Hyppää sisältöön

Liikkumisilmoitus Suomeen

Liikkumisilmoituksen voit tehdä vain, jos opiskelet korkeakoulussa.

Jos sinulla on toisen EU-jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva opiskelijan oleskelulupa ja opiskelet liikkuvuustoimenpiteitä sisältävässä unionin tai monenvälisen ohjelmassa tai opintosi kuuluvat kahden tai useamman korkeakoulun välisen sopimuksen piiriin, sinulla on oikeus suorittaa osa korkeakouluopinnoistasi Suomessa. Saat opiskella Suomessa enintään 360 päivän ajan, kun teet liikkumisilmoituksen.

Jos opintosi eivät kuulu edellä mainittujen ohjelmien tai sopimusten piiriin, tai haluat opiskella Suomessa yli 360 päivää, hae oleskelulupaa Suomeen.

Tarkistathan, että ilmoituksessasi on kaikki vaadittavat liitteet. Maahanmuuttovirasto ei pyydä puuttuvia liitteitä.

 • Ilmoituksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1 kuukausi

 • Ilmoituksen käsittelymaksu

  100 €

Tee näin

1

Varmista, että täytät liikkumisen edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki liitteet. Käännätä ne tarvittaessa.

3

Täytä lomake.

4

Maksa ilmoituksen käsittelymaksu ilmoituslomakkeessa olevan ohjeen mukaisesti. Liitä ilmoitukseesi kopio maksukuitista.

5

Lähetä ilmoitus Maahanmuuttovirastoon postitse tai sähköpostitse.

Milloin ilmoitus pitää tehdä?

Sinun on ilmoitettava aikomuksestasi suorittaa osa opinnoistasi Suomessa. Kun haet oleskelulupaa toiseen EU-jäsenvaltioon (ensimmäinen jäsenvaltio) ja tiedät jo silloin, että suoritat osan opinnoistasi Suomessa, sinun pitää tehdä ilmoitus liikkumisesta oleskeluluvan hakemisajankohtana ennen kuin saavut ensimmäiseen jäsenvaltioon. Muussa tapauksessa tee ilmoitus heti, kun aiottu liikkuminen Suomeen on tiedossa.

Mitä ilmoituksessa pitää olla?

Ilmoituksessa pitää olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

 • kopio voimassa olevasta passista ja ensimmäisen EU-jäsenvaltion myöntämästä opiskelijan oleskeluluvasta, joka on voimassa koko liikkumisen ajan
 • liikkumisen suunniteltu kesto ja ajankohta, jos niitä ei ole mainittu sopimuksessa tai muussa asiakirjassa
 • todisteet siitä, että sinulla on riittävästi rahaa liikkumisen ajalle Suomessa elämistä varten. Esimerkiksi tiliote viimeiseltä kolmelta kuukaudelta. Sinulla pitää olla käytössäsi 560 € kuukaudessa
 • tosite liikkumista koskevan ilmoitusmaksun (100 €) suorittamisesta
 • selvitys siitä, minkä ohjelman kautta tulet suorittamaan opintojasi Suomeen. Näitä voivat olla 
  • unionin tai monenvälinen ohjelma 
   • Unionin tai monenvälisellä ohjelmalla tarkoitetaan Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden rahoittamia ohjelmia, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta unionissa tai ohjelmiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.
  • kahden tai useamman korkeakoulun väliset sopimukset.
 • selvitys siitä, että sinut on hyväksytty korkeakouluun Suomessa
 • selvitys, että olet maksanut korkeakoulun lukuvuosimaksut. Vaihto-opiskelijana sinun ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksuja, jos opintosi kuuluvat vaihto-ohjelmaan tai sopimukseen. Lisätietoja lukuvuosimaksuista saat Opintopolun verkkosivuilta (opintopolku.fi) ja oppilaitokseltasi.
 • selvitys vakuutuksesta. Vakuutuksen on korvattava sairaanhoidon kustannuksia 120 000 euroon saakka.

Ilmoituksesta peritään maksuasetuksen mukainen käsittelymaksu. Maksa etukäteen Maahanmuuttoviraston tilille Danske Bank FI59 8129 9710 0117 35 tai Nordea FI86 1804 3000 0154 04. Jos maksat ulkomailla, ilmoita seuraavat tiedot: Danske Bank, BIC: DABAFIHH ja IBAN: FI59 8129 9710 0117 35 tai Nordea, BIC: NDEAFIHH ja IBAN: FI86 1804 3000 0154 04. Kirjoita tilisiirron viestiosaan nimesi ja "liikkumisoikeus ja TK1_EU". Liitä ilmoitukseen selvitys käsittelymaksun maksamisesta.

Todistus oleskeluoikeudesta

Jos Maahanmuuttovirasto ei vastusta liikkumistasi, saat todistuksen, joka osoittaa oikeutesi oleskella Suomessa. Saat todistuksen oleskeluoikeudesta tai ilmoituksen vastustamisesta 30 päivän kuluessa liikkumisilmoituksen vastaanottamisesta. Vastaus lähetetään sähköpostilla. Saat saapua Suomeen milloin tahansa ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän luvan voimassaoloaikana ilmoituksen tehtyäsi.

Työnteko-oikeus

Jos Maahanmuuttovirasto ei vastusta liikkumistasi, saat tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoosi. Tutkintoon liittyvää työtä ovat työharjoittelu ja lopputyön tekeminen.

Lisäksi saat tehdä ansiotyötä 30 tuntia viikossa. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Opiskelija ei voi enää tehdä rajattomasti töitä loma-aikoina tai kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta. Työnteko-oikeus muuttui, kun uusi tutkija- ja opiskelijalaki astui voimaan 15.4.2022.

Opiskelijan liikkumista koskeva ilmoitus, ILMOITUS_OPI

Täytä paperinen ilmoitus