Hyppää sisältöön

برگشتن داوطلبانه به کشورخودتان

 آیا دوست دارید داوطلبانه به کشورتان برگردید؟ در صفحات این راهنمای بروشور شما اطلاعاتی را میابید که در باره برگشتن داوطلبانه به کشورتان است و همچنین در باره چگونگی روش درخواست کمک پشتیبانی دهنده برای برگشتن به کشورتان میباشد. شما همچنین میتوانید این بروشور حاوی اطلاعات را به زبانهای عربی، دری، فارسی، کردی سورانی، سومالی، ترکی و روسی داشته باشید.

در حال حاضر عودت را نمی توان بە کشورهای ذیل ترتیب داد: اریترە، یمن، سوریە، تایوان و افغانستان. اگر شما میخواهید به این کشورها برگردید، با اداره مهاجرت تماس بگیرید. شما با ارتباط تلفنی یا فرستادن پیامک واتس آپ به شماره ۰۵۰۴۱۳۸۶۲۵ (0504138625) و یا فرستادن ایمیل به آدرس ایمیل return@migri.fi این کار را میتوانید انجام دهید.

درخواست کمک پشتیبانی دهنده برای برگشتن داوطلبانه

آیا شما مشتری کمپ مرکز پذیرش مهاجران هستید و اسم شما در آنجا ثبت شده است؟

با کارمندان کمپ مرکز پذیرش مهاجران تماس بگیرید. از آنها همه اطلاعات لازم در مورد انجام پروسه برگشتن داوطلبانه را دریافت خواهید کرد. کمپ مرکز پذیرش مهاجران میتواند کمک پشتیبانی دهنده را برای شما قبول کند اگر شما درخواست پناهندگی تان را کنسل کنید یا به درخواست پناهندگی تان جواب و تصمیم منفی را بدهند. دادن پذیرش کمک پشتیبانی دهنده در آن صورت ممکن است که شما داوطلبانه بخواهید از فنلاند بروید. شما باید همه درخواستهای موجود مربوط به پناهندگی (turvapaikka)، اجازه اقامت (oleskelulupa)، یا پاسپورت پناهندگی (muukalaispassi) را کنسل کنید.

آیا پس از اینکه خدمات رسانی کمپ مرکز پذیرش مهاجران مربوط به شما پایان یافته است شما بدون داشتن اجازه اقامت در فنلاند زندگی کرده اید؟

اداره مهاجرت راهنمایی ها و کمکهای لازم در باره درخواست برگشت داوطلبانه به کشورتان را به شما میدهد. شما با ارتباط تلفنی یا فرستادن پیامک واتس آپ به شماره ۰۵۰۴۱۳۸۶۲۵ (0504138625) و یا فرستادن ایمیل به آدرس ایمیل return@migri.fi این کار را میتوانید انجام دهید. اداره مهاجرت میتواند کمک پشتیبانی دهنده را به شما بدهد اگر شما درخواست حفاظت بین المللی را کرده باشید و در فنلاند بدون داشتن اجازه اقامت زندگی کرده باشید وقتیکه خدمات رسانی کمپ مرکز پذیرش مهاجران مربوط به شما پایان یافته باشد.

کمک پشتیبانی دهنده میتواند در مورد قربانیان قاچاق انسان نیز قبول شود. دادن پذیرش کمک پشتیبانی دهنده در آن صورت ممکن است که شما داوطلبانه بخواهید از فنلاند بروید. شما باید همه درخواستهای موجود مربوط به پناهندگی (turvapaikka)، اجازه اقامت (oleskelulupa)، یا پاسپورت پناهندگی (muukalaispassi) را کنسل کنید.

چه کمک پشتیبانی دهنده ای را میتوانید دریافت کنید؟

کمک پشتیبانی دهنده برای کسی که دوست دارد داوطلبانه به کشورش برگردد شامل موارد زیر است:

- پرداخت  بلیط مسافرتی و هزینه نقل و انتقال
- کمک برای وفقیابی دوباره بعد از ورود شما به کشورتان

کمک پشتیبانی دهنده میتواند کمک مالی نقدی یا کمک مالی غیر نقدی باشد. کمک مالی غیر نقدی به معنای خدمات رسانی یا کمک رسانی ابزاری میباشد مانند:

- در تاسیس کردن کمپانی خودتان
- در نامنویسی آموزشی
- دراجاره کردن محل سکونت
- درمخارج مراقبتهای بهداشتی درمانی

کمک مالی غیرنقدی به تناسب با نیازها و امکانات شما برنامه ریزی شده است.
کمک هزینه نقدی بستگی به این دارد که به کدام کشور بر میگردید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این صفحه اینترنتی بروید: Vapaaehtoisen paluun avustukset maittain

چگونه درخواست شما حل وفصل میشود؟

کمپ مرکز پذیرش مهاجران یا اداره مهاجرت درخواست شما را رسیدگی میکند. ما تصمیم گیری را با درنظر گرفتن کلی موقعیت زندگی شما میگیریم. ما مواردی از قبیل وضعیت خانوادگی و سلامتی شما را نیز در نظر میگیریم.

مرکز پذیرش مهاجران یا اداره مهاجرت به کمک ارتباط با پلیس مطمئن میشود که آیا  آیا شما میتوانید داوطلبانه به کشورتان برگردید یا اینکه نمیتوانید برگردید. اگر پلیس هنوز مرحله اجرایی اخراج شما از فنلاند را شروع نکرده باشد و در مرحله برگشت داوطلبانه شما موانع دیگری نباشد، آنگاه تصمیم به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) فرستاده میشود. سپس سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) برنامه ریزی برگشتن داوطلبانه شما را آماده میکند.

برگشتن به سرزمین مادری

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) مشاورت برگشتن شما را در چندین زبان و لسان مختلف به شما میدهد و برای شما بلیط سفر به کشورتان را رزرو میکند. در صورت نداشتن پاسپورت به شما کمک میشود تا مدرک جواز سفر را از سفارت کشورتان بگیرید. اگر از نظر سلامتی مشکلی دارید، در برنامه برگشتن شما نیز به آن توجه میشود. 

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در فنلاند برای شما امکانات زیر را برنامه ریزی میکند:

- مدرک جواز سفر
- بلیط سفر
- مدارکی که به دفاتر مقامات اداری فنلاند داده شده اند
- مشخصات تماس افرادی که در کشورتان از آنها کمکهای حمایت کننده را خواهید گرفت

اگر کمک مالی نقدی یا کمک مالی غیر نقدی شما قبول شود بهنگام خروج از فنلاند به شما مبلغ نقدی ۲۰۰ یورو پرداخت میشود. چنانچه شما فرزند داشته باشید به هر فرزند مبلغ نقدی ۱۰۰ یورو پرداخت میشود. 

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این صفحه اینترنتی مراجعه کنید:

www.paluuinfo.fi

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta

فرم های درخواست برگشتن داوطلبانه و رضایتنامه

به فنلاندی و انگلیسی Hakemuslomake (fi, en)
به فنلاندی Suostumuslomake (IOM) (fi)
به انگلیسی Suostumuslomake (IOM) (en)
به عربی Suostumuslomake (IOM) (ar)