Valikko

Turvapaikkaa voi hakea vain Suomessa

Voit hakea turvapaikkaa Suomesta vain Suomen valtion alueella. Et voi hakea turvapaikkaa esimerkiksi lähettämällä kirjeen tai sähköpostia Maahanmuuttovirastoon. Turvapaikkaa ei voi hakea myöskään Suomen ulkomailla olevassa edustustossa.

Turvapaikan hakemista varten ei ole erillistä lomaketta, jonka voisit täyttää etukäteen. Turvapaikkaa haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona.

Turvapaikan hakeminen

1. Turvapaikanhakija saapuu Suomeen

ja ilmoittaa rajatarkastus- viranomaiselle tai poliisille, että haluaa hakea turvapaikkaa.

2. Rajatarkastus- viranomainen tai poliisi rekisteröi turvapaikanhakijan, kirjaa hakijan perustiedot sekä tallentaa hakijan sormenjäljet, allekirjoituksen ja valokuvan.

Lisäksi viranomainen tekee tarvittavat rekisteritarkistukset.

3. Turvapaikanhakija ohjataan vastaanottokeskukseen.

4. Maahanmuuttovirasto (Migri) kutsuu hakijan turvapaikkapuhutteluun.

5. Migri tekee päätöksen siitä, jatketaanko hakemuksen käsittelyä.

Jos toinen EU-jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä, hakemusta ei käsitellä Suomessa vaan turvapaikanhakija käännytetään vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

6. Migri antaa myönteisen tai kielteisen päätöksen.

Maahanmuuttovirasto tai poliisi antaa turvapaikanhakijalle tiedon päätöksestä.

7a. Kielteinen päätös:

Jos turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen, hänellä ei ole oikeutta oleskella Suomessa ja turvapaikanhakijan täytyy poistua Suomesta. Turvapaikanhakija voi halutessaan valittaa päätöksestä. Hän voi myös hakea vapaaehtoisen paluun tukea.

7b. Myönteinen päätös:

Turvapaikanhakija saa kansainvälistä suojelua eli turvapaikan tai toissijaisen suojeluaseman. Hän voi saada oleskeluluvan myös muulla perusteella. Samalla hän saa oleskelulupakortin.