Hyppää sisältöön

Majoittuminen vastaanottokeskukseen

Jos olet hakenut Suomesta turvapaikkaa, sinut majoitetaan vastaanottokeskukseen. Majoittamisessa otetaan huomioon ikäsi, sukupuolesi ja mahdollinen erityistilanteesi. Lisäksi majoitus järjestetään niin, että perheenjäsenet voivat halutessaan asua yhdessä. Ilman huoltajaa Suomessa olevat alaikäiset lapset majoitetaan ryhmäkotiin tai tukiasuntolaan.

Et välttämättä voi asua samassa vastaanottokeskuksessa koko aikaa. Sinut ja perheesi voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskukseen, jos se on tarpeen henkilökohtaisen tilanteesi, vastaanottokeskuksen toiminnan tai turvapaikkahakemuksen käsittelyn vuoksi.

Yleensä turvapaikanhakija majoittuu alussa niin sanottuun transit-keskukseen. Se on Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluita tekevän toimipisteen lähellä sijaitseva keskus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti uusille maahan tulleille turvapaikanhakijoille. Kun hakija on käynyt turvapaikkapuhuttelussa, hänet siirretään toiseen keskukseen odottamaan päätöstä.

Keskuksia on erilaisia ja erikokoisia, eri puolilla Suomea.

Vastaanottokeskus voi olla

  • ruokapalvelukeskus, jossa keskus tarjoaa asukkailleen ruoan
  • keskus, jossa on omat tai yhteiset keittiöt ja ruoka laitetaan itse.

Vastaanottokeskuksia ylläpitävät erilaiset toimijat: Maahanmuuttovirasto, kunnat, järjestöt ja yritykset. Kaikissa keskuksissa on tarjolla asukkaille samat vastaanottopalvelut ja keskuksissa toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat Maahanmuuttovirastolle.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa ohjaa Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta.