Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Toimeentuloedellytys

Usein oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että toimeentulosi on turvattu. Turvattu toimeentulo tarkoittaa, että sinulla on riittävät varat elämiseen Suomessa.

Tarkista EU-kansalaisen rekisteröinnin ja perheenjäsenen oleskelukortin edellytykset.

Jos haet kansalaisuutta, lue toimeentulosta.

Toimeentuloedellytys erilaisten oleskelulupien kohdalla

Tarkista tarkemmat tiedot vaadittavasta toimeentulosta kunkin oleskeluluvan kohdalla:

Jos haet pitkään oleskelleen EU-oleskelulupaa, sinun on aina esitettävä selvitys toimeentulostasi Suomessa.

Turvattua toimeentuloa ei edellytetä, jos

 • saat oleskeluluvan yksilöllisestä inhimillisestä syystä tai ihmiskaupan uhrina.
 • olet Suomeen yksin alaikäisenä tulleen ja yksilöllisestä inhimillisestä syystä oleskeluluvan saaneen alaikäinen sisko tai veli ja vanhempanne ovat kuolleet tai kadonneet.
 • saat oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella (turvapaikka, toissijainen suojelu tai tilapäinen suojelu).
 • sinut on hyväksytty pakolaiskiintiöön.
 • olet Suomen kansalaisen perheenjäsen tai tämän alaikäinen, naimaton lapsi.
 • olet Suomen kansalaisen muu omainen.
 • olet entinen Suomen kansalainen tai hänen perheenjäsenensä.
 • olet syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläinen tai hänen perheenjäsenensä.
 • olet peräisin entisen Neuvostoliiton alueelta ja kuulut Inkerin siirtoväkeen tai olet palvellut Suomen armeijassa tai olet hänen perheenjäsenensä.
 • olet inkerinsuomalainen paluumuuttaja ja haet jatkolupaa tai pysyvää oleskelulupaa.
 • olet inkerinsuomalaisen paluumuuttajan puoliso tai alaikäinen lapsi ja haet jatkolupaa tai pysyvää oleskelulupaa ja olet hakenut ensimmäistä oleskelulupaa ennen 1.7.2016 perhesiteen perusteella tähän paluumuuttajaan.

Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenet

Turvattua toimeentuloa ei edellytetä:

 • Ennen 1.7.2016 turvapaikan saaneen tai pakolaiskiintiöön hyväksytyn perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa.
 • 1.7.2016 tai sen jälkeen turvapaikan saaneen perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa ja oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella jätetään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut turvapaikkapäätöksen tiedoksi.
 • 1.7.2016 tai sen jälkeen Suomeen pakolaiskiintiössä hyväksytyn perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen kuin perheenkokoaja on hyväksytty pakolaiskiintiöön ja oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella jätetään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut hyväksymispäätöksen tiedoksi.
 • Suomeen yksin tulleen alaikäisen, kansainvälistä suojelua saaneen ulkomailla olevalta siskolta tai veljeltä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
  • sisarukset ovat asuneet yhdessä
  • heidän vanhempansa eivät ole elossa tai vanhempien olinpaikka on tuntematon.

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu vaatii sitä.

Jos sinulta ei mielestäsi pitäisi edellyttää turvattua toimeentuloa, liitä oleskelulupahakemukseesi tarvittavat perusteet ja selvitykset.