Hyppää sisältöön

Majoittuminen vastaanottokeskukseen

Jos olet hakenut Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua, voit majoittua vastaanottokeskuksessa. Majoittamisessa otetaan huomioon ikäsi, sukupuolesi ja mahdollinen erityistilanteesi. Asuminen vastaanottokeskuksessa järjestetään niin, että voit asua yhdessä lähiperheenjäsentesi, esimerkiksi puolisosi tai alaikäisten lastesi kanssa. Ilman huoltajaa Suomessa olevat alaikäiset lapset majoittuvat alaikäisyksikössä.

Et välttämättä voi asua samassa vastaanottokeskuksessa koko aikaa. Sinut ja perheesi voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskukseen, jos se on tarpeen henkilökohtaisen tilanteesi, vastaanottokeskuksen toiminnan tai turvapaikkahakemuksen käsittelyn vuoksi.

Yleensä turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat majoittuvat alussa kauttakulkukeskukseen eli transit-keskukseen. Transit-keskus on tarkoitettu lyhytaikaiseen majoitukseen. Transit-keskuksesta sinut siirretään pidempiaikaiseen majoitukseen toiseen vastaanottokeskukseen.

Keskuksia on erilaisia ja erikokoisia, eri puolilla Suomea. Et voi itse valita, missä keskuksessa majoitut.

Vastaanottokeskus voi olla

  • ruokapalvelukeskus, jossa keskus tarjoaa asukkailleen ruoan tai
  • keskus, jossa on omat tai yhteiset keittiöt ja asukkaat valmistavat ruokansa itse.

Vastaanottokeskuksia ylläpitävät erilaiset toimijat: Maahanmuuttovirasto, kunnat, järjestöt ja yritykset. Kaikissa keskuksissa on tarjolla asukkaille samat vastaanottopalvelut ja keskuksissa toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat Maahanmuuttovirastolle.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa ohjaa Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (finlex.fi).