Hyppää sisältöön
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

Ison-Britannian kansalaisen hakemus pysyvästä oleskeluoikeudesta

Ison-Britannian ja EU:n välinen erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Samalla alkoi siirtymäkausi, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Hae erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta hakujakson aikana 1.10.2020 - 30.9.2021, jos olet oleskellut Suomessa Euroopan unionin oikeuden perusteella ennen siirtymäkauden päättymistä 31.12.2020 ja haluat jatkaa oleskelua Suomessa sen jälkeen.

Käytä tätä lomaketta, jos olet Ison-Britannian kansalainen ja haet erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta itsellesi tai lapsellesi, joka on Ison-Britannian kansalainen. Olet oleskellut Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi (5) vuotta, mutta sinulla ei ole todistusta unionin kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta.

 • Sähköisen hakemuksen hinta

  49 €

 • Paperihakemuksen hinta

  49 €

Jos haet erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta ja sinulle on jo myönnetty todistus unionin kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta, käytä siihen tarkoitettua erillistä lomaketta

Jos oleskeluoikeutesi unionin kansalaisena on rekisteröity Suomessa ja täytät alla luetellut pysyvän oleskeluoikeuden edellytykset, mutta oleskelet tilapäisesti ulkomailla, voit hakea erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta ulkomailla. Jätä hakemuksesi tällöin Suomen edustustoon tai ulkoisen palveluntarjoajan lupakeskukseen.

Varmista, että täytät seuraavat edellytykset:

Näin hakemuksesi käsittely etenee

Tee näin

1

Tutustu huolella migri.fi-sivustoon

 • Lue sivuilta erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden hakemisesta, sekä tarkat ohjeet asiointiin Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

2

Varmista, että täytät erosopimuksen mukaiset oleskeluoikeuden edellytykset.

3

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat ja ajantasaiset, hakemusta koskevat liitteet.

 • Hakemuksesi käsittely viivästyy, jos liitteitä puuttuu.
 • Listan liitteistä löydät tältä sivulta, sekä hakemuslomakkeesta.
 • Käännätä ja laillista liitteet tarvittaessa.

4

Täytä hakemus huolellisesti.

 • Täytä hakemus sähköisesti Enter Finland -palvelussa. Jos et pysty asioimaan sähköisesti, käytä paperihakemusta.
 • Hakemuksesi käsittely viivästyy, jos Maahanmuuttovirasto joutuu pyytämään sinua täydentämään hakemustasi.

5

Varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen, edustustoon tai ulkoisen palveluntarjoajan lupakeskukseen.

 • Varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen verkossa osoitteessa migri.vihta.com. Valitse palvelukategoriaksi EU-rekisteröinti ja palveluksi Brexit. Katso ohjeet ajan varaamiseen sivulta migri.fi/nain-varaat-ajan.
 • Jos olet hakenut erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta sähköisesti Enter Finland -palvelussa, sinun täytyy käydä tunnistautumassa palvelupisteessä.
 • Jos haet erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta paperihakemuksella, sinun täytyy jättää hakemus henkilökohtaisesti ja maksaa käsittelymaksu palvelupisteessä.
 • Jos asioit edustustossa tai ulkoisen palveluntarjoajan lupakeskuksessa, katso ohjeet ja varaa aika asioimiseen finlandabroad.fi-sivuilta. 
 • Ota mukaan kaikki liitteet.
 • Kaikkien hakijoiden on oltava paikalla hakemusta jätettäessä. Jos hakijana on alaikäinen lapsi, hänen huoltajansa on oltava paikalla hakemusta jätettäessä.  Jos lapsen toinen huoltaja ei ole paikalla hakemusta jätettäessä, toimita huoltajan kirjallinen suostumus lapsen Suomeen muutolle. Kirjallinen suostumus voi olla vapaamuotoinen.
 • Kaikkien yli 6-vuotiaiden hakijoiden pitää antaa käynnin yhteydessä sormenjäljet.

6

Kun päätöksesi on valmis, saat siitä tiedon.

 • Sinun ei tarvitse olla virastoon yhteydessä, kun hakemusta käsitellään.
 • Sinulta pyydetään lisäselvitystä tarvittaessa.

Liitteet

Liitteet on esitettävä hakemusta jätettäessä alkuperäisinä yhdessä virallisen kääntäjän tekemän suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen kanssa, ellei selvitys ole laadittu jollakin mainituista kielistä.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse käännättää EU-maan viranomaisen antamaa asiakirjaa, joka koskee syntymää, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta tai kuolemaa, jos liität asiakirjaan kyseiseltä viranomaiselta saamasi monikielisen vakiolomakkeen.

Laillista liitteet tarvittaessa.

Sinun täytyy osoittaa Suomessa oleskelusi perusteet viiden vuoden ajalta. Viiden vuoden oleskeluun voi sisältyä useita eri perusteita. Esitä selvitystä kaikista oleskelusi perusteista siten, että ne kattavat viiden vuoden ajanjakson. Toimita selvitys myös mahdolliselta työttömyys- tai työkyvyttömyysjaksolta. 

Oleskelun yhtäjaksoisuuteen eivät vaikuta tilapäiset poissaolot, jotka eivät ylitä yhteensä kuutta kuukautta vuodessa, pidemmät poissaolot asevelvollisuuden suorittamista varten tai yksi enintään kahdentoista peräkkäisen kuukauden poissaolo tärkeästä syystä, joka voi olla esimerkiksi; raskaus ja synnytys, vakava sairaus, opiskelu tai ammatillinen koulutus, siirto työtehtäviä varten toisen EU-valtion tai kolmannen maan alueelle.

 • Työntekijä
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
  • Lisäksi voit liittää hakemukseen esimerkiksi seuraavia liitteitä:
   • Työnantajan antama todistus työsuhteesta
   • Verotuspäätöksiä
   • Palkkalaskelmia 
   • Pankkitiliotteita
   • Selvitys eläkkeestä, jos olet jäänyt eläkkeelle. Tämä voi olla esimerkiksi eläkepäätös
 • Itsenäinen ammatinharjoittaja
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
  • Lisäksi voit liittää hakemukseen esimerkiksi seuraavia liitteitä:
   • Selvitys itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
   • Yrityksen kaupparekisteriote
   • Yrityksen valmistuneet tilinpäätökset 
   • Henkilökohtaiset verotuspäätökset 
   • Yrityksen asiakassopimuksia ja laskuja toimeksiannoista
   • Todistus voimassa olevasta YEL-vakuutuksesta
   • Pankkitiliotteita
   • Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä, jos olet ollut työkyvyttömänä viimeisen viiden vuoden aikana
   • Selvitys eläkkeestä, jos olet jäänyt eläkkeelle
 • Työtön
  • Jos työsuhteesi tai itsenäinen ammatinharjoittaminen on päättynyt, tai olet joutunut työkyvyttömäksi, liitä hakemukseen selvitykset siitä. 
   • Työnantajan selvitys työsuhteen päättymisen syystä
   • TE-toimiston todistus työnhausta, jos olet ollut työtön
   • Selvitys ammatinharjoittamisen päättymisen syystä, jos olit itsenäinen ammatinharjoittaja
   • Selvitys ammatillisesta koulutuksesta
   • Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä
 • Opiskelija
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
   Lisäksi voit liittää hakemukseen esimerkiksi seuraavia liitteitä:
   • Oppilaitoksen läsnäolotodistus
   • Opintorekisteriote
   • Tutkintotodistus, jos olet valmistunut
   • Vakuutus riittävistä varoista itseään ja perheenjäseniään varten
 • Henkilö, jolla riittävät varat
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
  • Selvitys riittävistä varoista itseäsi ja perheenjäseniäsi varten
   • Selvitys varoista voi olla esimerkiksi:
    • Selvitys säännöllisestä tulosta, kuten eläkkeestä, vuokratulosta tai sponsoritulosa
    • Selvitys omaisuudesta
    • Pankkitiliotteita
    • Muu selvitys varallisuudesta
 • Puoliso/avopuoliso/lapsi
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
  • Selvitys avoliitosta, esimerkiksi vuokrasopimus, talonkirjanote tai muu vastaava asiakirjaselvitys osoituksena vähintään kahden vuoden yhdessä asumisesta 
  • Asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan tai EU-maan todistus laillistettava), esimerkiksi avioliittotodistus, syntymätodistus tai muu vastaava asiakirja joka osoittaa perhesuhteen
  • Puolisoiden tai rekisteröityjen kumppanien osalta asiakirja, joka osoittaa, että perhesuhde tai rekisteröity parisuhde oli olemassa ennen siirtymäkauden päättymistä 31.12.2020.
 • Huollettavat vanhemmat ja yli 21 -vuotiaat lapset
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
  • Todistus huollettavuudesta. Tämä voi olla esimerkiksi selvitys taloudellisesta riippuvuudesta 
  • Asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan tai EU-maan todistus laillistettava)
 • Muu omainen
  • Kopio passista tai henkilökortista (alkuperäinen esitettävä)
  • Poliisin valokuvaohjeen mukainen passikuva tai valokuvaamon antama kuvan yksilöllinen kuvatunnus
  • Todistus huollettavuudesta. Tämä voi olla esimerkiksi selvitys taloudellisesta riippuvuudesta.
  • Asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan tai EU-maan todistus laillistettava)

Ison-Britannian kansalaisen erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus, Brexit_2

Täytä sähköinen hakemus