Hyppää sisältöön

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. 

Sivu ukrainaksi: Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні

Kuka voi saada tilapäistä suojelua? 

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää vain

 • Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.
 • Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.
 • Ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen 24.2.2022 ja perheenjäsen ei ole Euroopan unioniin tai Pohjoismaihin kuuluvan maan eikä Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen.
  • Perheenjäsenten ei tarvitse hakea samanaikaisesti. He voivat esimerkiksi tulla Suomeen myöhemmin ja hakea sitten tilapäistä suojelua.
  • Jos perheenjäsen on Euroopan Unioniin kuuluvan maan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, hän voi hakea EU-rekisteröintiä.

Kuinka pitkä oleskelulupa on tilapäisen suojelun perusteella?

Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ensimmäinen tilapäisen suojelun oleskelulupa myönnetään enintään vuodeksi. Euroopan unionin neuvoston päätöksen perusteella tilapäisen suojelun oleskelulupia myönnetään 4.3.2023 asti, mutta jatkolupia voidaan myöntää vielä sen jälkeen, ellei Euroopan unionin neuvosto lakkauta päätöstään tilapäisestä suojelusta. 

Sisäministeriö on tiedottanut 12.9.2022, että se valmistelee lakia, jonka mukaan tilapäisen suojelun oleskelulupien voimassaoloa voitaisiin jatkaa suoraan ainakin 4.3.2024 asti. Lue lisää asiakastiedotteesta: Oletko hakenut tilapäistä suojelua? Lupasi voimassaololle suunnitellaan jatkoa 

Näin haet tilapäistä suojelua

 1. Kun olet Suomessa, mene poliisille tai rajaviranomaiselle. Kerro, että haluat hakea tilapäistä suojelua. Hakemus on ilmainen.
  • Sinun kannattaa hakea tilapäistä suojelua, vaikka olisitkin jo hakenut turvapaikkaa. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus. 
 2. Poliisi tai rajaviranomainen rekisteröi hakemuksesi tilapäisestä suojelusta. He kirjaavat ylös 
  • henkilö- ja kotipaikkatietosi
  • Suomeen tuloosi ja matkareittiisi liittyvät tiedot
  • tiedot perheenjäsenistäsi.Lisäksi he ottavat sinusta valokuvan, sormenjäljet ja allekirjoituksen.
 3. Poliisi tai rajaviranomainen kysyy sinulta, haetko pelkästään tilapäistä suojelua vai myös turvapaikkaa. 
  • Poliisi tai rajaviranomainen kertoo sinulle tilapäisen suojelun ja turvapaikan väliset erot, jotta tiedät, haluatko hakea vain tilapäistä suojelua vai molempia. Voit halutessasi hakea turvapaikkaa vasta myöhemmin.
 4. Rekisteröinnin jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen hakemukseesi.
  • Maahanmuuttovirasto kuulee sinua ennen päätöksentekoa vain, jos se arvioi siihen olevan erityinen syy.
 5. Saat päätöksen tiedoksi.
  • Maahanmuuttovirasto lähettää sinulle päätöksen tiedoksi postitse. Päätös lähetetään siihen vastaanottokeskukseen, jossa majoitut. Jos asut yksityismajoituksessa, päätös lähetetään siihen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut osoitteeksesi Suomessa. Siksi on tärkeää, että jos osoitteesi Suomessa muuttuu, ilmoitat uuden osoitteen heti vastaanottokeskukseen, jonka kirjoilla Suomessa olet.
  • Jos et saa päätöstä tiedoksi postitse, saat päätöksen tiedoksi Maahanmuuttovirastossa tai poliisissa.
  • Jos saat tilapäistä suojelua
   • Saat oleskelulupakortin. Oleskelulupakortti lähetetään sinulle postitse, kun se on valmistunut.
   • Saat henkilötunnuksen. Henkilötunnuksesi on merkitty oleskelulupakorttiin.
    • Jos rekisteröinti väestötietojärjestelmään ei myönteisen päätöksen yhteydessä onnistu, vieraile Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa tai ota yhteyttä omaan vastaanottokeskukseesi. Lue lisää sivulta Henkilötunnus. Sen jälkeen et saa automaattisesti uutta oleskelulupakorttia. Jos haluat, voit hakea uutta oleskelulupakorttia, johon henkilötunnus on merkitty. Uusi kortti on maksullinen. Lue, miten voit hakea uutta oleskelulupakorttia sivulta Oleskelulupakortin uusiminen.
   • Jos olet hakenut myös turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto keskeyttää turvapaikkahakemuksesi käsittelyn siksi aikaa, kun oleskelulupasi tilapäisen suojelun perusteella on voimassa.

Milloin saan päätöksen tilapäisen suojelun hakemukseeni?

Tällä hetkellä tilapäisen suojelun hakemuksen käsittelyaika-arvio on noin 1 viikko, jos hakemukseesi ei tarvita lisäselvityksiä. . Kun päätös on tehty, Maahanmuuttovirasto lähettää sinulle päätöksen tiedoksi postitse. Postin kulkemiseen menee Maahanmuuttoviraston arvion mukaan noin 1 viikko. Saat päätöksen noin 2 viikon kuluttua siitä, kun teit hakemuksen. 

Kun päätös on tehty, Maahanmuuttovirasto tilaa sinulle oleskelulupakortin. Oleskelulupakortin saaminen kestää tällä hetkellä noin 2 viikkoa. 

Milloin tilapäistä suojelua ei myönnetä?

Maahanmuuttovirasto voi tehdä sinulle myös kielteisen päätöksen tilapäisen suojelun hakemukseesi, jos esimerkiksi 

 • sinulla ei ole perusteita oleskeluluvalle tilapäisen suojelun perusteella tai 
 • sinun katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle
 • sinun voidaan perustellusti epäillä tehneen
  • rikoksen rauhaa vastaan, sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan
  • törkeän muun kuin poliittisen rikoksen ennen saapumistasi Suomeen
  • YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.

Jos poistut maasta tai haluat perua tilapäisen suojelun hakemuksen tai tilapäisen suojelun oleskeluluvan

Jos olet hakenut tilapäistä suojelua tai olet jo saanut tilapäistä suojelua Suomesta ja poistut Suomesta vain lyhyeksi ajaksi

Jos poistut Suomesta ja aiot palata pian takaisin Suomeen, ilmoita asiasta omaan vastaanottokeskukseesi. Kerro

 • milloin olet lähdössä ja kuinka pitkäksi aikaa
 • Suomeen paluupäivämäärä, jos se on tiedossa.

Merkitse lisäksi ilmoitukseen omat tietosi:

 • etu- ja sukunimi ja 
 • Maahanmuuttoviraston asiakasnumero

Lähetä ilmoitus 

 • Omaan vastaanottokeskukseesi. Löydät vastaanottokeskusten yhteystiedot verkkosivuiltamme sivulta Vastaanottokeskukset

Huomioi:

 • Jos olet hakenut myös turvapaikkaa ja poistut Suomesta vain lyhyeksikin aikaa, Maahanmuuttovirasto tekee turvapaikkahakemukseesi raukeamispäätöksen. 

Tilapäinen suojelu ja matkustaminen

Jos olet hakenut tilapäistä suojelua ja poistut Suomesta pysyvästi

Jos poistut Suomesta ja et aio enää palata takaisin Suomeen, peruuta tilapäisen suojelun hakemuksesi Suomessa. Jos myöhemmin palaat Suomeen ja et ole hakenut tilapäistä suojelua muualta, voit tehdä uuden tilapäisen suojelun hakemuksen.

Voit perua tilapäisen suojelun hakemuksen näin:

 • Ilmoita henkilökohtaisesti virkailijalle Maahanmuuttovirastoon, poliisille, rajaviranomaiselle tai vastaanottokeskuksessa sen johtajalle tai apulaisjohtajalle, että haluat peruuttaa tilapäisen suojelun hakemuksesi. Virkailija tekee kanssasi peruutusilmoituksen lomakkeelle.

Jos peruutat tilapäisen suojelun hakemuksen, sen käsittely päättyy ja Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen hakemuksen raukeamisesta. Raukeamispäätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Jos haluat perua tilapäisen suojelun oleskelulupasi

Jos sinulla on jo tilapäisen suojelun oleskelulupa Suomeen ja haluat perua sen, toimi näin:

 • Ilmoita henkilökohtaisesti virkailijalle Maahanmuuttovirastoon, poliisille, rajaviranomaiselle tai vastaanottokeskuksessa sen johtajalle tai apulaisjohtajalle, että haluat peruuttaa tilapäisen suojelun oleskelulupasi. Virkailija tekee kanssasi peruutusilmoituksen lomakkeelle. Kun teet ilmoituksen, että haluat peruuttaa tilapäisen suojelun oleskelulupasi, palauta samalla oleskelulupakorttisi ilmoituksen vastaanottavalle virkailijalle. 

Jos et ole enää Suomessa 

Jos et ole enää Suomessa ja haluat peruuttaa tilapäisen suojelun oleskeluluvan, löydät ohjeet ilmoituksen tekemiseen sivulta Luvan peruuttaminen.
Kun peruutat tilapäisen suojelun oleskelulupasi, Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen tilapäisen suojelun oleskelulupasi peruuttamisesta. 

Toisen EU-maan myöntämä oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella

Voinko hakea tilapäistä suojelua Suomessa, kun minulla on jo toisen EU-maan myöntämä tilapäisen suojelun oleskelulupa?

Voit hakea, mutta voit saada tilapäistä suojelua vain yhdessä EU-maassa kerrallaan. Jos saat Suomesta oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, toisen EU-maan myöntämä tilapäisen suojelun oleskelulupa peruutetaan.

Voinko tehdä töitä Suomessa toisen EU-maan myöntämällä tilapäisen suojelun oleskeluluvalla?

Et voi. Toisessa EU-maassa myönnetty tilapäisen suojelun oleskelulupa ei oikeuta työntekoon Suomessa. Jos haet tilapäistä suojelua Suomessa, voit tehdä töitä heti sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomoisella. 

Voinko saada vastaanottorahaa Suomessa, jos minulla on toisen EU-maan myöntämä tilapäisen suojelun oleskelulupa?

Et voi. Voit hakea Suomessa vastaanottorahaa, jos haet tilapäistä suojelua Suomesta. Ota huomioon, että voit saada tilapäistä suojelua vain yhdessä EU-maassa kerrallaan. Jos saat Suomesta oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, toisen EU-maan myöntämä tilapäisen suojelun oleskelulupa peruutetaan.

Voiko tilapäistä suojelua koskevasta päätöksestä valittaa?

Jos saat tilapäistä suojelua, et voi valittaa myönteisestä päätöksestä, jos

 • olet hakenut turvapaikkaa ja 
 • turvapaikkahakemuksesi käsittely on vielä kesken.

Jos et saa tilapäistä suojelua, voit valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Saat päätöksen mukana ohjeet valituksen tekemiseen. Tätä kutsutaan valitusosoitukseksi.

Sinulla on oikeus työntekoon ja opiskeluun, kun saat tilapäistä suojelua

Työnteko-oikeus

Voit tehdä töitä ja opiskella heti sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella.

 • Poliisi tai rajaviranomainen tulostaa sinulle rekisteröinnin yhteydessä todistuksen, jolla voit todistaa, että sinulla on oikeus tehdä töitä. Todistus on nimeltään todistus vireilläolosta. Voit tehdä töitä ilman rajoituksia, eli millä tahansa alalla. Säilytä todistus itselläsi.
 • Jos olet jo hakenut tilapäistä suojelua, mutta et ole saanut todistusta poliisilta tai rajaviranomaiselta, voimme lähettää vireilläolotodistuksen sinulle sähköpostilla. Lähetä pyyntö todistuksesta osoitteeseen migri@migri.fi. Jos sinulla ei ole vielä työpaikkaa ja et tarvitse todistusta, voit odottaa päätöstä.

Tilapäisen suojelun päätöksessä kerrotaan, että voit työskennellä ilman rajoituksia. Saat myös oleskelulupakortin, johon on merkitty tieto rajoittamattomasta työnteko-oikeudesta. Päätös pyritään tekemään nopeasti. 

Työnhaku ja työllistymispalvelut

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan voit halutessasi ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita. Lue työ- ja elinkeinoministeriön ohje, jossa kerrotaan tarkemmin työnteko-oikeudesta ja työllistymispalveluista.  Ohjeessa myös muistutetaan, että palkka- ja työehdot koskevat Suomessa kaikkia ja työpaikasta tai sen välittämisestä ei saa periä työntekijältä maksua. Ohje neuvoo, mistä voit pyytää apua, jos kohtaat asiatonta kohtelua. 

Opiskelu

Suomi tukee opiskelijoita ja tutkijoita, jotka ovat paenneet sotaa Ukrainasta. Opetushallituksen Study in Finland -verkkosivuilta löydät tietoa korkeakoulujen avaamista opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksista henkilöille, joiden opinnot tai akateeminen työ Ukrainassa on keskeytynyt sodan takia.

 •  Suomalaiset korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuksia suorittaa opintoja, joiden avulla voit saada tutkintosi valmiiksi kotiyliopistossasi. 
 • Jos olet tutkija, voit saada tukea, jonka avulla voit jatkaa tutkimustyösi tekemistä suomalaisessa korkeakoulussa.

Lue lisää englanniksi Study in Finlandin -sivulta

Mitä tapahtuu, jos saat tilapäistä suojelua ja olet hakenut myös turvapaikkaa?

Jos saat tilapäistä suojelua ja olet hakenut myös turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto keskeyttää turvapaikkahakemuksesi käsittelyn. Turvapaikkahakemuksesi käsittely keskeytetään siksi ajaksi, kun oleskelulupasi tilapäisen suojelun perusteella on voimassa.

Milloin Maahanmuuttovirasto jatkaa turvapaikkahakemuksesi käsittelyä?

Kun oleskelulupasi tilapäisen suojelun perusteella on päättynyt, Maahanmuuttovirasto kysyy sinulta kirjeellä, haluatko, että turvapaikkahakemuksesi käsittelyä jatketaan. 

 • Jos haluat, että turvapaikkahakemuksesi käsittelyä jatketaan, ilmoita siitä Maahanmuuttovirastolle viimeistään annettuna määräpäivänä. Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksesi normaalin turvapaikkatutkinnan mukaisesti. Lue lisää turvapaikan hakemisesta
 • Jos et halua, että turvapaikkahakemuksen käsittelyä jatketaan tai jos et vastaa Maahanmuuttoviraston kirjeeseen viimeistään annettuna määräpäivänä, Maahanmuuttovirasto tekee turvapaikkahakemukseesi raukeamispäätöksen. Et voi valittaa raukeamispäätöksestä. Tämä kerrotaan päätöksessä.
 • Maahanmuuttovirasto tekee turvapaikkahakemukseesi raukeamispäätöksen myös siinä tapauksessa, jos peruutat turvapaikkahakemuksesi tai poistut Suomesta.

Muita tilanteita, joissa turvapaikkahakemuksesi käsitellään

 • Turvapaikkahakemus käsitellään tilapäisen suojelun aikana, jos tähän ilmenee perusteltu syy.  
 • Maahanmuuttovirasto käsittelee turvapaikkahakemuksesi myös siinä tapauksessa, jos sinua koskeva maasta poistamisasia tulee vireille.

Jos olet jo hakenut turvapaikkaa,

sinun kannattaa hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus. 

Sinun pitää hakea tilapäistä suojelua erikseen poliisilla tai rajaviranomaisella. Lue ohjeet kohdasta Näin haet tilapäistä suojelua

Turvapaikkahakemuksesi käsittely keskeytetään, jos sinulle myönnetään tilapäistä suojelua. 

Millaista tukea voit saada Suomessa? 

Voit järjestää majoituksesi itse tai asua vastaanottokeskuksessa. Sinun on mahdollista saada vastaanottokeskuksesta erilaisia vastaanottopalveluita. Vastaanottopalveluita ovat esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut ja vastaanottoraha. Vastaanottorahaa voit saada, jos sinulla ei ole omia tuloja tai varoja. Saat keskuksesta myös tarvittaessa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisiin arjen asioihin.

Saat vastaanottopalveluja, kun 

 • haet tilapäistä suojelua
 • sinulle myönnetään oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella.

Saat vastaanottopalveluja niin kauan, kunnes

 • poistut Suomesta
 • saat jonkun toisen oleskeluluvan
 • oleskelulupasi tilapäisen suojelun perusteella päättyy ja voit turvallisesti poistua takaisin kotimaahasi. 

Lue lisää sivulta Arki vastaanottokeskuksessa.

Jos sinulle syntyy Suomessa lapsi, kun olet hakenut tai saanut tilapäistä suojelua

Jos olet hakenut tilapäistä suojelua Suomesta ja sinulle syntyy Suomessa lapsi tilapäisen suojelun hakemuksen käsittelyn aikana tai päätöksen saamisen jälkeen, ilmoita lapsen syntymästä heti Maahanmuuttovirastoon. Oman vastaanottokeskuksesi työntekijä voi auttaa sinua ilmoituksen tekemisessä.

Lapsen syntymästä ilmoittaminen on tärkeää, jotta Maahanmuuttovirasto voi panna vireille lapsellesi tilapäisen suojelun hakemuksen ja vastaanottokeskus voi merkitä lapsesi vastaanottokeskuksen asiakkaaksi. Maahanmuuttovirasto ei saa tietoa lapsen syntymästä muuta kautta.

Jos majoitut vastaanottokeskuksessa

1. Täytä ilmoitus lapsen syntymästä yhdessä vastaanottokeskuksen työntekijän, esimerkiksi terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän kanssa

2. Vastaanottokeskuksen työntekijä lähettää ilmoituksen lapsesi syntymästä ja kopion lapsesi syntymätodistuksesta Maahanmuuttovirastoon. 

 • Alkuperäinen syntymätodistus jää sinulle.

Jos asut yksityismajoituksessa:

Voit ilmoittaa lapsen syntymästä Maahanmuuttovirastoon oman vastaanottokeskuksesi kautta, vaikka asut yksityismajoituksessa. 

 • Voit ottaa yhteyttä vastaanottokeskukseen puhelimitse tai voit käydä ilmoittamassa asiasta. Löydät oman vastaanottokeskuksesi yhteystiedot verkkosivuiltamme migri.fi/vastaanottokeskukset.

Voit kuitenkin halutessasi ilmoittaa myös itse lapsen syntymästä Maahanmuuttovirastoon. Toimi näin:

1. Tee ilmoitus lapsen syntymästä lomakkeella Ilmoitus lapsen syntymästä Maahanmuuttovirastoon (pdf).

2. Lähetä lomake ja kopio lapsesi syntymätodistuksesta valokuvana tai skannattuna Maahanmuuttovirastoon salattuna sähköpostina osoitteeseen migri@migri.fi. Käytä salatun sähköpostin lähettämiseen palvelua securemail.migri.fi.

 • Alkuperäinen syntymätodistus jää sinulle.

Lue myös nämä