Hyppää sisältöön

Hallintokantelu Maahanmuuttovirastolle

Voit tehdä Maahanmuuttovirastolle hallintokantelun, jos epäilet, että

 • Maahanmuuttoviraston virkahenkilö
 • vastaanottokeskus tai sen työntekijä
 • säilöönottoyksikkö tai sen työntekijä
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tai sen työntekijä

on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Ennen kuin teet hallintokantelun, voit ensin ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen virkahenkilöön, vastaanottokeskukseen, säilöönottoyksikköön tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Näin asiasi voi selvitä ja korjaantua nopeammin.

Jos kantelusi koskee Maahanmuuttoviraston ylimpiä virkahenkilöitä tai koko Maahanmuuttoviraston toimintaa, voit tehdä kantelun sisäministeriölle (intermin.fi). Siirrämme Maahanmuuttovirastolle tulleet ylimpiä virkahenkilöitä tai koko viraston toimintaa koskevat kantelut sisäministeriöön. 

Voit kannella myös ylimmille laillisuusvalvojille, joita ovat eduskunnan oikeusasiamies (oikeusasiamies.fi) ja valtioneuvoston oikeuskansleri (okv.fi).

Miten kantelu tehdään?

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa.

Kantelu on vapaamuotoinen. Suosittelemme, että käytät hallintokantelulomaketta: Hallintokantelu Maahanmuuttovirastolle (pdf).

Jos et voi käyttää lomaketta, voit kirjoittaa vapaamuotoisen kirjelmän. Kerro kirjelmässä, että haluat tehdä hallintokantelun.

Hallintokantelun pitää sisältää seuraavat tiedot:

 • nimesi ja yhteystietosi
 • kenen menettelyä arvostelet
 • kuvaus siitä, mitä tapahtui ja tapahtuneen ajankohta ja
 • perustelut, miksi ja miten asiassa on mielestäsi menetelty lainvastaisesti tai jätetty velvollisuus täyttämättä.
 • Voit lähettää kirjeen tai lomakkeen postitse tai sähköpostitse. Voit toimittaa kantelun myös vastaanottokeskukseen, säilöönottoyksikköön tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, jolloin kantelu välitetään edelleen Maahanmuuttovirastoon.

Voit lähettää lomakkeen tai kirjeen postitse tai sähköpostitse. Jos lähetät kantelun sähköpostitse, käytä salattua sähköpostia. Katso yhteystiedot ja ohjeet sivulta Yhteystiedot. Voit toimittaa kantelun myös vastaanottokeskukseen, säilöönottoyksikköön tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, josta kantelu välitetään Maahanmuuttovirastoon.

Voit tehdä kantelun suullisesti vain poikkeuksellisesti, jos et voi tehdä kantelua kirjallisesti esimerkiksi terveydellisestä syystä. Valmistaudu silloin kertomaan suullisesti samat tiedot, mitä sinun tulisi kertoa kirjeessä.

Pyydämme sinua täydentämään kanteluasi, jos se on tarpeen riittävien tietojen saamiseksi asian käsittelyä varten.

Kantelun tutkiminen on maksutonta.

Kantelun kieli

Voit tehdä kantelun suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ratkaisu annetaan aina suomeksi tai ruotsiksi.

Valtakirja

Jos kantelet toisen henkilön puolesta ja kantelussa käsitellään kyseistä henkilöä koskevia salassa pidettäviä tietoja, sinulla pitää olla valtakirja henkilöltä, jonka puolesta kantelet. Jos lähetät valtakirjan sähköpostitse, käytä salattua sähköpostia. Katso yhteystiedot ja ohjeet sivulta Yhteystiedot.

Valtakirjaa ei tarvita, jos kantelusi koskee yleisesti Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskuksen, säilöönottoyksikön tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa.

Kantelulla ei voi hakea muutosta päätökseen

Kantelu ei ole koskaan keino hakea muutosta oleskelulupa-, turvapaikka- tai kansalaisuuspäätökseen. Maahanmuuttovirasto ei voi kantelun perusteella muuttaa tai kumota jo tehtyjä päätöksiä.

Voit hakea muutosta oleskelulupa-, turvapaikka- tai kansalaisuuspäätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemiseen on päätöksen liitteenä. Lue lisää sivulta Muutoksenhaku eli päätöksestä valittaminen.

Kantelun tutkinta

Hallintokantelun käsittelyssä noudatetaan hallintolakia soveltuvin osin. Kantelun kohteena olevalta virkahenkilöltä, vastaanottokeskukselta, säilöönottoyksiköltä tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmältä pyydetään tarvittaessa selvitys. Kanteluasi ei tutkita ilman erityistä syytä, jos

 • et ole antanut kantelussa nimeäsi,
 • kantelu on niin puutteellinen tai epäselvä, että siitä ei ilmene, mistä on kyse tai
 • kantelu koskee yli 2 vuotta vanhaa asiaa.

Maahanmuuttovirasto vastaa sinulle kirjallisesti. Lisäksi vastaus annetaan kantelun kohteena olleelle virkahenkilölle. Jos kantelun kohteena on vastaanottokeskus, säilöönottoyksikkö tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, annetaan vastaus kyseisen tahon johtajalle. Kanteluratkaisusta ei voi valittaa.

Kantelun seurauksena Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskus, säilöönottoyksikkö tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voi muuttaa menettelytapojaan tai antaa uusia ohjeita tai määräyksiä.

Jos Maahanmuuttovirasto toteaa, että virkahenkilö on menetellyt asiassa moitittavasti, virasto voi antaa hänelle esimerkiksi huomautuksen tai varoituksen. Jos asiassa on syytä epäillä rikosta, Maahanmuuttovirasto tekee tutkintapyynnön poliisille.