Hyppää sisältöön

Oleskelulupien jälkivalvonta

Teemme myönnettyihin oleskelulupiin jälkivalvontaa. Jälkivalvonta tarkoittaa sitä, että selvitämme, täytätkö edelleen sinulle myönnetyn oleskeluluvan edellytykset. Oleskelulupien jälkivalvonnalla varmistetaan se, että oleskelulupia käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu: esimerkiksi opiskeluun, yrittämiseen, työskentelyyn ja perhe-elämän viettämiseen Suomessa.

Jälkivalvonnan kohteet voivat vaihtua vuosittain, ja osa kohteista on jatkuvia. Esimerkiksi vuonna 2021 teimme jälkivalvontaa jatkoluville, jotka olimme myöntäneet Suomen kansalaisen puolisoille tai osaratkaisua edellyttävän työnteon perusteella. 

Jos tietoomme tulee seikkoja, joiden perusteella oleskeluluvan edellytykset eivät ehkä ole enää olemassa, voimme harkita oleskeluluvan peruuttamista. Jos harkitsemme oleskeluluvan peruuttamista, arvioimme tilanteen tapauskohtaisesti ja harkinnan tekee Maahanmuuttoviraston virkailija. Kysymme aina sinulta ja Suomessa asuvalta perheenjäsentäsi mielipidettä ennen kuin teemme päätöksen luvan peruuttamisesta. Lisätietoa oleskeluluvan peruuttamisharkinnasta löydät sivulta Luvan peruuttaminen.

Mitä oleskelulupia valvotaan?

Olemme tehneet jälkivalvontaa vuodesta 2017 lähtien. Syksyllä 2023 aloimme hyödyntämään valvonnassa automaatiota. Tällä hetkellä valvomme automaattisesti opiskelijan ja startup-yrittäjän oleskelulupia. Myöhemmin tänä vuonna otamme valvontaan myös erityisasiantuntijan oleskeluluvat.

Kansainvälisten opiskelijoiden keskittymistä opintoihin on helpotettu lakimuutoksen myötä vuonna 2022, ja opiskelijoille myönnetään nykyisin oleskelulupia koko opintojen ajalle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pääsääntöisesti opiskelijoiden ei tarvitse hakea jatkolupia, koska oleskeluluvat ovat usean vuoden mittaisia. Aikaisemmin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset on katsottu jatkolupahakemuksen yhteydessä.

Jälkivalvonta mahdollistaa sen, että sijoittuminen suomalaisille työmarkkinoille ja oppilaitoksiin on kansainvälisille osaajille jatkossakin sujuvaa ja nopeaa, kun mahdollisiin väärinkäytöksiin voidaan puuttua nopeasti ja kohdennetusti.

Automaattinen jälkivalvonta

Teemme automaattista jälkivalvontaa, joka perustuu rekisteritarkastuksiin. Voimme tehdä rekisteritarkastuksia erilaisiin kansallisiin rekistereihin, kuten Kelan, Koski-tietovarannon (oph.fi) ja väestötietojärjestelmän rekisteriin (dvv.fi). Rekisteritarkastusten avulla voimme arvioida, ovatko oleskeluluvan myöntämisen edellytykset edelleen voimassa. 

Mitä automaattisessa jälkivalvonnassa tarkastellaan?

Oleskelulupien automaattinen jälkivalvonta keskittyy oleskelulupasi tärkeimpiin edellytyksiin. Tarkastelemme esimerkiksi

  • Oletko muuttanut Suomeen
  • Mistä saat toimeentulosi Suomessa oleskellessasi
  • Oletko syyllistynyt rikoksiin Suomessa
  • Jos opiskelet, etenevätkö opintosi ja onko opinto-oikeutesi voimassa

Lisäksi sinun pitää täyttää edelleen muut luvan edellytykset.