Hyppää sisältöön

Terveydentila

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa kohdallasi, jos et pysty terveydentilasi tai aisti- tai puhevammasi vuoksi täyttämään vaatimusta suomen tai ruotsin kielen tai suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen vähintään tyydyttävästä osaamisesta.

Sairaus tai vamma on kuitenkin harvoin sellainen, että kielitaitoedellytyksen täyttäminen on sen takia pysyvästi mahdotonta. Monet sairaudet ja vammat hankaloittavat elämää ja voivat myös hidastaa ja vaikeuttaa kielen oppimista, mutta ne eivät yleensä estä sitä kokonaan.

Kun hakemustasi käsitellään, arvioinnissa otetaan huomioon kaikki Maahanmuuttovirastolla sinusta olevat tiedot. Käytössämme ovat esimerkiksi kaikki ne tiedot ja todistukset, jotka olet antanut terveydentilastasi silloin, kun hait oleskelulupaa Suomeen.

Oma kokemuksesi terveydentilasi vaikutuksesta kielen oppimiseen ja opiskeluun tai lääkärintodistus sairaudesta tai vammasta eivät takaa sitä, että kielitaitoedellytyksestä poiketaan kohdallasi. Myöskään lääkärin toteama työkyvyttömyys ei välttämättä tarkoita sitä, että olet kykenemätön oppimaan ja opiskelemaan kieltä.

Sellaisetkin sairaudet ja vammat, joiden ei yksin katsota estävän kielen oppimista, otetaan kuitenkin huomioon osana kokonaisharkintaa.

Poikkeamisperusteeksi eivät yksin riitä esimerkiksi:

 • kuulo- tai näkövaikeus
 • lukihäiriö
 • keskittymishäiriö
 • muistihäiriöt
 • korkea verenpaine
 • diabetes
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • kiputilat
 • masennus
 • posttraumaattinen stressireaktio
 • ahdistuneisuushäiriö
 • pelkotilat

Millaisia hakemuksen liitteiden täytyy olla?

Jos haet kielitaitoedellytyksestä poikkeamista terveydentilasi tai aisti- tai puhevammasi perusteella, liitä kansalaisuushakemukseesi

 • sinua hoitaneen lääkärin antama todistus, joka osoittaa, että sairautesi tai vammasi on sellainen, että se estää pysyvästi riittävän kielitaidon hankkimisen. Todistuksen täytyy olla mahdollisimman tuore ja siitä täytyy käydä ilmi myös se, miten sairauttasi tai vammaasi on hoidettu.
 • kaikki kielikurssitodistuksesi
 • muu mahdollinen selvitys suomen tai ruotsin kielen opiskelustasi.