Hyppää sisältöön

Suomeen valitut ja Suomeen saapuneet kiintiöpakolaiset

Vuodesta 2017 lähtien tilastoista ilmenee:

  • kohdemaa, josta pakolaiset valittiin.
  • kyseisenä vuonna valittujen pakolaisten määrä, kansalaisuus, ikä- ja sukupuolijakauma. Tiedot perustuvat siihen hetkeen, kun pakolaisille on myönnetty oleskelulupa.
  • kyseisenä vuonna Suomeen saapuneiden pakolaisten määrä, kansalaisuus, ikä- ja sukupuolijakauma. Tiedot perustuvat siihen hetkeen, kun pakolaiset ovat saapuneet Suomeen. 

2024

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus

Turkki

97 Syyria
Yhteensä 97  

Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2023

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2024 8 8 5 23 7 - 51
Yhteensä 8 8 5 23 7 - 51
Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2024 9 6 5 10 16 - 46
Yhteensä 9 6 5 10 16 - 46

   Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

2023

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus

Iran (2) 2022*

293 Afganistan
Libya 36 Sudan 33, Syyria 3
Iran 210 Afganistan
Turkki 154 Syyria

Ruanda

93 Eritrea 57, Sudan 33, Etiopia 2, Etelä-Sudan 1
Libanon 266 Syyria
Sambia 161 Kongon demokraattinen tasavalta
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 129 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 1342**  

*Valintapäätös tehtiin vuoden 2023 puolella.
**Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2023

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä

Iran (2) 2022

8 29 19 31 11 - 98
Iran 2023 14 20 10 25 18 3 90
Turkki 2023 24 19 12 13 18 0 86
Ruanda 2023 8 1 8 43 - 1 61
Libya 2023 5 4 2 4 3 - 18
Libanon 2023 32 48 19 13 39 - 151
Sambia 2023 15 17 12 14 9 - 67
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 2023 6 10 7 20 14 - 57
Yhteensä 112 148 89 163 112 4 628
Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Iran (2) 2022 9 23 23 77 60 3 195
Iran 2023 16 16 14 39 30 5 120
Turkki 2023 9 17 12 10 20 - 68
Ruanda 2023 4 - 3 24 1 - 93
Libya 2023 6 3 - 7 2 - 18
Libanon 2023 14 29 16 23 33 - 115
Sambia 2023 18 17 8 30 21 - 94
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 2023 11 13 6 20 20 2 72
Yhteensä 87 118 82 230 187 10 714

   Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2023

Suomeen saapui 1 332 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä 1-2 vuoden kuluessa siitä, kun heidät on valittu Suomeen.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Miehet 79 144 93 181 93 6 596
Naiset 77 113 93 240 202 11 736
Yhteesä 156 257 186 421 295 17 1332

 

2022

Vuonna 2022 valinnat tehtiin koronapandemian vuoksi etähaastatteluin tai asiakirjojen perusteella, pois lukien kohde Iran (1), jossa pakolaiset haastateltiin valintamatkalla.

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Niger 2021* 57 Eritrea 38, Sudan 19
Ruanda (2) 2021* 15 Sudan 8, Eritrea 7
Ruanda 67 Eritrea 50, Sudan 14, Etelä-Sudan 3
Libanon 301 Syyria
Turkki 199 Syyria
Sambia 189 Kongon demokraattinen tasavalta 186, Burundi 2, Ruanda 1***
Iran (1) 317 Afganistan
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 130 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 1275**  

*Evakuointilennot Libyasta Nigeriin viivästyivät, joten valintapäätös tehtiin vuoden 2022 puolella.
**Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.
***Muut perheenjäsenet Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisia.

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2022

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Niger 2021 3 - - 38 2 - 43
Ruanda (2) 2021 - - 6 7 - - 13
Ruanda 2022 2 - 2 49 - - 53
Libanon 38 48 17 14 41 1 159
Turkki 16 20 15 29 25 2 107
Sambia 16 21 6 29 21 1 94
Iran (1) 9 44 32 24 7 1 117
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 9 9 11 22 16 3 70
Yhteensä 93 142 89 212 112 8 656
Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Niger 2021 2 - - 11 1 - 14
Ruanda (2) 2021 - - - 2 - - 2
Ruanda 2022 - - 2 11 1 - 14
Libanon 32 38 16 34 22 - 142
Turkki 25 10 7 24 23 3 92
Sambia 20 26 9 27 12 1 95
Iran (1) 13 36 19 68 64 - 200
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 11 10 4 19 15 1 60
Yhteensä 103 120 57 196 138 5 619

Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2022

Suomeen saapui 1098 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä 1-2 vuoden kuluessa siitä, kun heidät on valittu Suomeen.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Miehet 84 102 75 228 109 9 607
Naiset 91 100 50 160 87 3 491
Yhteesä             1098

2021

Vuonna 2021 koronapandemian vuoksi valinnat tehtiin etähaastatteluin tai asiakirjojen perusteella. 

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Niger 2020* 116 Eritrea 57, Somalia 22, Sudan 19, Etiopia 18
Libanon 15 Syyria
Libanon 202 Syyria
Turkki 330 Syyria
Ruanda 30 Sudan 17, Eritrea 12, Etelä-Sudan 1
Sambia 275 Kongon demokraattinen tasavalta
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat  123 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 1091**  

*Evakuointilennot Libyasta Nigeriin viivästyivät, joten valintapäätös tehtiin vuoden 2021 puolella.
**Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa. 

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2021

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Niger 2020 6 - 1 75 10 - 92
Libanon 2021 (1) 1 - 3 1 2 - 7
Libanon 2021 (2) 20 25 9 16 26 - 96
Turkki 2021 15 45 36 45 44 1 186
Ruanda 2021 - - 1 20 3 - 24
Sambia 2021 22 32 17 35 21 2 129
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 5 8 11 24 20 - 68
Yhteensä             534

 

Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Niger 2020 3 1 - 19 1 - 24
Libanon 2021 (1) - 4 - 1 3 - 8
Libanon 2021 (2) 25 26 10 29 16 - 106
Turkki 2021 31 22 18 33 40 - 144
Ruanda 2021 1 - 2 2 1 - 6
Sambia 2021 25 33 21 44 23 - 146
Hätätapaukset ja muut kohdentamattomat 7 9 9 16 14 - 55
Yhteensä             434

Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2021

Suomeen saapui 891 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä 1-2 vuoden kuluessa siitä, kun heidät on valittu Suomeen.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Miehet 67 87 56 160 113 1 484
Naiset 78 84 45 119 81 - 407
Yhteesä             891

2020

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Turkki 249 Syyria 248, kansalaisuudeton 1****
Sambia* 211 Kongon demokraattinen tasavalta
Libanon** 151 Syyria
Hätätapaukset 119 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 730***  

*Valintamatkaa ei ole tehty. Henkilöt valittu asiakirjojen perusteella.
**Valintamatkaa ei ole tehty. Henkilöt valittu etähaastattelujen perusteella.
***Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.
****Muut perheenjäsenet Syyrian kansalaisia.

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2020

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2020 21 31 20 32 31   135
Libanon 2020 20 15 5 9 20   69
Sambia 2020 23 22 15 19 19 1 99
Hätätapaukset 12 8 7 24 10 1 62
Yhteensä             365

 

Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2020 24 25 12 28 25   114
Libanon 2020 16 23 9 22 12   82
Sambia 2020 19 30 9 31 22 1 112
Hätätapaukset 13 12 3 15 13 1 57
Yhteensä             365

Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2020

Suomeen saapui 661 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä valinta- tai sitä seuraavana vuonna.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Miehet 48 65 44 115 70 2 344
Naiset 55 69 30 92 69 2 317
Yhteesä             661*

*Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

2019

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Turkki 213 Syyria 212, Irak 1**
Turkki 218 Syyria
Sambia 9 Kongon demokraattinen tasavalta
Sambia 93 Kongon demokraattinen tasavalta
Niger 117 Eritrea 63, Somalia 37, Sudan 17
Hätätapaukset 100 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 750*  


*Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

**Muut perheenjäsenet Syyrian kansalaisia.

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2019

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2019 24 24 17 18 25 1 109
Turkki 2019 8 20 21 33 27   109
Sambia 2019 8 14 10 9 11   52
Sambia 2019 1   1 2 1   5
Libya-Niger 2019       67 1   68
Hätätapaukset 5 7 6 24 18 2 62
Yhteensä 46 65 55 153 83 3 405

 

Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2019 25 24 5 30 22 3 109
Turkki 2019 15 22 12 25 27 3 104
Sambia 2019 12 6 5 8 9 1 41
Sambia 2019       3 1   4
Libya-Niger 2019 4 1 1 40 3   49
Hätätapaukset 5 9 7 7 10   38
Yhteensä 61 62 30 113 72 7 345

Maahanmuuttoviraston päätöksen teon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2019

Suomeen saapui 891 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä valinta- tai sitä seuraavana vuonna.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Miehet 62 97 68 137 103 5 472
Naiset 76 88 38 117 91 9 419
Yhteesä 138 185 106 254 194 14 891

Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

2018

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Turkki 340 Syyria
Turkki 185 Syyria
Sambia 125 Kongon demokraattinen tasavalta 122, Burundi 3**
Hätätapaukset 100 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 750*  

*Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa

**Muut perheenjäsenet kongolaisia.

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2018

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2018 28 42 20 38 41   169
Turkki 2018 13 31 9 22 19 1 95
Sambia 2018 13 11 7 21 13   65
Hätätapaukset 6 4 3 40 3   56
Yhteensä 60 88 39 121 76 1 385

 

Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2018 26 51 23 35 36   171
Turkki 2018 20 18 13 16 22 1 90
Sambia 2018 14 12 3 19 11 1 60
Hätätapaukset 3 4 3 29 5   44
Yhteensä 63 85 42 99 74 2 365

Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2018

Suomeen saapui 606 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä valinta- tai sitä seuraavana vuonna.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 Yhteensä
Miehet 51 60 34 103 58 306
Naiset 40 76 37 94 53 300
Yhteesä 91 136 71 197 111 606

Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

2017

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Turkki 290 Syyria
Turkki 240 Syyria
Zimbabwe 120 Kongon demokraattinen tasavalta
Hätätapaukset 100 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 750*  

*Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa

Kiintiöpakolaisvalinnan ikä- ja sukupuolijakauma 2017

Miehet 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Turkki 2017 36 32 14 30 38   150
Turkki 2017 27 37 19 27 31 1 142
Zimbabwe 2017 18 14 7 19 7   65
Hätätapaukset 9 9 4 14 12   48
Yhteensä 90 92 44 90 88 1 405

 

Naiset 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 Yhteensä
Turkki 2017 33 35 12 37 23 140
Turkki 2017 21 19 6 60 22 98
Zimbabwe 2017 9 15 8 14 9 55
Hätätapaukset 10 10 4 19 9 52
Yhteensä 73 79 30 100 63 345

Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa

 

Suomeen saapuneiden kiintiöpakolaisten ikä- ja sukupuolijakauma 2017

Suomeen saapui 1088 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen yleensä valinta- tai sitä seuraavana vuonna.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Yhteensä
Miehet 112 146 59 115 138 2 572
Naiset 113 118 45 142 96 2 516
Yhteensä 225 264 104 257 234 4 1088

Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa

2016

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Turkki* 11 Syyria
Turkki 512 Syyria
Libanon 135 Syyria
Hätätapaukset 91 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 749**  

*Valintamatkaa ei ole tehty. Henkilöt valittu asiakirjojen perusteella.

**Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

2015

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Libanon 508 Syyria 502, Kansalaisuudeton 5*, Somalia 1*
Egypti 136 Syyria
Malawi ja Sambia** 151 Kongon demokraattinen tasavalta
Iran 139 Afganistan
Hätätapaukset 100 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 1034***  

*Muut perheenjäsenet Syyrian kansalaisia.

**Valintamatkaa ei ole tehty. Henkilöt valittu asiakirjojen perusteella.

***Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen syntyneitä lapsia ei ole tilastossa.

2014

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Jordania 218 Syyria
Libanon 277 Syyria
Malawi ja Sambia 146 Kongon demokraattinen tasavalta
Egypti 165 Sudan
Iran 130 Afganistan
Hätätapaukset 94 Eri kansalaisuuksia
Yhteensä 1030  

2013

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Turkki 160 Afganistan 29, Irak 13, Iran 109, Somalia 9
Malawi ja Sambia 151 Kongon demokraattinen tasavalta 151
Iran 197 Afganistan 197
Egypti 142 Sudan 140, Somalia 2
Hätätapaukset 96 Eri kansalaisuuksia 96
Yhteensä 746  

2012

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Thaimaa 132 Myanmar 105, Sri Lanka 16, Kiina 1, Pakistan 6, Somalia 4
Iran 192 Afganistan 192
Ruanda 165 Kongon dem. tasavalta 165
Turkki 143 Afganistan 40, Somalia 19, Iran 72, Irak 12
Hätätapaukset 102 Eri kansalaisuuksia 102
Yhteensä 734  

2011

Kohde Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Thaimaa 169 Myanmar 119
22 pakistanilaista, 21 srilankalaista, 6 kiinalaista ja 1 somalialainen
Iran 265 Afganistan 265
Ruanda 92 Kongon dem. tasavalta 92
Hätätapaukset 100 Eri kansalaisuuksia 100
Yhteensä 626  

2010

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Ruanda paperivalinta* 2010 kesäkuu 126 Kongon dem. tasavalta 126
Iran 25.9.–9.10.2010 153 Afganistan 153
Thaimaa 16.–31.10.2010 147 Myanmar 131
Sri Lanka 10
Pakistan 6
Syyria 22.11.–2.12.2010 145 Irak 144
Egypti 1
Hätätapaukset   63 Eri kansalaisuuksia 63
Yhteensä   634  

*Valintamatkaa ei ole tehty. Henkilöt on valittu asiakirjojen perusteella.

2009

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Ruanda 2.–15.6.2009 151 Kongon dem.tasavalta 151
Syyria–Jordania 31.8.–15.9.2009 327 Irak 301
kansalaisuudeton 26
Thaimaa 10.–24.10.2009 149 Myanmar 125
Somalia 1
Iran 1
Sri Lanka 22
Hätätapaukset   100 Eri kansalaisuuksia 100
Yhteensä   727  

2008

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Ruanda 3. -18.6.2008 156 Kongon dem.tasavalta 151
Burundi 5
Syyria 15. - 26.9.2008 282 Irak 282
Thaimaa

15. - 30.11.2008

 

 6. -21.10.2007

165

 

 

 

35

Myanmar 150
Sri Lanka 9
Pakistan 5
Kiina 1


Burundi 1
Somalia 1
Iran 2
Norsunluurannikko 2
Kongon dem.tasavalta 5
Sri Lanka 9
Kiina 12
Kansalaisuudeton 3

Hätätapaukset   99 Eri kansalaisuuksia 99
Yhteensä   737  

2007

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Ruanda 12.-27.5.2007 148 Kongon dem.tasavalta 147
Ruanda 1
Turkki-Syyria 9.9.-22.9.2007 251 Iran 92
Irak 159
Thaimaa 6.-21.10.2007 230 Myanmar 230
Hätätapaukset   94 Eri kansalaisuuksia 94
Yhteensä   723  

2006

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Thaimaa 12.-26.11.2006 376 Myanmar 349
Kambodža 13
Nepal 11
Sri Lanka 2
Kiina 1
Turkki 17.-22.12.2006 123 Iran 53
Somalia 38
Afganistan 17
Tuntematon 8
Irak 3
Kiina 2
Kongon dem. tasavalta 1
Sri Lanka 1
Thaimaa 6.-21.10.2007 67** Myanmar 67
Hätätapaukset   177 Eri kansalaisuuksia 177
Yhteensä   676*  

* Kokonaislukumäärään (676) sisältyvät vuoden 2007 aikana tehdyt täydennykset vuoden 2006 hätätapauskiintiöön.

** Vuoden 2006 kiintiötä täydennettiin vuoden 2007 Thaimaan kiintiövalintamatkalta valituilla 67 kiintiöpakolaisella.

2005

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Thaimaa
Kambodža
23.1.-13.2.2005 136 Myanmar 118
Kambodža 13
Thaimaa 3
Pakistan 2
Turkki 18.-24.9.2005 117 Iran 117
Iran 21.-30.11.2005 156 Afganistan 156
Thaimaa 23.10.-6.11.2005 206 Myanmar 206
Hätätapaukset   75 Eri kansalaisuuksia 75
Yhteensä   690  

2004

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Libanon 23.8.-2.9.2004 113 Sudan 97
Etiopia 10
Sri Lanka 3
Eritrea 2
Filippiinit 1
Egypti 17.-27.10.2004 129 Sudan 129
Turkki 24.10.-6.11.2004 146 Iran 109
Afganistan 22
Somalia 11
Irak 3
Etiopia 1
Iran 25.11.-6.12.2004 131 Afganistan 131
Thaimaa
Kambodža
23.1.-13.2.2005* 75 Vietnam 75
Hätätapaukset   85 Eri kansalaisuuksia 85
Yhteensä   679  

* Vuoden 2004 kiintiötä on täydennetty vuoden 2005 alussa tehdyllä kiintiövalintamatkalla Thaimaahan ja Kambodžaan, jolloin Kambodžasta valittiin 75 vietnamilaista.

2003

Kohde Valintamatkan ajankohta Valitut Valittujen pakolaisten kansalaisuus
Egypti 6.-17.9.2003 151 Sudan 151
Turkki 19.-31.10.2003 140 Iran 137
Irak 3
Iran 1.-14.11.2003 222* Afganistan 221
Nepal 1
Libanon 13.-21.12.2003 147 Sudan 127
Somalia 15
Etiopia 3
Filippiinit 1
Kansalaisuudeton 1
Hätätapaukset**   89 Eri kansalaisuuksia 89
Yhteensä   749  

* Valituista 222 kiintiöpakolaisesta viiden pakolaisen myönteinen päätös peruutettiin UNHCR:lle annettujen virheellisten tietojen vuoksi

**Hätätapaukset muodostavat yleensä noin 10– 15 prosenttia kunkin vuoden pakolaiskiintiöstä. UNHCR esittää hätätapauksina valittaviksi henkilöitä, joilla on kiireellinen uudelleen sijoittamisen tarve suojelun tarpeen tai muiden syiden vuoksi (esim. humanitaariset tai lääketieteelliset perusteet). Henkilöiden tulee olla UNHCR:n pakolaisiksi katsomia henkilöitä. Päätökset hätätapausten hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään asiakirjapohjalta. Muuten kiintiöpakolaiset valitaan henkilökohtaisten haastatteluiden perusteella. Hätätapausten alkuperämään tai turvapaikkamaan osalta ei ole asetettu maantieteellisiä rajoituksia.

 

Lisätietoa kiintiövalinnoista löydät sivuiltamme kohdasta Kiintiöpakolaiset.