Hyppää sisältöön
Turvapaikka Suomesta

Turvapaikkaa voi hakea vain Suomessa

Voit hakea turvapaikkaa Suomesta vain Suomen valtion alueella. Et voi hakea turvapaikkaa esimerkiksi lähettämällä kirjeen tai sähköpostia Maahanmuuttovirastoon. Turvapaikkaa ei voi hakea myöskään Suomen ulkomailla olevassa edustustossa.

Turvapaikan hakemista varten ei ole erillistä lomaketta, jonka voisit täyttää etukäteen. Turvapaikkaa haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona.

Löydät turvapaikanhakemiseen liittyviä videoita Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalta. Voit katsoa videot suomeksi, englanniksi, arabiaksi, dariksi, persiaksi, somaliksi, turkiksi ja venäjäksi.

Turvapaikan hakeminen: Aikuinen

1. Turvapaikanhakija saapuu Suomeen

ja ilmoittaa rajaviranomaiselle tai poliisille, että haluaa hakea turvapaikkaa.

2. Rajaviranomainen tai poliisi rekisteröi turvapaikanhakijan, kirjaa hakijan perustiedot sekä tallentaa hakijan sormenjäljet, allekirjoituksen ja valokuvan.

3. Turvapaikanhakija ohjataan vastaanottokeskukseen.

4. Maahanmuuttovirasto (Migri) tutkii, jatketaanko hakemuksen käsittelyä.

Jos toinen EU-jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä, hakemusta ei käsitellä Suomessa vaan turvapaikanhakija käännytetään vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

5. Migri kutsuu hakijan turvapaikkapuhutteluun.

6. Migri antaa myönteisen tai kielteisen päätöksen.

Migri tai poliisi antaa turvapaikanhakijalle tiedon päätöksestä.

7a. Myönteinen päätös:

Turvapaikanhakija saa kansainvälistä suojelua eli turvapaikan tai toissijaisen suojeluaseman. Hän voi saada oleskeluluvan myös muulla perusteella. Hakija muuttaa kuntaan.

7b. Kielteinen päätös:

Turvapaikanhakijan täytyy poistua Suomesta. Turvapaikanhakija voi hakea vapaaehtoisen paluun tukea. Hän voi myös halutessaan valittaa päätöksestä.

Turvapaikan hakeminen: Ilman huoltajaa oleva lapsi

1. Turvapaikanhakija saapuu Suomeen

ja ilmoittaa rajatarkastus- viranomaiselle tai poliisille, että haluaa hakea turvapaikkaa.

2. Rajaviranomainen tai poliisi rekisteröi turvapaikanhakijan, kirjaa hakijan perustiedot ja ottaa hakijasta valokuvan.

Sormenjäljet tallennetaan yli 6-vuotiaalta hakijalta. Lisäksi hakemukseen liitetään allekirjoitus hakijan iästä riippuen.

3. Turvapaikanhakija ohjataan vastaanottokeskukseen.

4. Käräjäoikeus määrää lapselle edustajan.

5. Maahanmuuttovirasto (Migri) tutkii, jatketaanko hakemuksen käsittelyä.

Jos toinen EU-jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä, hakemusta ei käsitellä Suomessa vaan turvapaikanhakija käännytetään vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

6. Migri pyytää vastaanotto- keskuksen sosiaalityöntekijältä lausunnon lapsen edusta.

7. Migri kutsuu hakijan ja hakijan edustajan turvapaikka- puhutteluun.

8. Migri jäljittää lapsen huoltajia, jos se on lapsen edun mukaista.

9. Migri voi selvittää ikätutkimuksella hakijan ikää, jos se on tarpeen.

10. Migri antaa myönteisen tai kielteisen päätöksen.

Migri tai poliisi antaa turvapaikanhakijalle tiedon päätöksestä.

10a. Myönteinen päätös:

Turvapaikanhakija saa kansainvälistä suojelua eli turvapaikan tai toissijaisen suojeluaseman. Hän voi saada oleskeluluvan myös muulla perusteella. Hakija muuttaa kuntaan.

10b. Kielteinen päätös:

Turvapaikanhakijan täytyy poistua Suomesta. Ennen kuin alaikäinen turvapaikanhakija palautetaan, poliisi varmistaa, että hänet otetaan asianmukaisesti ja turvallisesti vastaan kotimaassa. Turvapaikanhakija voi hakea vapaaehtoisen paluun tukea. Hän voi myös halutessaan valittaa päätöksestä.