Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Voit pyytää lupasi peruuttamista kirjallisella ilmoituksella

Voit pyytää lupasi peruuttamista suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen:

  • Perustele lyhyesti miksi et enää tarvitse oleskelulupaasi.
  • Ilmoita myös, mihin osoitteeseen lähetämme päätöksen luvan peruuttamisesta.
    • Jos olet muuttamassa ulkomaille, ilmoita uusi osoite ja milloin muutat.
  • Merkitse ilmoitukseen päiväys.
  • Allekirjoita ilmoitus.
  • Toimita ilmoituksesi Maahanmuuttovirastolle

Myös viranomainen voi peruuttaa luvan

Väärien tietojen antaminen

Oleskelulupasi voidaan peruuttaa, jos olet antanut tietoisesti henkilöllisyyttäsi koskevia tai muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja, kun hait lupaa. Lupasi peruutetaan myös, jos olet salannut asioita, jotka olisivat saattaneet estää oleskeluluvan myöntämisen.

Luvan edellytysten muuttuminen

Oleskelulupasi voidaan peruuttaa, jos niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa myönnettiin, ei ole enää olemassa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, että työsuhteesi on päättynyt ja lupasi perustuu työskentelyyn Suomessa.

EU-oleskelulupasi peruutetaan, jos olet oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta Euroopan unionin alueen ulkopuolella tai yhtäjaksoisesti kuusi vuotta Suomen ulkopuolella.

EU:n sininen kortti peruutetaan, jos olet ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta. Kortti pyydetään aina takaisin, kun lupa peruutetaan ja se mitätöidään.

Maahantulokielto Schengen-alueelle

Oleskelulupasi voidaan peruuttaa, jos toinen Schengen-valtio pyytää Suomea peruuttamaan sen. Näin voidaan toimia, jos sinut on määrätty Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon ja määrätty poistettavaksi Schengen-alueelta rikosten tai turvallisuutta vaarantavan käyttäytymisen vuoksi.

Sinulle varataan tilaisuus kertoa oma kantasi asiaan ennen luvan peruuttamista.

Luvan peruuttamisen yhteydessä sinut voidaan myös määrätä poistettavaksi maasta. Voit valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Muuttaminen Suomesta ja ulkomailla oleskelu

Jos muutat pysyvästi pois Suomesta, oleskelulupasi peruutetaan.

Oleskelulupasi peruutetaan myös silloin, kun olet oleskellut kaksi vuotta yhtäjaksoisesti muualla kuin Suomessa.

Hakemus luvan peruuttamatta jättämisestä

Jos et halua, että oleskelulupasi peruutetaan ulkomailla oleskelun vuoksi, hae estoa viimeistään kahden vuoden sisällä ulkomaille muutosta lomakkeella OLE_PER suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Käännätä asiakirjat tarvittaessa virallisella eli auktorisoidulla kääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Maksa käsittelymaksu etukäteen ja lähetä hakemus Maahanmuuttovirastoon.

Jos myös perheenjäsenesi hakee luvan peruuttamatta jättämistä, jokaisen on tehtävä oma hakemus ja maksettava oma käsittelymaksu.

Jos Maahanmuuttovirasto suostuu hakemukseen, sinulle ilmoitetaan päätöksessä määräaika, jonka kuluessa lupaasi ei peruuteta.