Hyppää sisältöön

Suullinen kuuleminen eli haastattelu

Suullisella kuulemisella tarkoitetaan oleskeluluvan hakijan tai Suomessa asuvan perheenkokoajan henkilökohtaista haastattelua. Haastattelu tehdään, jos oleskeluluvan myöntämisen perusteista ei muuten saada riittävää selvyyttä.

Haastattelun voi tehdä vain Suomen edustuston virkamies tai Maahanmuuttoviraston virkamies. Muu viranomainen tai esimerkiksi kansainvälinen järjestö ei voi tehdä haastattelua.

Sinut voidaan velvoittaa saapumaan haastatteluun Suomen edustustoon, vaikka sinun tulisi sen vuoksi matkustaa toiseen maahan.