Hyppää sisältöön

Työnantajan velvollisuuksien laiminlyönti 

Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi työnantajana, TE-toimisto tai Maahanmuuttovirasto voi tehdä päätöksen, että yritykseesi palkkaamillesi työntekijöille ei myönnetä oleskelulupia. Lisäksi, jos pidät palveluksessasi ulkomaalaista, jolla ei ole oleskeluoikeutta tai oikeutta työntekoon, voit syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen. 

Seuraamusmaksu 

Jos työllistät laittomasti maassa oleskelevan henkilön, sinulle määrätään seuraamusmaksu. Maksu voi olla 1 000–30 000 euroa, ja maksun määrää Maahanmuuttovirasto. Seuraamusmaksu perustuu työsopimuslakiin. 

Joissain tapauksissa sinut voidaan työnantajana velvoittaa myös korvaamaan laittomasti maassa olleen työntekijän palauttamisesta aiheutuneet kulut. 

Ulkomaalaisrikkomus 

Voit syyllistyä ulkomaalaisrikkomukseen esimerkiksi silloin, jos 

  • tahallaan tai huolimattomuudesta pidät palveluksessasi ulkomaalaista, jolla ei ole oikeutta siihen ansiotyöhön, jota hän tekee. 
  • annat tahallaan tai törkeän huolimattomuuden takia viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja työntekijän työehdoista tai -tehtävistä.  

Pidättäytyminen työperusteisten oleskelulupien myöntämisestä 

Pidättäytyminen tarkoittaa sitä, että Maahanmuuttovirasto tai TE-toimisto voi tehdä erillisen päätöksen pidättäytymisestä, jolloin viranomainen ei myönnä oleskelulupia työnteon perusteella kyseisen työnantajan palvelukseen. Jos ulkomaalainen hakee oleskelulupaa työnteon perusteella ja työnantajalla on voimassa oleva päätös pidättäytymisestä, hakemukseen tehdään kielteinen päätös. Päätös pidättäytymisestä voidaan tehdä vähintään kolmen kuukaudeksi ja enintään vuodeksi. Työnantaja voi valittaa päätöksestä.  

Työnantaja, joka palkkaa työnteon perusteella oleskelulupaa hakevia 

Pidättäytymispäätös voidaan tehdä, jos olet antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja esimerkiksi noudatettavasta työehtosopimuksesta, kyvystäsi toimia työnantajana ja hoitaa työnantajan velvoitteita tai työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työsuhteen keskeisiä ehtoja ovat esimerkiksi 

  • se, mitkä ovat työntekijän pääasialliset työtehtävät 
  • palkan määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi 
  • noudatettava työaika ja 
  • ammattiala, jolla työ tehdään 

Päätös voidaan tehdä, jos antamiesi tietojen virheellisyys tai harhaanjohtavuus on merkittävää, etkä ole kehotuksesta huolimatta korjannut tietoja oikeiksi annetussa määräajassa. 

Päätös voidaan tehdä myös silloin, kun sinut on tuomittu työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta annettuasi tahallasi tai törkeästä huolimattomuudesta viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ulkomaalaisen työnteon ehdoista taikka työtehtävistä ja niiden asettamista vaatimuksista. Tuomion pitää olla lainvoimainen. 

Työnantaja, joka palkkaa kausityöntekijöitä 

Pidättäytymispäätös voidaan tehdä, jos olet laiminlyönyt vakavasti velvoitteitasi. Olet kausityönantaja saattanut syyllistyä velvoitteiden laiminlyöntiin esimerkiksi silloin, jos 

  • kausityön ehdot eivät ole sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia 
  • kausityöntekijällä ei ole kohtuullista elintasoa vastaava asianmukaista majoitus, jos työnantajan vastaa majoituksen järjestämisestä. 

Pidättäytymispäätös voidaan tehdä myös silloin, jos kausityöntekijän kausityöhön oikeuttava lupa on evätty työnantajasta johtuvasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että 

  • työnantajalle on määrätty seuraamuksia työnantajavelvoitteiden rikkomisen tai laittoman työnteon vuoksi tai 
  • työnantaja ei ole noudattanut lakiin tai työehtosopimukseen perustuvia sosiaaliturvaan, verotukseen, työntekijöiden oikeuksiin, työoloihin tai työehtoihin liittyviä velvoitteitaan 

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.