Hyppää sisältöön

Liikkumisilmoitus Suomeen

Liikkumisilmoituksen voit tehdä vain, jos opiskelet korkeakoulussa.

Sinulla on oikeus suorittaa osa korkeakouluopinnoistasi Suomessa, jos sinulla on toisen EU-jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva opiskelijan oleskelulupa ja

 • tulet vaihto-opiskelijaksi tai tekemään osan tutkinnostasi Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion rahoittaman ohjelman kautta. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Erasmus+ ja Erasmus Mundus tai 
 • opintosi kuuluvat kahden tai useamman korkeakoulun välisen sopimuksen piiriin. 
 • Ilmoituksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1 kuukausi

 • Ilmoituksen käsittelymaksu

  100 €

Jos sinulla on oleskelulupa Tanskaan tai Irlantiin, et voi tehdä liikkumisilmoitusta. Muiden EU-jäsenvaltioiden opiskelijan oleskeluluvalla voit tehdä liikkumisilmoituksen.

Saat opiskella Suomessa enintään 360 päivän ajan, kun teet liikkumisilmoituksen.

Hae opiskelijan oleskelulupaa liikkumisilmoituksen sijaan, jos

 • opiskelet Suomessa yli 360 päivää tai

 • et opiskele vaihto- tai tutkinto-ohjelmassa, jossa liikutaan toiseen EU-maahan.

Tarkista, että ilmoituksessasi on kaikki vaadittavat liitteet. Maahanmuuttovirasto ei pyydä puuttuvia liitteitä.

Tee näin

1

Varmista, että täytät liikkumisen edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki liitteet. Käännätä ne tarvittaessa.

3

Täytä lomake.

4

Maksa ilmoituksen käsittelymaksu ilmoituslomakkeessa olevan ohjeen mukaisesti. Liitä ilmoitukseesi kopio maksukuitista.

5

Lähetä ilmoitus Maahanmuuttovirastoon postitse tai sähköpostitse.

Milloin ilmoitus pitää tehdä?

Sinun pitää tehdä liikkumisilmoitus, ennen kuin tulet Suomeen. 

Mitä ilmoituksessa pitää olla?

Ilmoituksessa pitää olla seuraavat tiedot ja asiakirjat:

 • kopio voimassa olevasta passista. Pasiin pitää olla voimassa koko liikkumisen ajan
 • kopio voimassa olevasta EU-jäsenvaltion myöntämästä opiskelijan oleskeluluvasta. Oleskeluluvan pitää olla voimassa koko liikkumisen ajan
 • Suomessa opiskelun suunniteltu kesto ja ajankohta, jos niitä ei ole mainittu sopimuksessa tai muussa asiakirjassa
 • selvitys siitä, että sinulla on riittävästi rahaa Suomessa elämistä varten. Esimerkiksi tiliote viimeiseltä kolmelta kuukaudelta. Sinulla pitää olla käytössäsi 560 € kuukaudessa
 • kuitti ilmoitusmaksun (100 €) suorittamisesta
 • selvitys siitä, minkä ohjelman kautta tulet suorittamaan opintojasi Suomeen. Näitä voivat olla 
  • unionin tai monenvälinen ohjelma 
   • Unionin tai monenvälisellä ohjelmalla tarkoitetaan Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden rahoittamia ohjelmia, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta unionissa tai ohjelmiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.
  • kahden tai useamman korkeakoulun väliset sopimukset.
 • hyväksymisilmoitus suomalaisesta korkeakoulusta
 • selvitys, että olet maksanut Suomessa olevan korkeakoulun lukuvuosimaksut, jos opintosi ovat maksullisia. Sinun ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksuja, jos olet vaihto-opiskelija ja opintosi kuuluvat vaihto-ohjelmaan tai sopimukseen. Lisätietoja lukuvuosimaksuista saat Opintopolun verkkosivuilta (opintopolku.fi) ja oppilaitokseltasi.
 • todistus vakuutuksesta. Vakuutuksen on korvattava sairaanhoidon kustannuksia 120 000 euroon saakka.

Ilmoituksesta peritään käsittelymaksu. Maksa etukäteen Maahanmuuttoviraston tilille Danske Bank FI59 8129 9710 0117 35 tai Nordea FI86 1804 3000 0154 04. Jos maksat ulkomailla, ilmoita seuraavat tiedot: Danske Bank, BIC: DABAFIHH ja IBAN: FI59 8129 9710 0117 35 tai Nordea, BIC: NDEAFIHH ja IBAN: FI86 1804 3000 0154 04. Kirjoita tilisiirron viestiosaan nimesi ja "liikkumisoikeus ja TK1_EU". Liitä ilmoitukseen selvitys käsittelymaksun maksamisesta.

Todistus oleskeluoikeudesta

Saat todistuksen oleskeluoikeudesta 30 päivän kuluessa liikkumisilmoituksen vastaanottamisesta. Pätös lähetetään sähköpostilla. Saat saapua Suomeen milloin tahansa EU-jäsenvaltion myöntämän luvan voimassaoloaikana, kun olet tehnyt ilmoituksen. Jos ilmoitustasi vastustetaan, saat päätöksen 30 päivän kuluessa. Tässä tapauksessa sinun tulee poistua Suomesta.

Työnteko-oikeus

Jos Maahanmuuttovirasto ei vastusta liikkumistasi, saat tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoosi. Tutkintoon liittyvää työtä ovat työharjoittelu ja lopputyön tekeminen.

Lisäksi saat tehdä ansiotyötä 30 tuntia viikossa. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Opiskelijan liikkumista koskeva ilmoitus, ILMOITUS_OPI

Täytä paperinen ilmoitus