Valikko

Kiintiöpakolaisten valinta

1

Suomen eduskunta päättää, montako kiintiöpakolaista Suomeen otetaan vuosittain.

2

Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö valmistelevat esityksen valtioneuvostolle siitä, mitä kansalaisuuksia ja miltä alueilta kiintiöpakolaisia valitaan Suomeen. Hallitus päättää kiintiön alueellisesta kohdentamisesta.

3

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR määrittää, ketkä tarvitsevat eniten apua. He ehdottavat vain pientä osaa näistä pakolaisista kiintiöpakolaisiksi eri maihin. UNHCR lähettää Suomelle ehdotettujen pakolaisten asiakirjat Maahanmuuttovirastoon.

4

Maahanmuuttovirasto vastaa kiintiöpakolaisten valinnasta. Kiintiöpakolaisten valintaan osallistuvat myös kuntien edustajat ja/tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) edustajat sekä suojelupoliisi.

5

Viranomaiset matkustavat maahan, jossa UNHCR:n ehdottamat pakolaiset oleskelevat. He haastattelevat pakolaiset. Erittäin kiireellisten hätätapausten valintoja voidaan tehdä ilman haastattelua UNHCR:n asiakirjojen perusteella.

6

Maahanmuuttovirasto päättää haastattelujen ja asiakirjojen perusteella, ketkä valitaan Suomen pakolaiskiintiöön. Virasto myöntää heille pakolaisaseman ja oleskeluluvan Suomeen.

7

Maahanmuuttovirasto sijoittaa pakolaiset kuntiin yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

8

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM järjestää Maahanmuuttoviraston pyynnöstä kiintiöön valittujen ihmisten matkan Suomeen.

9

Kunnat vastaanottavat pakolaiset, ja elämä Suomessa voi alkaa.