Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisten valinta

1

Suomen eduskunta päättää montako kiintiöpakolaista Suomeen otetaan vuosittain.

2

Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö valmistelevat esityksen valtioneuvostolle siitä, mitä kansalaisuuksia ja miltä alueilta kiintiöpakolaisia valitaan Suomeen. Kiintiön alueellisesta kohdentamisesta päättää oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä.

3

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR määrittää, ketkä tarvitsevat eniten apua. He ehdottavat vain pientä osaa näistä pakolaisista kiintiöpakolaisiksi eri maihin. UNHCR lähettää Suomelle ehdotettujen pakolaisten asiakirjat Maahanmuuttovirastoon.

4

Maahanmuuttovirasto vastaa kiintiöpakolaisten valinnasta. Kiintiöpakolaisten valintaan osallistuvat myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY), hyvinvointialueiden ja/tai kuntien edustajat sekä suojelupoliisi.

5

Pääsääntöisesti viranomaiset matkustavat maahan, jossa UNHCR:n ehdottamat pakolaiset oleskelevat. He haastattelevat pakolaiset. Hätätapaukset valitaan aina UNHCR:n esittämien asiakirjojen perusteella ilman haastatteluja asian kiireellisyyden vuoksi.

6

Maahanmuuttovirasto päättää asiakirjojen ja haastattelujen perusteella, ketkä valitaan Suomen pakolaiskiintiöön. Virasto myöntää heille pakolaisaseman ja oleskeluluvan Suomeen.

7

Maahanmuuttovirasto sijoittaa pakolaiset kuntiin yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

8

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM järjestää Maahanmuuttoviraston pyynnöstä kiintiöön valittujen pakolaisten matkan Suomeen. SPR sopii kuntien kanssa saapumiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja ottaa lentokentällä Suomeen saapuvat kiintiöpakolaiset vastaan.

9

Kunnat vastaanottavat pakolaiset, ja elämä Suomessa voi alkaa.