Hyppää sisältöön

Vapaaehtoinen paluu

Haluatko palata vapaaehtoisesti kotimaahasi? Näiltä sivuilta löydät tietoa vapaaehtoisesta paluusta ja siitä, miten voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea. Löydät tietoa myös seuraavilla kielillä: arabia, dari, espanjafarsi, kurdi-sorani, somali ja venäjä

Voit saada vapaaehtoisen paluun tukea, jos olet kolmannen maan kansalainen ja

 • olet hakenut turvapaikkaa ja saanut hakemukseesi kielteisen päätöksen,
 • olet hakenut turvapaikkaa ja perunut turvapaikkahakemuksesi, tai
 • sinulle aiemmin myönnetty kansainvälisen suojelun asemasi on lakkautettu.

Myös tilapäistä suojelua saaneet voivat saada tukea vapaaehtoiseen paluuseen. Paluita Ukrainaan ei tällä hetkellä kuitenkaan voida järjestää. Jos olet hakenut Suomesta tilapäistä suojelua, mutta haluat palata kotimaahasi, joka on muu kuin Ukraina, voit saada tukea vapaaehtoiseen paluuseen.

Et voi saada vapaaehtoisen paluun avustusta, jos palaat toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, Schengen-valtioon tai sellaiseen kolmanteen maahan, jonka kansalaisilta ei vaadita viisumia Suomeen. Voit kuitenkin saada korvauksen matkakustannuksiin.

Paluita ei tällä hetkellä voida järjestää seuraaviin maihin maiden turvallisuustilanteiden vuoksi: Afganistan, Eritrea, Jemen, Palestiina, Syyria, Taiwan ja Ukraina.

Vapaaehtoisen paluun tuki 2024–2025

Vapaaehtoisen paluun tuki sisältää

 • korvauksen matkakustannuksista
 • apua paluun järjestelyissä
 • avustuksen, joka tukee sinun uudelleenkotoutumista kotimaahasi.

Avustus myönnetään ensisijaisesti hyödykkeinä. Tällä tarkoitetaan erilaisia palveluita tai tarvikkeita, jotka auttavat sinua esimerkiksi 

 • oman yrityksen perustamisessa
 • koulutuksessa tai opinnoissa
 • asumiskuluissa
 • terveydenhuoltokuluissa.

Hyödykeavustus räätälöidään sinun tarpeidesi ja mahdollisuuksiesi mukaisesti.

Vapaaehtoisen paluun avustuksen määrä riippuu siitä, missä vaiheessa jätät vapaaehtoisen paluun tukihakemuksen.

Vapaaehtoisen paluun avustukset

Avustuksen määrä, jos palaat sellaiseen maahan, jonka kansalaiselta vaaditaan viisumi Suomeen:

 •  jos haet avustusta paluuseen 30 päivän kuluessa ensimmäisen kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksiannosta tai ensimmäisen turvapaikkahakemuksen peruuttamisesta: 5300 euroa
 • jos haet avustusta paluuseen yli 30 päivän jälkeen ensimmäisen kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksiannosta tai peruuttamisesta: 2000 euroa
 • jos olet hakenut turvapaikkaa enemmän kuin 1 kerran: 2000 euroa

Mahdollisuus korkeampaan avustukseen on kertaluonteinen.

Avustus henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella

 • Jos olet ihmiskaupan uhri, voit saada 3 000 euroa avustusta. 
 • Jos sinun henkilökohtainen tilanteesi edellyttää lisäavustusta, voit saada 1 000 euron lisäavustuksen normaalien avustusten lisäksi. Lisäavustuksen tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi ikä, vamma, sairaus, perhetilanne tai muu näihin verrattavissa oleva syy.
  • Lisäavustus voidaan myöntää myös ihmiskaupan uhrille ja viisumivapaisiin maihin palaaville.

Vapaaehtoisen paluun tuen hakeminen

Avustetun vapaaehtoisen paluun tuen myöntäminen edellyttää, että muutat Suomesta vapaaehtoisesti. Sinun pitää peruuttaa kaikki vireillä olevat turvapaikkaa, oleskelulupaa tai muukalaispassia koskevat hakemuksesi.

Oletko vastaanottokeskuksen asiakas? 

Ota yhteyttä vastaanottokeskuksen henkilökuntaan.

Oletko jäänyt Suomeen ilman oleskelulupaa sen jälkeen, kun vastaanottopalvelusi ovat päättyneet?

Maahanmuuttovirasto neuvoo ja auttaa sinua hakemaan vapaaehtoista paluuta.

 • Puhelinnumero 050 413 8625 (myös WhatsApp). 
 • Sähköpostia voi lähettää Maahanmuuttoviraston Securemail-palvelun (securemail.migri.fi) kautta osoitteeseen return@migri.fi, jotta viesti tulee luotettavasti perille.

Hakemuksen käsittely

Vastaanottokeskus tai Maahanmuuttovirasto täyttää kanssasi hakemiseen tarvittavat lomakkeet, käsittelee hakemuksesi ja tekee siihen päätöksen.

Vastaanottokeskus tai Maahanmuuttovirasto varmistaa poliisilta, voitko palata vapaaehtoisesti kotimaahasi. Jos poliisi ei ole aloittanut maasta poistamistasi, eikä vapaaehtoiselle paluulle ole muita esteitä, päätös lähetetään kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle IOM:lle, joka aloittaa paluujärjestelyt.

Paluu kotiin

IOM antaa sinulle paluuneuvontaa useilla eri kielillä. Jos sinulla ei ole passia, sinua autetaan saamaan matkustusasiakirja kotimaasi suurlähetystöstä. Sen jälkeen IOM varaa sinulle matkat paluumaahan. Jos sinulla on terveysongelmia, ne otetaan huomioon paluujärjestelyissä. IOM antaa sinulle Suomesta lähtiessä niiden toimijoiden yhteystiedot, joilta saat paluuavustuksen kotimaassasi. Saat myös lähtiessäsi IOM:ltä Suomen viranomaisilla olleet asiakirjat. 

Lisätietoja: