Hyppää sisältöön

Hallintokantelu Maahanmuuttovirastolle

Voit tehdä Maahanmuuttovirastolle hallintokantelun, jos epäilet, että

  • viraston virkahenkilö
  • vastaanottokeskus tai sen työntekijä
  • säilöönottoyksikkö tai sen työntekijä
  • ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tai sen työntekijä

on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Jos kantelusi koskee Maahanmuuttoviraston ylimpiä virkahenkilöitä tai koko Maahanmuuttoviraston toimintaa, voit tehdä kantelun sisäministeriölle. Maahanmuuttovirastolle tulleet kantelut näitä koskien siirrämme ministeriöön. 

Voit kannella myös ylimmille laillisuusvalvojille, joita ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Miten kantelu tehdään?

Kantelu on vapaamuotoinen, ja sen voi tehdä kuka tahansa.

  • Jos kantelu koskee asiaa, jossa et ole asianosainen, sinulle ei voida luovuttaa salassa pidettäviä tietoja kantelusi perusteella.

Voit käyttää erillistä hallintokantelulomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen kirjelmän. Kirjelmässä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • nimesi ja yhteystietosi
  • viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava, jonka menettelyä arvostelet
  • mitä tapahtui ja milloin?
  • perustelut, miksi virkamies on menetellyt mielestäsi lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Voit lähettää kirjeen tai lomakkeen postitse tai sähköpostitse. Voit toimittaa kantelun myös vastaanottokeskukseen, säilöönottoyksikköön tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, jolloin kantelu välitetään edelleen Maahanmuuttovirastoon.

Voit tehdä kantelun suullisesti vain poikkeuksellisesti, jos et voi tehdä kantelua kirjallisesti esimerkiksi terveydellisestä syystä. Valmistaudu silloin kertomaan suullisesti samat tiedot, mitä sinun tulisi kertoa kirjeessä.

Pyydämme sinua täydentämään kanteluasi, jos se on tarpeen riittävien tietojen saamiseksi asian käsittelyä varten.

Kantelun tutkiminen on maksutonta.

Kantelulla ei voi hakea muutosta päätökseen

Kantelu ei ole koskaan keino hakea muutosta oleskelulupa-, turvapaikka- tai kansalaisuuspäätökseen. Maahanmuuttovirasto ei voi kantelun perusteella muuttaa tai kumota jo tehtyjä päätöksiä.

Oleskelulupa-, turvapaikka- tai kansalaisuuspäätökseen voit hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemisestä on päätöksen liitteenä.

Kantelun tutkinta

Hallintokantelun käsittelyssä noudatetaan hallintolakia soveltuvin osin. Kantelun kohteena olevalta virkahenkilöltä pyydetään tarvittaessa selvitys.  Jos et ole antanut kantelussa nimeäsi, sitä ei tutkita ilman erityistä syytä.

Maahanmuuttovirasto vastaa sinulle kirjallisesti. Lisäksi vastaus annetaan kantelun kohteena olleelle virkahenkilölle. Kanteluratkaisusta ei voi valittaa.

Kantelun seurauksena Maahanmuuttovirasto voi muuttaa menettelytapojaan tai antaa uusia ohjeita tai määräyksiä.

Jos Maahanmuuttovirasto toteaa, että virkahenkilö on menetellyt asiassa moitittavasti, virasto voi antaa hänelle esimerkiksi huomautuksen tai varoituksen. Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, Maahanmuuttovirasto siirtää asian tutkinnan poliisille.