Tietoa Maahanmuuttoviraston internet-sivusta

Olet tullut Maahanmuuttoviraston internetsivulle.

Migri.fi -verkkosivu on Maahanmuuttoviraston keskeinen tiedonvälityskanava, jonka tavoitteena on antaa yleiskuva maahantuloon liittyvistä asioista. Et välttämättä löydä sivulta suoraa vastausta yksilölliseen tilanteeseesi. Sen vuoksi perehdy tarvittaessa myös lainsäädäntöön.

Henkilötietojen käsittely sivustolla

Maahanmuuttovirasto on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Verkkosivujen käyttö ei edellytä rekisteröintiä. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Evästeet

Migri.fi-sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa sivustolla kävijän laitteelle. Kun saavut migri.fi-sivustolle, pyydämme suostumuksesi evästeiden käyttöön. Sivustolla käytetään sekä sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä että kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeitä. 

Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan sivuston tekninen toimivuus. Ei-välttämättömiä evästeitä ovat kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeet. Kävijäseuranta ja laadunvalvonta auttavat meitä kehittämään sivustoa, ja siksi toivomme, että hyväksyt myös ei-välttämättömät evästeet.

Välttämättömät evästeet

COOKIE_SUPPORT

Julkaisujärjestelmän eväste säilyttää tiedon evästeiden sallimisesta selaimen asetuksissa. Eväste on voimassa vuoden.

JSESSIONID

Julkaisujärjestelmän eväste kertoo käyttäjän aktiivisuudesta sivustolla sekä välittää järjestelmälle tiedon aktiivisten käyttäjien määrästä sivustolla. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

GUEST_LANGUAGE_ID

Julkaisujärjestelmän eväste säilyttää tiedon käyttäjän kielivalinnasta ja tallentaa sen seuraavaa sivustolla vierailua varten. Eväste on voimassa vuoden.

LFR_SESSION_STATE_10616

Julkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään käyttäjän istunnon aikaleiman tallentamiseen ja istunnon umpeutumisesta varoittamiseen. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

AWSALB, AWSALBCORS

Palvelinympäristön evästeet parantavat käyttökokemusta tasaamalla palvelinten kuormitusta ja varmistamalla käyttäjän istunnon jatkumisen. Jälkimmäinen eväste varmistaa sivustojen toiminnan uusimmilla selainversioilla. Evästeet ovat voimassa viikon.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE

Sivuston eväste säilyttää tiedon evästeiden hyväksymisestä tai kieltämisestä selaimella. Eväste on voimassa vuoden.

_GRECAPTCHA

Roskapostin estämiseen käytettävä eväste. Evästettä käytetään, kun arvioidaan, onko käyttäjä ihminen vai botti. Lomakkeiden lähettäminen vaatii tämän evästeen. Eväste on voimassa kuusi kuukautta.

_RSPKRLOADCORE
Readspeaker-ääneenlukuohjelman eväste, joka määrittää, ladataanko ohjelman komentosarjat sivun latauksen yhteydessä. Eväste asetetaan sen jälkeen, kun käyttäjä on käynnistänyt Readspeaker-ohjelman. Evästeen avulla ohjelma tietää, että käyttäjä on aktivoinut palvelun sivustolla, ja lataa automaattisesti ohjelman komentosarjat käyttäjän siirtyessä seuraavalle sivulle. Tämä nopeutaa ohjelman toimintaa.

READSPEAKERSETTINGS
Readspeaker-ääneenlukuohjelman eväste, joka asetetaan, jos käyttäjä muuttaa asetuksia ohjelman asetusvalikossa. Eväste on voimassa n. neljä päivää. Tämän evästeen avulla tallennetaan käyttäjän yksilölliset asetukset.

Kävijäseurannan evästeet

Jos hyväksyt ei-välttämättömien evästeiden käytön, sivuston kävijäseuranta kerää käynnistäsi yleisiä tilastotietoja, joita hyödynnetään sivuston kehittämisessä ja laadunvalvonnassa. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjää.

Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi 

 • sivu, jonka kautta saavuit sivustolle
 • maantieteellinen sijaintisi
 • vieraillut sivut
 • käyttämäsi selain ja käyttöjärjestelmä 
 • laitteen tyyppi
 • sivulatausten ajankohta

SNOOBIID

Kävijäseurannan eväste rekisteröi käyttäjälle yksilöllisen tunnisteen. Eväste on voimassa kaksi vuotta.

SNOOBISESSION_MIGRI_FI

Kävijäseurannan eväste säilyttää vierailun tiedot, kunnes käyttäjä poistuu sivustolta. Eväste on voimassa vierailun ajan.

SNOOBI30MINUTE_MIGRI_FI

Kävijäseurannan eväste yhdistää vierailujen tiedot, jos käyttäjä poistuttuaan palaa sivustolle puolen tunnin sisällä. Eväste on voimassa 30 minuuttia.

MATOMO

Sinun Eurooppasi -portaaliin liittyvien sisältöjen tilastoseuranta. Migri.fi-sivusto on osa EU-komission Your Europe -portaalia. Your Europe -portaali tarjoaa EU-maiden kansalaisille ja yrityksille helpon pääsyn EU-jäsenmaiden tietoihin, menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin. 

Your Europe -portaaliin linkitetyiltä sivuilta kerätään kävijätietoja Matomo-analytiikkatyökalun avulla. Sivuilta kerättäviä tietoja sivun url-osoitteen lisäksi ovat kävijöiden määrä, kävijöiden maa sekä käytetty päätelaite. Tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöihin. Tiedot ovat vain Maahanmuuttoviraston, EU-komission ja asetuksessa mainittujen kansallisten koordinaattoreiden käytössä. Kerättyjä tietoja säilytetään EU-komission tietovarastossa korkeintaan kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Kävijätietojen kerääminen on osa digitaalista palveluväylää koskevan EU-asetuksen (EU) 2018/1724 täytäntöönpanon seurantaa.

Laadunvalvonnan evästeet

Migri.fi-sivustolla on käytössä React & Share -palvelu. Palvelun avulla keräämme palautetta sivuston kävijöiltä. Jos hyväksyt ei-välttämättömät evästeet, näet sivuilla reaktionapit ja palautekentän. Niiden kautta voit kertoa mielipiteesi sivun sisällöstä.

React & Sharen evästeet tallentavat selaimeesi satunnaisgeneroidun merkkijonon, jolla tunnistetaan samasta selaimesta tulleet tapahtumat. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä.

Evästeeseen voidaan yhdistää tapahtumakohtaisesti seuraavat tiedot:

 • Kellonaika
 • Selaimen ja laitteen tyyppi
 • Vieraillut sivut
 • Sivuilla käytetty aika
 • Mistä verkko-osoitteesta saavuit kullekin sivulle
 • Mitä reaktioita annoit kullakin sivulla
 • Mitä palautetta annoit kullakin sivulla 

React & Share ei tallenna ns. kolmannen osapuolen evästeitä eikä jaa mitään tietoa eteenpäin. Kolmannet osapuolet eivät voi hyödyntää evästeitä eikä niihin yhdistettävissä olevia tietoja.

React & Sharen evästeet tallentuvat selaimeesi enintään 30 päivän ajaksi.  

RNSBID

Evästeen avulla kerätään sivuston kävijä- ja istuntotietoja ja palautetta sivuston sisältöjen laadun mittaamiseksi. Eväste on satunnaisesti luotu merkkijono yksittäisten vierailijoiden tunnistamista varten. Evästeeseen yhdistettävät tiedot tallennetaan anonyymisti.

RNSBID_TS

Evästeellä merkitään rnsbid-evästeen tallenusaikaa, ja sitä käytetään sen voimassaolon tarkistamiseen ja vanhenemisen jälkeen poistamiseen.

RNS_REACTION_LIKE

Eväste tallentaa ja säilyttää sivulataustenkin välillä tiedon siitä, mitä palautepainiketta käyttäjä on sivulla painanut. 

RNS_REACTION_LIKE_TS

Eväste tallentaa palautepainikkeen aikaleiman, jota käytetään tallennetun tiedon poistamiseen 30 päivän kuluttua.

Liitännäiset ja linkitykset muihin palveluihin

Sosiaalisen median palveluihin ohjaavat linkit ja jakopainikkeet eivät välitä kävijätietoja palveluntarjoajille, jos niitä ei käytä. 

Sosiaalisen median palveluiden tietosuojalausekkeissa on tietoa palveluiden käyttämistä evästeistä.

Twitter (twitter.com) 
Google ja Youtube (policies.google.com) 
Facebook (facebook.com) 

Evästeiden käytön kieltäminen

Sivustolla on käytössä evästebanneri. Voit joko hyväksyä tai kieltää ei-välttämättömät evästeet ja liitännäiset. Jos kiellät evästeiden käytön, ei-välttämättömiä evästeitä tai liitännäisiä ei asenneta.

Voit myös muuttaa tekemääsi valintaa.

Saavutettavuus

Toivomme, että palvelumme olisivat mahdollisimman monelle saavutettavia. Otamme mielellämme palautetta vastaan ja kehitämme palvelujamme jatkuvasti.

Saavutettavuusseloste

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivuilla julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Maahanmuuttovirastolla tai muulla asiakirjan yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa pyydetään ottamaan yhteys viraston viestintäyksikköön.

PDF-dokumentit

Sivuilla on julkaistu pdf-muotoisia dokumentteja, joiden lukemiseen tarvitset Adoben Acrobat Reader -lukuohjelman. Ohjelman voit ladata ilmaiseksi Adoben sivulta www.adobe.fi.

Oikeudellinen varauma

Maahanmuuttoviraston verkkosivut pyritään pitämään ajantasaisina. Virasto ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Virasto ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin viraston sivuilta on tehty linkki. Tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista virasto ei niin ikään vastaa.

Linkit ja sosiaalinen media

Palvelun sisäiset linkit aukeavat pääasiassa samaan selainikkunaan. Linkit palvelun ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Jos linkki johtaa pois Maahanmuuttoviraston sivustolta, Maahanmuuttovirasto ei vastaa siitä, millaisia tietoja kyseinen sivusto kerää. Esimerkiksi videot sijaitsevat YouTubessa, joka kerää käyttäjistä tietoja. Verkkosivujen sisältöjä voi jakaa Twitteriin tai Facebookiin.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Suosittelemme, että perehdyt muiden sivustojen tietosuojapolitiikkaan ja henkilötietojen käsittelyyn erikseen. Maahanmuuttovirasto ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että Maahanmuuttovirasto olisi vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Tiedotteiden tilauspalvelu

Maahanmuuttoviraston tiedotteet on mahdollista tilata verkkosivuilta suoraan sähköpostiin. Kun päädyt tilaamaan tiedotteet, annat luvan tallentaa yhteystietosi tiedotteiden lähettämistä varten. Tietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Tiedotteet voit tilata täältä. Tiedotteiden tilaajan henkilötietojen käsittelystä voi lukea lisää rekisteriselosteesta.

Maahanmuuttoviraston asiakastiedotteet ja lehdistötiedotteet voit tilata myös RSS-palveluna.

Palautteen antaminen

Kehitämme verkkosivuamme jatkuvasti. Sivujen sisällöstä voit antaa palautetta sivuilla olevalla palautelomakkeella. Palautelomakkeella ei kysytä henkilötietoja. Verkkosivuilla voit jättää palautetta lomakkeella myös muista asioista.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Palautteen käsittelystä löydät tietoa rekisteriselosteesta.

Yhteystietomme

Voit ottaa verkkosivustoa koskevissa kysymyksissä yhteyttä sähköpostitse verkkosivuston ylläpitoon media@migri.fi. Vastaamme myös mielellämme mahdollisiin tietosuojaan liittyviin kysymyksiin.