Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Muutoksenhaku eli päätöksestä valittaminen

Voit hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on saamasi päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle.

Kaikkiin Maahanmuuttoviraston päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätöksessäsi mainitaan, jos et voi valittaa.

Milloin päätös on lainvoimainen?

Jos et hae päätökseen muutosta, päätös tulee lainvoimaiseksi, kun valitusaika umpeutuu.

Päätös on lainvoimainen myös silloin, kun

  • et ole hakenut hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja valitusaika umpeutuu
  • korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa

Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeudet voivat joko hylätä valituksen tai kumota Maahanmuuttoviraston päätöksen. Jos oikeus kumoaa päätöksen, se lähettää asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Jos valitat päätöksestäsi, tiedusteluihin vastaa se taho, jossa asiaasi sillä hetkellä käsitellään, esim. hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus. Jos olet saanut päätöksen maasta poistamisesta ja haet täytäntöönpanon kieltoa, voit tarvitessasi kysyä neuvoa päätöksessä mainitulta hallinto-oikeudelta.

Suuri osa hallinto-oikeuden päätöksistä on maksullisia. Saat tietoa oikeudenkäyntimaksuista hallinto-oikeudesta.

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Jos hallinto-oikeus hylkää valituksen, voit jatkaa muutoksenhakua valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myöntää valitusluvan.