Hyppää sisältöön

Oleskelulupien jälkivalvonta

Teemme myönnettyihin oleskelulupiin jälkivalvontaa. Jälkivalvonta tarkoittaa sitä, että selvitämme, täytätkö edelleen sinulle myönnetyn oleskeluluvan edellytykset.

Valitsemme vuosittain kohteet, joihin jälkivalvontaa kohdistetaan. Esimerkiksi vuonna 2021 teimme jälkivalvontaa jatkoluville, jotka olimme myöntäneet Suomen kansalaisen puolisoille tai osaratkaisua edellyttävän työnteon perusteella. Olemme tehneet jälkivalvontaa vuodesta 2017 lähtien.

Automaattinen jälkivalvonta

Teemme automaattista jälkivalvontaa, joka perustuu rekisteritarkastuksiin. Voimme tehdä rekisteritarkastuksia erilaisiin kansallisiin rekistereihin, kuten Kelan, Koski-tietovarannon (oph.fi) ja väestötietojärjestelmän rekisteriin (dvv.fi). Rekisteritarkastusten avulla voimme arvioida, ovatko oleskeluluvan myöntämisen edellytykset edelleen voimassa. 

Jos harkitsemme oleskeluluvan peruuttamista, arvioimme tilanteen tapauskohtaisesti ja harkinnan tekee Maahanmuuttoviraston virkailija. Kysymme aina sinulta ja Suomessa asuvalta perheenjäsentäsi mielipidettä ennen kuin teemme päätöksen luvan peruuttamisesta. Lisätietoa oleskeluluvan peruuttamisharkinnasta löydät sivulta Luvan peruuttaminen.

Opiskelijan oleskelulupien jälkivalvonta

Aloitimme syksyllä 2023 opiskelijoiden oleskelulupien jälkivalvonnan. Teemme jälkivalvontaa 1.6.2022 jälkeen myönnettyihin opiskelijan oleskelulupiin, jotka on myönnetty tutkinnon suorittamista varten. Jälkivalvonta painottuu opiskelijan oleskeluluvassa sen tärkeimpiin edellytyksiin. 

Katsomme esimerkiksi 

  • oletko aloittanut opintosi
  • etenevätkö opintosi ja
  • onko opinto-oikeutesi voimassa

Lisäksi sinun pitää täyttää edelleen muut luvan edellytykset.

Kansainvälisten opiskelijoiden keskittymistä opintoihin on helpotettu lakimuutoksen myötä vuonna 2022, ja opiskelijoille myönnetään nykyisin oleskelulupia koko opintojen ajalle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pääsääntöisesti opiskelijoiden ei tarvitse hakea jatkolupia, koska oleskeluluvat ovat usean vuoden mittaisia. Aikaisemmin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset on katsottu jatkolupahakemuksen yhteydessä.