Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto voi antaa tilaisuuden DNA-tutkimukseen

Maahanmuuttovirasto voi varata hakijalle ja perheenkokoajalle tilaisuuden osallistua DNA-tutkimukseen, jos biologiseen sukulaisuuteen perustuvasta perhesiteestä ei muuten saada riittävää selvitystä.

DNA-tutkimus voidaan tehdä, jos sen avulla on mahdollista saada olennaista näyttöä perhesiteestä. DNA-tutkimus tehdään Maahanmuuttoviraston aloitteesta eikä oleskeluluvan hakija tai perheenkokoaja voi vaatia DNA-tutkimuksen tekemistä.

Maahanmuuttovirasto voi antaa tilaisuuden DNA-tutkimukseen, jos hakijan ja perheenkokoajan biologisesta sukulaisuudesta ei ole käytettävissä asiakirjoja tai niitä ei voida pitää luotettavina, eikä suullisella haastattelulla saada täyttä varmuutta biologisesta sukulaisuudesta.

Tutkimukseen vaaditaan hakijan suostumus

DNA-tutkimuksen maksaa Suomen valtio ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimus voidaan tehdä, jos tutkittava on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. Alaikäisen tutkittavan puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Jos tutkittava on täyttänyt 12 vuotta, DNA-tutkimuksen tekeminen edellyttää myös hänen itsensä suostumusta.

Yleensä DNA-näyte otetaan tikulla poskesta, mutta myös verinäytteen ottaminen on mahdollista.

DNA-tutkimustietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä olevan perhesiteen selvittämiseen.