Hyppää sisältöön

Hallintokantelu Maahanmuuttovirastolle

Voit tehdä Maahanmuuttovirastolle hallintokantelun, jos epäilet, että viraston virkamies on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Voit kannella Maahanmuuttovirastolle vain Maahanmuuttoviraston virkamiehen toiminnasta.

Jos kantelusi koskee Maahanmuuttoviraston ylimpiä virkamiehiä tai koko Maahanmuuttoviraston toimintaa, voit tehdä kantelun sisäministeriölle. Maahanmuuttovirastolle tulleet kantelut näitä koskien siirrämme ministeriöön. Vastaanottokeskusten virkamiesten toiminnasta voit kannella vastaanottokeskuksen johtajalle.

Voit kannella myös ylimmille laillisuusvalvojille, joita ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Miten kantelu tehdään?

Kantelu on vapaamuotoinen, ja sen voi tehdä kuka tahansa.

  • Jos et ole asianosainen kantelun kohteena olevassa asiassa, sinulle ei voida luovuttaa salassa pidettäviä tietoja kantelusi perusteella.

Voit käyttää erillistä hallintokantelulomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen kirjelmän. Kirjelmässä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • nimesi ja yhteystietosi
  • viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava, jonka menettelyä arvostelet
  • mitä tapahtui ja milloin?
  • perustelut, miksi virkamies on menetellyt mielestäsi lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Voit lähettää kantelukirjelmän tai lomakkeen postitse tai sähköpostitse. Voit tehdä kantelun suullisesti vain poikkeuksellisesti, jos et voi tehdä kantelua kirjallisesti esimerkiksi terveydellisestä syystä. Valmistaudu silloin kertomaan suullisesti yllä mainitut vähimmäistiedot.

Pyydämme sinua täydentämään kanteluasi, jos se on tarpeen riittävien tietojen saamiseksi asian käsittelyä varten.

Kantelun tutkiminen on maksutonta.

Kantelulla ei voi hakea muutosta päätökseen

Kantelu ei ole koskaan keino hakea muutosta oleskelulupa-, turvapaikka- tai kansalaisuuspäätökseen. Maahanmuuttovirasto ei voi kantelun perusteella muuttaa tai kumota jo tehtyjä päätöksiä.

Oleskelulupa-, turvapaikka- tai kansalaisuuspäätökseen voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemisestä on päätöksen liitteenä.

Kantelun tutkinta

Hallintokantelun käsittelyssä noudatetaan hallintolakia soveltuvin osin. Kantelun kohteena olevalta virkamieheltä pyydetään tarvittaessa selvitys. Sinulta voidaan kantelijana pyytää tämän jälkeen vielä vastine. Nimettömiä kanteluita ei tutkita ilman erityistä syytä.

Maahanmuuttovirasto vastaa sinulle kirjallisesti. Lisäksi vastaus annetaan kantelun kohteena olleelle virkamiehelle. Kanteluratkaisusta ei voi valittaa.

Kantelun johdosta Maahanmuuttovirasto voi muuttaa menettelytapojaan tai antaa uusia ohjeita tai määräyksiä.

Jos Maahanmuuttovirasto toteaa, että virkamies on menetellyt asiassa moitittavasti, virasto voi antaa hänelle esimerkiksi huomautuksen tai varoituksen. Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, Maahanmuuttovirasto siirtää asian tutkinnan poliisille.