutumista edistäviä palveluita.
 

Lue lisää TE-toimiston verkkosivuilta (toimistot.te-palvelut.fi).

Voit rekisteröityä TE-toimistoon työnhakijaksi. TE-toimistot ja kunnat voivat laatia sinulle kotoutumissuunnitelman ja tarjota kotoutumista ja työllisyyttä edistäviä palveluita. 

Perus- ja esiopetus sekä varhaiskasvatus

Kun lapsellasi on kotikunta, lapsesi on oppivelvollinen, eli hänen on osallistuttava Suomen koulutusjärjestelmän mukaiseen koulutukseen.

Siitä vuodesta lähtien, kun lapsesi täyttää 6 vuotta, hänellä on velvollisuus osallistua esiopetukseen. Esiopetus valmistaa lapsia peruskouluun.

Kun lapsesi saa kotikunnan, sinulla on oikeus saada alle kouluikäiselle lapsellesi varhaiskasvatuspaikka, vaikka molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista olisi kotona.

Lapsilla on oikeus osallistua perus- ja esiopetukseen. Lapsilla ei ole oppivelvollisuutta eli osallistuminen ei ole pakollista. Vastaanottokeskus auttaa sinua tarvittaessa hakemaan koulupaikkaa lapsellesi. Kunta järjestää lapsillesi perus- ja esiopetusta.

Jos olet töissä tai opiskelet kokopäiväisesti, kunta järjestää lapsillesi varhaiskasvatusta. Muissa tapauksissa kunta voi päättää olla järjestämättä varhaiskasvatuspaikkaa lapsellesi.