Hyppää sisältöön

Terveydentila

Voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä, jos et voi oppia suomen tai ruotsin kieltä sairautesi tai aisti- tai puhevammasi takia.

Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

 1. todistukset kaikilta kielikursseilta, joille olet osallistunut Suomessa ja
 2. sinua hoitaneen lääkärin antama lausunto. Lausunnon pitää olla mahdollisimman uusi ja siitä pitää käydä selville seuraavat asiat:
  • onko sairautesi tai vammasi sellainen, että se estää pysyvästi kielen oppimisen,
  • millä tavalla sairautesi tai vammasi estää pysyvästi kielen oppimista ja
  • miten sairauttasi tai vammaasi on hoidettu.

Kielitaitoedellytyksestä poiketaan harvoin

Ymmärrämme, että monet sairaudet ja vammat voivat hankaloittaa elämää ja kielen oppimista tai opiskelua. Joskus kielen oppiminen kestää pidemmän aikaa. Sairaus tai vamma on kuitenkin harvoin sellainen, että kielen oppiminen olisi pysyvästi mahdotonta. 

Kielitaitoedellytyksestä ei poiketa esimerkiksi yksin seuraavista syistä:

 • kuulo- tai näkövaikeus
 • lukihäiriö
 • keskittymishäiriö
 • muistihäiriöt
 • korkea verenpaine
 • diabetes
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • kiputilat
 • masennus
 • posttraumaattinen stressireaktio
 • ahdistuneisuushäiriö
 • pelkotilat

Otamme päätöksessä huomioon kaikki ne tiedot ja todistukset, jotka meillä on terveydentilastasi ja kielitaidostasi. Emme välttämättä poikkea kohdallasi kielitaitoedellytyksestä, vaikka esität lääkärinlausunnon sairaudesta, vammasta tai työkyvyttömyydestä. 

Jos sinulla on näkövamma

Voit pyytää poikkeamista kielitaitoedellytyksestä, jos sinulla on tyydyttävä suullinen kielitaito. 

 • Suullisen kielitaitosi pitää olla vähintään tasolla B1 (eurooppalaisen viitekehyksen mukainen asteikko).
 • Liitä hakemukseesi suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus suullisesta suomen tai ruotsin kielitaidosta.