Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Oleskeluluvan peruuttaminen

Jos asut pysyvästi Suomen ulkopuolella voit pyytää Maahanmuuttovirastolta oleskelulupasi peruuttamista.  

Joissain tapauksissa Maahanmuuttovirasto voi peruuttaa oleskelulupasi ilman pyyntöäsi. Kysymme mielipidettäsi ennen kuin teemme päätöksen luvan peruuttamisesta. Joissain tapauksissa voit pyytää hakemuksella, ettei Maahanmuuttovirasto peruuta oleskelulupaasi. 

Tämän sivun ohjeistus koskee ainoastaan määräaikaisia oleskelulupia, pysyviä oleskelulupia ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupia (P-EU).

Tämän sivun ohjeistus ei koske sinua, jos sinulla on EU-kansalaisen rekisteröinti tai EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti. EU-kansalaisen rekisteröinnin ja EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin peruuttamisesta löydät tietoa sivulta Oleskeluoikeuden peruuttaminen tai raukeaminen.

Voit pyytää lupasi peruuttamista kirjallisella ilmoituksella

Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja kirjoitettu suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä. Ilmoituksessa pitää kertoa seuraavat asiat:

 • syy, miksi et enää tarvitse oleskelulupaasi 
 • etu- ja sukunimesi
 • henkilötunnuksesi tai syntymäaikasi
 • osoite, johon Maahanmuuttovirasto voi lähettää päätöksen luvan peruuttamisesta.
  • Jos muutat pian ulkomaille, ilmoita uusi osoite ja ajankohta, jolloin muutat.
 • ilmoituksen päiväys
 • allekirjoituksesi

Lähetä ilmoitus Maahanmuuttovirastolle. Katso Maahanmuuttoviraston yhteystiedot

Maahanmuuttovirasto voi peruuttaa lupasi myös ilman pyyntöäsi

Voimme peruuttaa oleskelulupasi, jos olet antanut vääriä tietoja, peruste oleskeluluvallesi on muuttunut tai sitä ei enää ole, sinulla on työntekijän oleskelulupa ja olet jäänyt työttömäksi, sinulla on EU:n sininen kortti ja olet jäänyt työttömäksi, sinulla on jonkin toisen valtion määräämä maahantulokielto Schengen-alueelle tai olet muuttanut pysyvästi pois Suomesta.

1. Olet antanut vääriä tietoja 

Voimme peruuttaa oleskelulupasi, jos 

 • olet tietoisesti antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestäsi tai muista päätökseen vaikuttavista tiedoista, kun olet hakenut oleskelulupaa. 
 • olet salannut asioita, jotka olisivat voineet vaikuttaa oleskeluluvan saamiseen

2. Peruste oleskeluluvalle on muuttunut tai sitä ei enää ole 

Voimme peruuttaa määräaikaisen oleskelulupasi, jos se peruste, jonka takia sait oleskeluluvan, ei ole enää olemassa. Voimme peruuttaa oleskeluluvan esimerkiksi, jos

 • sinulla on oleskelulupa perhesiteen perusteella, mutta perhesiteesi on päättynyt.
 • sinulla on oleskelulupa, jossa on toimeentuloedellytys, mutta sinulla ei ole enää riittävää toimeentuloa. Lue lisää toimeentuloedellytyksestä.

Emme yleensä peruuta oleskelulupaa, joka on voimassa alle 6 kuukautta.

Jos oleskelusi peruste on muuttunut, lue lisätietoja oleskeluluvan hakemisesta uudella perusteella.

3. Sinulla on työntekijän oleskelulupa ja olet jäänyt työttömäksi

Voimme aloittaa luvan peruuttamisen sen jälkeen, kun olet ollut 3 kuukautta työttömänä. 

Emme peruuta lupaasi, jos oleskelulupasi on voimassa enää alle 6 kuukautta tai jos sinut on väliaikaisesti lomautettu. Voimme aloittaa luvan peruuttamisen kuitenkin heti, jos olemme saaneet tiedon, että oleskelulupaasi saattaa liittyä vakavia väärinkäytöksiä.

4. Sinulla on EU:n sininen kortti ja olet jäänyt työttömäksi

Peruutamme EU:n sinisen kortin, jos olet ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli 3 kuukautta. Pyydämme sinulta kortin takaisin, jotta voimme mitätöidä sen.

5. Sinulla on jonkin toisen valtion määräämä maahantulokielto Schengen-alueelle

Voimme peruuttaa oleskelulupasi, jos toinen Schengen-valtio pyytää Suomea peruuttamaan sen. Näin voidaan toimia, jos sinut on määrätty Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon ja määrätty poistettavaksi Schengen-alueelta rikosten tai turvallisuutta vaarantavan käyttäytymisen vuoksi.

6. Olet muuttanut pysyvästi pois Suomesta

Peruutamme määräaikaisen tai pysyvän oleskeluluvan, jos muutat pysyvästi pois Suomesta tai jos olet oleskellut pysyvässä tarkoituksessa yhtäjaksoisesti yli 2 vuotta Suomen ulkopuolella.

Jos sinulla on pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU), peruutamme oleskelulupasi, kun olet oleskellut yhtäjaksoisesti 2 vuotta Euroopan unionin alueen ulkopuolella tai olet oleskellut yhtäjaksoisesti 6 vuotta Suomen ulkopuolella.

Kysymme mielipidettäsi ennen luvan peruuttamista

Jos harkitsemme lupasi peruuttamista, kuulemme sinua ja Suomessa asuvaa perheenjäsentä aina ennen kuin teemme päätöksen luvan peruuttamisesta. Kuulemisessa annamme sinulle ja perheenjäsenellesi mahdollisuuden kertoa kirjallisesti mielipiteenne luvan peruuttamisesta.

 Voimme jättää kuulemisen kuitenkin tekemättä, jos 

 • olet ollut jo selkeästi pidempään kuin 2 vuotta yhtäjaksoisesti poissa Suomesta
 • meillä ei ole tietoa missä oleskelet ja et ole toimittanut meille viimeisimpiä yhteystietojasi
 • tietojemme mukaan siteesi Suomeen näyttävät katkenneen tai siteesi Suomeen ovat heikot. Tarkastamme tietoja esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, tulorekisteristä sekä Kansaneläkelaitoksen ja Rajavartiolaitoksen rekisteritiedoista.

Arvioimme tilanteesi tapauskohtaisesti, kun harkitsemme lupasi peruuttamista. Emme siis välttämättä peruuta oleskelulupaasi.

Jos peruutamme lupasi ja oleskelet päätöksenteon hetkellä Suomessa, sinut saatetaan karkottaa Suomesta. Jos sinut karkotetaan, sinut saatetaan määrätä maahantulokieltoon, joka voi koskea Suomea tai koko Schengen-aluetta.

Sinulla on aina oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Lue lisätietoa muutoksenhakemisesta.

Jos haluat, että lupaasi ei peruuteta

Toimi seuraavasti, jos et halua, että lupasi peruutetaan tilapäisen Suomen ulkopuolella asumisen vuoksi:

 • Täytä hakemus OLE_PER (pdf) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lähetä hakemus korkeintaan 2 vuoden sisällä siitä, kun olet muuttanut ulkomaille. 
 • Käännätä hakemuksesi liitteet tarvittaessa virallisella eli auktorisoidulla kääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lue käännättämistä koskevat ohjeet sivulta Tulkkaus, käännättäminen ja laillistaminen.
 • Maksa käsittelymaksu etukäteen ja lähetä hakemus Maahanmuuttovirastoon. Katso Maahanmuuttoviraston yhteystiedot

Perheenjäsenesi pitää tehdä oma hakemus ja maksaa siitä käsittelymaksu.

Hakemuksesi voidaan hyväksyä vain, jos Suomen ulkopuolella oleskelusi on tilapäistä ja se johtuu erityisestä tai poikkeuksellisesta syystä.

Kaikissa tapauksissa et voi pyytää, ettei oleskelulupaasi peruuteta

Et voi pyytää, ettei oleskelulupaasi peruuteta Suomen ulkopuolella oleskelun vuoksi, jos sinulla on jokin alla olevista luvista: 

 • opiskelijan tai tutkijan oleskelulupa
 • oleskelulupa työharjoittelua tai vapaaehtoistoimintaa varten
 • oleskelulupa työnhakua tai yritystoimintaa varten
 • kausityöntekijän oleskelulupa
 • oleskelulupa yrityksen sisäisen siirron perusteella (ICT-oleskelulupa)
 • Ison-Britannian ja Euroopan unionin välisen erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus eli niin sanottu brexit-lupa

Hakemuksesi arvioiminen

Lue tästä esimerkkejä tapauksista, joissa voimme hyväksyä hakemuksesi ja joissa emme välttämättä voi hyväksyä hakemustasi.

Voimme hyväksyä hakemuksesi esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Sinulla on määräaikainen työsopimus Suomen ulkopuolella. Olet lähettänyt hakemuksesi alle 2 vuotta sen jälkeen, kun Suomen ulkopuolella asumisesi on alkanut. Lisäksi olet ilmoittanut hakemuksessasi päivän, jolloin palaat Suomeen.
 • Olet palannut kotimaahasi suorittamaan loppuun keskeneräiset opintosi. Sinulla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Suomessa. Olet ilmoittanut hakemuksessasi tarkan päivän, jolloin palaat Suomeen. Lisäksi suomalainen työnantajasi on ilmoittanut, että palaat heille töihin heti kun palaat Suomeen. 

Jos hyväksymme hakemuksesi, ilmoitamme päivämäärän, jolloin sinun täytyy viimeistään palata Suomeen. Jos et palaa Suomeen viimeistään määräpäivänä, saatamme harkita lupasi peruuttamista.

Emme välttämättä hyväksy hakemustasi esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Olet työskennellyt Suomen ulkopuolella lähes 2 vuotta ja ilmoittanut hakemuksessa oleskelevasi Suomen ulkopuolella arviolta vielä seuraavan vuoden tai pari ja palaavasi sen jälkeen Suomeen työskentelemään työnantajalle, jonka kanssa sinulla on työsopimus.
  • Oleskelusi Suomen ulkopuolella kestää poikkeuksellisen pitkään ja hakemuksessa ei ole ilmoitettu tarkkaa paluupäivää, joten päätöksemme hakemukseesi on todennäköisesti kielteinen.
 • Olet töissä Suomen ulkopuolella, koska et ole löytänyt Suomesta töitä. Sinulla on vakinainen osoite Suomen ulkopuolella ja toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Olet ilmoittanut hakemuksessasi palaavasi Suomeen 2–3 vuoden päästä.
  • Et ole ilmoittanut hakemuksessasi tarkkaa paluupäivää ja oleskelusi Suomen ulkopuolella on vakinaista, joten päätöksemme hakemukseesi on todennäköisesti kielteinen.

Lisäksi hakemukseen ei koskaan suostuta, jos olet jättänyt sen myöhässä eli yli 2 vuotta sen jälkeen, kun Suomen ulkopuolella oleskelusi on alkanut.