Hyppää sisältöön

Terveydentila

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa, jos et voi oppia kieltä riittävästi terveydentilasi tai aisti- tai puhevammasi takia.

Jos haet poikkeamista terveydentilan tai aisti- tai puhevamman perusteella, liitä hakemukseesi:

 1. todistukset kaikilta kielikursseilta, joille olet osallistunut ja
 2. sinua hoitaneen lääkärin antama todistus, jossa pitää lukea
  • onko sairautesi tai vammasi sellainen, että se estää pysyvästi riittävän kielitaidon oppimisen,
  • millä tavalla sairautesi tai vammasi estää pysyvästi kielen oppimista ja
  • miten sairauttasi tai vammaasi on hoidettu.
   • Todistuksen pitää olla mahdollisimman uusi. 

Jos sinulla on näkövamma, sinun pitää kuitenkin osoittaa, että sinulla on tyydyttävä suullinen kielitaito.

 • Liitä hakemukseen esimerkiksi opettajasi antama todistus suullisesta suomen tai ruotsin kielitaidosta.

Kielitaitoedellytyksestä poiketaan erittäin harvoin

Monet sairaudet ja vammat voivat hankaloittaa elämää ja kielen oppimista tai opiskelua. Sairaus tai vamma on kuitenkin harvoin sellainen, että kielen oppiminen olisi pysyvästi mahdotonta. 

Vaikka liität hakemukseen lääkärintodistuksen sairaudesta, vammasta tai työkyvyttömyydestä, se ei takaa sitä, että kielitaidon vaatimuksesta poiketaan.  

Otamme huomioon kaikki ne tiedot ja todistukset, jotka meillä on terveydentilastasi.

Kielitaitoedellytyksestä ei poiketa esimerkiksi yksin seuraavista syistä:

 • kuulo- tai näkövaikeus
 • lukihäiriö
 • keskittymishäiriö
 • muistihäiriöt
 • korkea verenpaine
 • diabetes
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • kiputilat
 • masennus
 • posttraumaattinen stressireaktio
 • ahdistuneisuushäiriö
 • pelkotilat