Kansalaisuusilmoitus ulkomailla syntyneelle lapselle; isä tai ei-synnyttänyt äiti Suomen kansalainen

Hae tällä ilmoituksella Suomen kansalaisuutta lapselle, joka 1.6.2003 tai sen jälkeen on syntynyt ulkomailla avioliiton ulkopuolella suomalaiselle isälle tai ei-synnyttäneelle äidille. Isyyden tai ei-synnyttäneen äidin äitiyden tulee olla vahvistettu ulkomailla tai Suomessa ennen ilmoituksen jättämistä. Ilmoituksen voi tehdä lapsen huoltaja tai edunvalvoja.

 • Sähköisen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  8 kuukautta

 • Paperihakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  8 kuukautta

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  80 €

 • Paperihakemuksen hinta

  100 €

Tee näin

1

Varmista, että lapsi täyttää kansalaisuuden saamisen edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki ajantasaiset hakemusta koskevat liitteet. Käännätä ja laillista ne tarvittaessa.

3

Täytä hakemus.

4

Maksa sähköinen hakemus Enter Finland -palvelussa, paperinen palvelupisteessä.

5

Jos olet ulkomailla, mene Suomen edustustoon. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

6

Odota päätöstä, Maahanmuuttovirasto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä.

Edellytykset

Varmista, että lapsesi täyttää seuraavat edellytykset:

 • hän on syntynyt 1.6.2003 tai sen jälkeen
 • hän on syntynyt avioliiton ulkopuolella eivätkä vanhemmat ole avioituneet lapsen syntymän jälkeen tai hän on syntynyt rekisteröidyn parisuhteen ulkopuolella eivätkä vanhemmat ole rekisteröineet parisuhdettaan lapsen syntymän jälkeen
 • lapsen isä tai ei-synnyttänyt äiti on Suomen kansalainen tai oli eläessään Suomen kansalainen
 • isyys tai ei-synnyttäneen äidin äitiys on vahvistettu ulkomailla tai Suomessa ennen ilmoituksen jättämistä

Edellytysten tulee täyttyä silloin, kun jätät ilmoituksen.

Hakemuskohtaiset liitteet

 • Selvitys isän tai ei-synnyttäneen äidin Suomen kansalaisuudesta hakijan syntyessä
  • Esimerkiksi jäljennös voimassa olleesta Suomen passista ja oleskeluluvasta asuinvaltioon tai todistus asuinvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, josta ilmenee, ettei isä tai ei-synnyttänyt äiti ollut saanut asuinvaltion kansalaisuutta.
  • Lähtökohtaisesti selvitystä ei tarvita, jos:
   • Isä tai ei-synnyttänyt äiti ei ole asunut Suomen ulkopuolella tai on asunut vain Pohjoismaissa
   • Isä tai ei-synnyttänyt äiti on saanut hakemuksesta Suomen kansalaisuuden ja asunut Suomessa hakijan syntymään asti
   • Isä tai ei-synnyttänyt äiti on saanut toisen valtion kansalaisuuden 1.6.2003 tai sen jälkeen
 • Syntymätodistus, josta ilmenee vanhemmat ja syntymäpaikka, jos hakijaa ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään
 • Todistus hakijan kansalaisuudesta (esimerkiksi jäljennös voimassa olevasta passista tai muusta henkilötodistuksesta, josta ilmenee kansalaisuus), jos hakijaa ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään
 • Selvitys isyyden tai ei-synnyttäneen äidin äitiyden vahvistamisesta
 • Selvitys isän tai ei-synnyttäneen äidin huoltajuudesta, jos ilmoituksen tekijä on isä tai ei-synnyttänyt äiti
 • Edunvalvojamääräys, jos ilmoituksen tekijä on edunvalvoja

Kansalaisuusilmoitus ulkomailla syntyneelle lapselle (isä Suomen kansalainen), KAN_4

Täytä sähköinen hakemus