Hyppää sisältöön

Nuhteettomuus

Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on hakijan nuhteettomuus.

Nuhteettomuus tarkoittaa sitä, että et ole syyllistynyt rikoksiin eikä sinua ole määrätty lähestymiskieltoon. Teot, joista olet saanut rikesakkorangaistuksen, eivät kuitenkaan estä kansalaisuuden saamista.

Rikokset ja lähestymiskielto eivät ole ehdottomia esteitä kansalaisuuden saamiselle. Nuhteettomusedellytyksestä voidaan poiketa, jos se on kokonaisarvion kannalta perusteltua. Kokonaisarviossa huomioon otetaan esimerkiksi

 • rikosten tekemisestä kulunut aika
 • rangaistuksen ankaruus
 • rikoksen laatu
 • se, onko rangaistaviin tekoihin syyllistytty toistuvasti.

Odotusaika

Jos olet syyllistynyt rangaistavaan tekoon, voit joutua odottamaan tietyn ajan kansalaisuuden saamista. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukseesi tehdään kielteinen päätös ja sinulle määrätään odotusaika, jonka aikana sinulle ei myönnetä kansalaisuutta ilman perusteltua syytä.

Odotusajan pituuteen vaikuttavat

 • rikoksen tekemisestä kulunut aika
 • rikoksen laatu
 • rangaistuksen ankaruus.

Odotusajasta poikkeaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta odotusajan kuluessa tai sen jälkeen, sinun pitää tehdä uusi kansalaisuushakemus.

Kielteinen päätös voidaan tehdä myös ilman odotusaikaa. Näin menetellään, kun on kyse erittäin vakavista rikkomuksista ja katsotaan, että kansalaisuutta ei voida toistaiseksi myöntää. Tähän vaikuttavat

 • rikoksen tekemisestä kulunut aika
 • rikoksen laatu
 • rangaistuksen ankaruus
 • rangaistusten määrä.

Jos haluat kuitenkin hakea Suomen kansalaisuutta uudelleen, sinun pitää tehdä uusi kansalaisuushakemus. Hakemuksesi ratkaistaan sen hetkisen tilanteesi perusteella.