Kausityö

Kuka tarvitsee kausityöluvan?

Kausityöhön Suomeen tulevan on hankittava sitä varten lupa. Kausityöhön oikeuttavia lupia on kolmenlaisia. 

 • Kausityöviisumin tarvitsee viisumivelvollisen maan kansalainen, jonka kausityö kestää enintään 90 päivää. Kausityöviisumit käsittelee ja ratkaisee Suomen edustusto.
 • Kausityötodistuksen tarvitsee viisumivapaan maan kansalainen, jonka kausityö kestää enintään 90 päivää. Todistuspyynnön ratkaisee Maahanmuuttovirasto.
 • Kausityöoleskeluluvan tarvitsee henkilö, joka tulee töihin Suomeen 3-9 kuukaudeksi. Oleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta. Jos kausityön kesto on 6-9 kuukautta, TE-toimisto antaa ensin osapäätöksen.

Miten haen kausityölupaa?

Hae kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa verkossa Enter Finland -verkkopalvelussa. Se on nopein ja edullisin tapa hakea.

Jos et voi käyttää verkkopalveluita ja kausityön kesto on korkeintaan 90 päivää,

 • lähetä kausityötodistuspyyntö liitteineen sähköpostitse tai kirjeitse Maahanmuuttovirastoon.

Jos et voi käyttää verkkopalveluita ja kausityön kesto on 3-9 kuukautta,

 • laita hakemus kausityöoleskeluluvasta vireille Suomen edustustossa ulkomailla. Tätä hakemusta et voi lähettää kirjeitse tai sähköpostitse.
 • Jos kyseessä on kausityöhön oikeuttavan luvan uusiminen, voit hakea lupaa myös Suomessa jättämällä hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteellä.

Kausityöviisumia voit hakea ainoastaan Suomen edustustossa ulkomailla.

Voiko kausityöntekijällä olla monta työnantajaa?

Kyllä voi. Esimerkiksi marjatiloilla työskentelevät voivat tehdä työsopimuksen usean eri yrityksen kanssa jo ennen töiden aloittamista.

Jos aiot tehdä töitä usealle työnantajalle, anna hakemusvaiheessa tiedot ja liitteet jokaisesta työnantajasta. Voit täydentää hakemustasi niin kauan kun se on käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa. 

Hae uutta kausityötodistusta, jos kausityö ajoittuu selvästi eri aikajaksoille. Jos työsopimukset ajoittuvat esimerkiksi touko-kesäkuulle ja syys-lokakuulle, tee kummastakin työjaksosta omat kausityötodistushakemukset. 

Muistathan kuitenkin tarkistaa, että sinulla on vielä viisumivapaata oleskeluaikaa jäljellä. Jos työskentelet sen jälkeen, kun viisumivapaa aikasi on päättynyt, sinä ja työnantajasi syyllistytte ulkomaalaisrikkomukseen.

Onko työnantajan maksettava työehtosopimuksen (tes) mukainen vähimmäispalkka?

Suomeen saapuvan kausityöntekijän toimeentulon pitää olla turvattu ansiotyöllä ja palkkasi on oltava vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota työsuhteeseesi sovelletaan. 

Työnantajan pitää taata työntekijälle työtunteja niin paljon, että työehtosopimuksen edellyttämä tuntipalkka kerrottuna työtuntien määrällä on vähintään 1 252 euroa kuukaudessa.

Mitä tietoja hakemukseen tarvitaan työnantajalta?

Työnantajan täytyy aina täyttää kausityötä koskevaan hakemukseen lomake TY6_plus. Lomakkeessa kysytään perustiedot työnantajasta, työntekijästä ja työehdoista.

Lomake löytyy myös Enter Finland -palvelusta. Myös työnantajan kannattaa käyttää Enter Finlandia. Kausityötodistusasioissa palvelu ei ole vielä työnantajien käytössä. 

Mitä liitteitä minun on liitettävä hakemukseen, kun haen kausityötodistusta?

Tarvitset hakemukseen

 • värikopion passin henkilötietosivusta ja kaikista muista sivuista, joilla on merkintöjä
 • työnantajan täyttämän TY6_plus -lomakkeen
 • kopion käsittelymaksun maksukuitista

Jos aiot tehdä töitä usealle työnantajalle, tiedot ja liitteet pitää toimittaa jokaisesta työnantajasta. Voit täydentää hakemustasi niin kauan kun se on käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa. 

Mitä tarkoittaa, että hakijalla on oltava asianmukainen majoitus?

Asumisolosuhteiden tulee täyttää Suomessa yleisesti tunnustetut asumisen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Asunnon on oltava lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla varustettu. Siellä pitää olla myös lämmintä vettä peseytymiseen ja riittävä nukkumatila. 

Miten saan tietoa hakemuksen käsittelystä?

Jos olet tehnyt hakemuksen Enter Finlandissa, voit seurata käsittelyn etenemistä palvelussa.

Kaikki kausityöhakemukset käsitellään aina kiireellisinä. Käsittelyaika saattaa vaihdella kausityösesongin ja vireillä olevien hakemusten määrän mukaan.

Kausityölaissa on säädetty enimmäiskäsittelyajaksi 90 vuorokautta.

Kausityösesongin aikana hakemusten jonotilanne ilmoitetaan viikoittain Maahanmuuttoviraston verkkosivujen asiakastiedotteessa.

Minulla on toisen EU-valtion oleskelulupa, voinko hakea kausityötodistusta?

Et voi. Voit tehdä kausityötä, mutta hae tällöin normaalia työntekijän oleskelulupaa. (TTOL) lomakkeella OLE_TY1. 

Työskentelen Suomessa tällä hetkellä kausityöoleskeluluvalla. Haluan jatkaa työskentelyä Suomessa kausityössä. Työn kesto on 2 kk. Voinko hakea kausityötodistusta?

Et voi. Kausityötodistusta ei voi hakea oleskelun jatkamista varten. Sinun tulee hakea työsuhteen pituudesta riippuen joko kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa. Et voi hakea kausityötodistusta myöskään silloin, kun sinulla on jollain muulla perusteella myönnetty oleskelulupa Suomeen tai sinulla on vireillä oleskelulupahakemus Suomessa.  

 

Miten kausityöhakemus maksetaan?

Voit maksaa hakemuksen eri tavoin.

Kausityötodistus:

 • Tilisiirrolla suoraan Maahanmuuttoviraston tilille FI5050000121502982 tai Enter Finland -verkkopalvelussa. Liitä kuitti hakemukseen Enter Finlandissa. Kuitissa pitää olla nimesi. Liitä kopio maksukuitista hakemukseen myös silloin, kun haet todistusta paperilomakkeella.

Kausityöoleskelulupa:

 • Enter Finland -verkkopalvelussa yleisimmillä luottokorteilla tai suomalaisen verkkopankin kautta.
 • Edustustossa, kun käyt tunnistautumassa sen jälkeen, kun olet täyttänyt kausityöoleskelulupahakemuksen.

Työskentelen freelancerina kausitöissä Suomessa. Voinko saada kausityötodistuksen tai kausityöoleskeluluvan?

Et voi hakea kausityölupaa, jos sinulla ei ole työsopimusta Suomessa olevan työnantajan kanssa.

Kausityötodistus tai -oleskelulupa edellyttää työsopimusta työntekijän ja työnantajan välillä.

Jotta voit työskennellä Suomessa freelancerina, hae yrittäjän oleskelulupaa.

Olen tulossa vuokratyöntekijäksi Suomeen. Voinko hakea kausityöhön oikeuttavaa lupaa?

Et voi. Kausityölakia ei sovelleta vuokratyöhön. Sinun tulee hakea työntekijän oleskelulupaa (TTOL) lomakkeella OLE_TY1.

 

Usein kysytyt kysymykset ukrainaksi ja venäjäksi.