Hyppää sisältöön

Opiskelijan perheenjäsenet

Jos olet opiskelijan perheenjäsen, voit hakea oleskelulupaa Suomeen.

Suomen kansalaisen ja muun kuin EU-kansalaisen ulkomaalaisen henkilön perheenjäseniä ovat muun muassa: 

  • puolisot 
  • rekisteröity parisuhdekumppani
  • alle 18-vuotias lapsi. 

Perheenjäsenten hakemukset löydät Perheenjäsenen luokse Suomeen -sivuilta

Sinulla pitää olla riittävästi rahaa Suomessa elämiseen

Alla olevasta taulukosta voit katsoa, kuinka paljon rahaa tarvitset Suomessa elämiseen. Rahojen pitää olla tililläsi, kun haet oleskelulupaa.

Suuntaa antavat euromäärät, kuinka paljon tarvitset rahaa Suomessa elämiseen

Henkilö €/kk €/vuosi
opiskelija 560 6 720
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 700 8 400
1. alaikäinen perheenjäsen  500 6 000
2. alaikäinen perheenjäsen  400 4 800
3. alaikäinen perheenjäsen  300 3 600
4. alaikäinen perheenjäsen  200 2 400
5. alaikäinen perheenjäsen  100 1 200
6. alaikäisestä perheenjäsenestä eteenpäin  0 0

Esimerkki 

Perheessä on yksi aikuinen opiskelija, toinen aikuinen ja kaksi alaikäistä lasta. Perheeltä vaaditaan toimeentuloa yhteensä 2 160 euroa kuukaudessa (560€+700€+500€+400€). 

Saat tehdä töitä ja opiskella ilman rajoituksia

Jos sinulle on myönnetty oleskelulupa perhesiteen perusteella, saat tehdä töitä ja opiskella Suomessa ilman rajoituksia. Jos olet saanut oleskeluluvan seurustelusuhteen perusteella, saat tehdä töitä tietyin ehdoin

Opiskelijan perheenjäsenen oleskelulupa voi olla A- tai B-lupa

 

Tutkintoa suorittavien korkeakouluopiskelijoiden perheenjäsenille myönnetään A-lupa eli jatkuva oleskelulupa

Ensimmäisen A-luvan kesto voi olla korkeintaan vuoden. Jatkoluvan voit saada enintään neljäksi vuodeksi. 

Jos sinulla on A-lupa,


Muiden kuin tutkintoa suorittavien korkeakouluopiskelijoiden perheenjäsenille myönnetään tilapäinen oleskelulupa eli B-lupa

Jos sinulla on B-lupa,

  • voit saada kotikunnan, mutta kotikunnan saamisessa on useampia edellytyksiä kuin A-luvalla. Kotikuntaa voit hakea Digi- ja väestötietovirastosta. Lue lisää kotikunnan saamisen edellytyksistä (dvv.fi).
    • Jos sinulla on kotikunta, voit käyttää myös julkisen terveydenhuollon palveluita.