Hyppää sisältöön

Kiirehtimispyyntö nopeuttaa asian käsittelyä erittäin harvoin

Jokainen Maahanmuuttoviraston asiakas haluaa omaan hakemukseensa päätöksen mahdollisimman nopeasti. Yhden hakemuksen ottaminen jonon ohi viivästyttää muiden hakemusten käsittelyä, eikä se ole oikeudenmukaista muita hakijoita kohtaan. Sen takia kiirehtimispyyntö nopeuttaa käsittelyä erittäin harvoin.

Suuri määrä kiirehtimispyyntöjä voi hidastaa hakemusten käsittelyä, sillä jokainen kiirehtimispyyntö luetaan ja käsitellään.

Hakemusten käsittelyä ei kiirehditä, jos kiirehtimisen syitä ovat esimerkiksi:

  • muutto
  • opiskelu
  • ulkomaille suuntautuva lomamatka tai sukulaisvierailu
  • matkustusasiakirjan tai oleskeluluvan vanhentuminen: vanhentunut passi ja oleskelulupa täytyy uusia hyvissä ajoin
  • halu suorittaa asevelvollisuus.

Jos pyydät hakemuksesi käsittelyn kiirehtimistä, tee pyyntö kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse). Vain kirjallisesti tehdyt pyynnöt käsitellään. Ilmoita:

  • nimesi
  • asiakasnumerosi
  • syntymäaikasi tai henkilötunnuksesi
  • syy kiirehtimiselle.

Liitä mukaan pyyntöäsi tukeva todistus tai muu selvitys. Kiirehtimispyyntöihin ei lähetetä erillistä vastausta.

Muistathan, että sähköpostiyhteydet eivät ole suojattuja, joten henkilökohtaisten tietojen lähettäminen on omalla vastuullasi.

Muista, että tiedustelut eivät nopeuta hakemuksen käsittelyä

Otamme sinuun yhteyttä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä. Muussa tapauksessa kuulet meistä vasta, kun päätös tehty. Odota siis rauhassa.

Voit yleensä seurata hakemuksesi käsittelyä Kamu chatbotin ja automaattiviestien avulla.

Puhelintiedustelut ja käynnit palvelupisteissä eivät nopeuta asian käsittelyä.